Thursday, September 8, 2011

"ခ်စ္ရေသာ ကြၽႏ္ုပ္၏အေမႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ အစ္မ" (My Eve,Mary)

မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခ်စ္ခင္အားကိုးၾကရေသာ မိခင္အရင္းထက္ပင္ ခရစ္ယာန္မ်ား မွေလးစား ရေသာ၊ ခ်စ္ခင္စြာ အားကိုးၾကေသာ ဘုရား၏မယ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း မ်ား၌ လွပေသာမယ္ေတာ္၏ပံုေတာ္မ်ား၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ယခင္က ခရစ္ယာန္ ဂုိဏ္းကြဲတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးကိုသာ ရွိခိုးကိုးကြယ္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းတက္ရ ေသာအခါမွ ကက္သလစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးလာၿပီး မယ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို သိရွိလာခဲ့ သည္။ ၾကင္နာျခင္းျပည့္၀ေသာ မယ္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ေလး ကို ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္လာရေသာ အခါ မိဘမ်ားကို အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္၍ ကက္သလစ္ဘာသာ သို႔ ေျပာင္းလဲသက္၀င္ခဲ့ သည္။

လုပ္ငန္းခြင္သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး လူအမ်ား ႏွင့္ဆက္ဆံလာရေသာအခါ အလုပ္ဖိစီးမႈ၊ ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္မႈ မ်ားေတြ႕ႀကံဳလာရသည္။ တခါတရံစိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ လာေသာေၾကာင့္ "အေမ၊ အေမ ကြၽႏ္ုပ္ကိုကယ္ပါဦး" ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္တမ္းတမိပါသည္။ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ေသာ အခါ "အေမ" ဟု ကြၽႏ္ုပ္တမ္းတ ေနသူသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ အေမအရင္းမဟုတ္ဘဲ အမိမယ္ေတာ္ကို တမ္းတေနျခင္း သာျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ငယ္စဥ္အခါက ကြၽႏ္ုပ္၏မိဘမ်ားသည္ ဂုိဏ္းကြဲခရစ္ယာန္ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယ္ေတာ္ကို လံုး၀ မၾကားဖူးခဲ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္က ဧ၀ (Eve) ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခ်စ္ခင္ခဲ့ဖူးသည္။ ဧ၀၏မသိေသာ အမွားေၾကာင့္သာ ဤကမၻာေျမမွာလွပေသာ၊ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္သား သၼီးမ်ားေမြးဖြား လာခဲ့ရသည္။ ဧ၀သည္ ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ပထမဆံုးအမ်ိဳး သၼီးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာဧ၀ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္ကေတာ့ ဤသို႔ တခါမွ မေတြးခဲ့ဖူးပါ။ မယ္ေတာ္အေၾကာင္း မသိရ ေသးခင္က ဧ၀ကိုသာခ်စ္ခင္ခဲ့မိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္ခန္႔ကေတာ့ ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံ၊ ခ႐ိုေအးရွားေတာင္တန္း တစ္ေနရာ၊ ခရစ္ယာန္မ်ားေနထိုင္ သည့္ အေရွ့ဘက္ျခမ္း၌ မယ္ေတာ္ ထင္ရွားျပခဲ့သည္ကို လူ အေျမာက္အျမားေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုေတာင္တန္း၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၌ ဆားဗီးယား မူဆလင္မ်ားေနထိုင္ ၾကသည္။ ဤ (၂၀) ရာစု သည္ မယ္ေတာ္၏ ရာစုႏွစ္ ဟုေခၚတြင္ရေအာင္ ပင္။ ဤႏွစ္ (၁၀၀) အတြင္း ကမၻာအႏွံ႕အျပား၌ အႀကိမ္ေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္ ထင္ရွားျပ ခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္ထင္ရွားျပခဲ့ေသာေနရာတိုင္း၌ လူမမာမ်ား ၏ေရာဂါမ်ား ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့ သလို၊ ယံုၾကည္သူဘာသာ၀င္မ်ားလည္း အထူး တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ထဲ၌ပင္ မယ္ေတာ္ ထင္ရွားျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔အခ်ိန္ထိဆိုလွ်င္ ဘုရားဖူး သန္း (၁၀၀) ေက်ာ္မွ်ေရာက္ရွိ ဖူးေျမႇာ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ေယာဟန္ေပါလူးသည္ လူသတ္သမား၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ပစ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း မယ္ေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အသက္ မေသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးမွ နက္နဲစြာ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

မယ္ေတာ္သည္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ ေဒးဗစ္ဘုရင္ႀကီး၏မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ဆင္းရဲသား မ်ားသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏွိမ့္ခ်စြာက်င့္ႀကံေနထိုင္ခဲ့သည္။ လူသား တို႔၏ဒုကၡဟူသမွ်ကို နားေညာင္းေတာ္ မူၿပီး ေတာင္းသမွ်ဆုမ်ားကိုလည္း ထိုက္တန္စြာ ရရွိရန္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သားေတာ္ထံမွ ဆု ေတာင္းေပးရွာ သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မယ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အလင္းေရာင္ကို ထာ၀စဥ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႕အျပားမွ ခရစ္ယာန္မ်ား သာမက ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္တိုင္မွ မယ္ေတာ္ကို သည္ထက္ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူး မ်ားကို ထပ္မံ၍ေပးရန္ စဥ္းစား လ်က္ရွိသည္။

မယ္ေတာ္၏ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားကို ထိေတြ႕ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္ေၾကာင့္ပင္ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ပိုမို နီးကပ္လာၾကရသည္။ အီတလီႏိုင္ငံ ဖေလာရင့္(စ္) (Florence) ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရား ေက်ာင္း အ၀င္ တံခါးေပါက္၌ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းပုပညာရွင္ ဂီဘာတီ၏ မယ္ေတာ္မာရီယားႏွင့္ ဧ၀တို႔၏ လွပေသာ ႐ုပ္တုႏွစ္ခုကို တင့္တယ္စြာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဤ႐ုပ္တုမ်ားကို လက္တြဲ လွ်က္ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ သူႏွင့္ အျပစ္ကင္းစင္သူ ပုဂိၢဳလ္ ႏွစ္ဦးတို႔ကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တက္ေတာ့မည့္ ဟန္ ဖန္တီးထားျခင္းမွာလည္း ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မယ္ေတာ္ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ ဧ၀ကို လည္း ခ်စ္ခင္ ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသထားျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကမၻာဦးက မိခင္ဧ၀ေၾကာင့္ သာလွ်င္ ဘုရားရွင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္၊ မေကာင္းမႈကို ျငင္းပယ္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဧ၀ မရွိခဲ့ပါလွ်င္လည္း သခင္ေယဇူးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဖူးေတြ႕ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအေမႏွစ္ဦး စလံုးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အၿမဲတေစ ခ်စ္ခင္ေလးစားေနၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလာက ၏ အေမမ်ား အားလံုးကို လည္း ထိုနည္းတူခ်စ္ ခင္ေလးစားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ဆႏၵျပဳမိပါ သည္။

ဘုရားရွင္ႏွင့္မယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္
ကက္သလင္းခင္