Tuesday, August 30, 2011

သခၤါရ အနမ္း

လိုခ်င္စိတ္ကို နမ္းေသာ ေလာဘ
ေလာဘကို နမ္းေသာ ေဒါသ
ေဒါသကို နမ္းေသာ ေမာဟ
ေမာဟမွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ မာန
မာနကို အေရာင္ဆိုးေသာ အတၱ၊
အတၱရဲ ႕ေနာက္က မစိၦရိယ
မစိၦရိယနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဘ၀
အဲဒါေတြ အားလံုးကို နမ္း႐ိႈက္ေနတာ
သခၤါရ.....။

စန္းယုပိုိင္(ဟသၤာတ)

Read More...

Saturday, August 20, 2011

ရဟန္းေဘာင္သို႔ေရာက္ဖို႔ တက္လွမ္းရတဲ့ဘ၀အဆင့္ဆင့္

ေမး။ ။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ရွင္သာမေဏကို အသက္ (၂၀) ျပည့္လွ်င္ ပဇၨင္းခံၿပီးမွ ရဟန္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ရဟန္းဘ၀ေရာက္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာေရာ ဒီအတိုင္းပဲလား ဆိုတာ ေျဖၾကားေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ရဟန္းေဘာင္သို ႔ေရာက္ဖို႔ တက္လွမ္းရတဲ့ ဘ၀ အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပမေပးခင္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ က်ယ္ျပန္႔ေနတဲ့ အတြက္ဦးစြာ ပထမ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ ႕ေနာက္လိုက္မ်ားကို ၿခံဳငံုၿပီးေခၚထားတဲ့ ခရစ္ယာန္ ဘာသာပဲျဖစ္ ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာမွာ မဟာယန ဗုဒၶဘာသာနဲ ႔ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဟူ၍ ဂုိဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲ သလို ခရစ္ယာန္ ဘာသာမွာလည္း ပ႐ိုတက္စတန္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲမ်ားနဲ႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာေတာ္ႀကီးဟူ၍ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္း ကြဲပါတယ္။ ပ႐ိုတက္စတန္ ခရစ္ယာန္ ဂုိဏ္းကြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္မွာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ အဂၤလီကန္ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၊ စေနအသင္းေတာ္၊ ပရက္ဘီေတးရီးယန္း အသင္းေတာ္၊ ေအဂ်ီ အသင္းေတာ္၊ ကယ္တင္ျခင္းတပ္၊ မက္သဒစ္အသင္းေတာ္၊ ေယေဟာ၀ါ-ဘုရားသခင္၏ သက္ေသေတာ္မ်ား၊ ညီအစ္ကိုမ်ား အသင္းေတာ္ စသျဖင့္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ပ႐ိုတက္စတန္ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ႕ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို သင္းအုပ္ဆရာ၊ သိကၡာရဆရာေတာ္လို႔ အမ်ားအားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဂိုဏ္းမ်ား၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လို႔လည္း ေခၚေ၀ၚတာေတြ႕ ရပါတယ္။ အားလံုးကေတာ့ အိမ္ေထာင္သည္ မ်ားပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။

ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့ အဆင့္ဆင့္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ရဟန္းဘ၀မ်ား ပဲျဖစပါတယ္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေရွးျမန္မာ အေခၚအရ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၊ ဘုရင္ဂ်ီ သာသနာလို႔ ေခၚပါတယ္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရဟန္းသံဃာ၊ ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ားဟာ ငယ္ျဖဴဘ၀နဲ႔ ရာသက္ပန္ အ႐ိုးထုတ္ ၾကရပါတယ္။ ၀င္လိုက္ ထြက္လိုက္ မရပါဘူး။ ရဟန္းသိကၡာဟာ ထာ၀ရတည္ပါတယ္။ အေျခအေန အေၾကာင္း မလွပါက သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အမိန္႔ အာဏာေတာ္နဲ႔ ရဟန္းတို႔ရဲ႕ ၀ိနည္းမ်ားမွ နားခိုင္းျခင္းမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိေနတဲ့ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသနာေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို သာသနာပိုင္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္မွ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ ကိုယ္စားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရင္ဂ်ီ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုတာ ဘုန္းဘုန္းတို႔ရဲ႕ သာသနာပိုင္ အရွင္သူျမတ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္မွာ ရဟန္း ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိပါတယ္။ ရေသ့ ရဟန္း သံဃာမ်ားနဲ ႔ေက်ာင္းထိုင္ရဟန္း သံဃာမ်ားဟူ၍ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရေသ့ ရဟန္းသံဃာမ်ားဟာ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခု အတြင္းမွာ စုစည္း သီတင္းသံုးၿပီး သီလေဆာက္တည္လ်က္ တကၠသိုလ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ပညာေရးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုမ်ားကို ဖြင့္ျခင္း၊ ေမတၱာ က႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ၀ိနည္းေဘာင္ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ အႀကီးအကဲရဲ႕ အမိန္႔ကိုနာခံျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ မရွိ ဆင္းရဲျခင္း ပါရမီကို က်င့္လ်က္ ငယ္ျဖဴဘ၀နဲ႔ စင္ၾကယ္စြာ အ႐ိုး ထုတ္ၾကရပါတယ္။ ရေသ့ ရဟန္းမ်ားထဲမွာ ရဟန္း သိကၡာကို မခံယူဘဲ ရာသက္ပန္ သာမေဏ ကိုရင္ဘ၀နဲ႔ အ႐ိုးထုတ္ သူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို ႔ေက်ာင္းထိုင္ ရဟန္းေတြကေတာ့ အဘက္ဘက္ဆိုင္ရာ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း က်ရာ ရပ္ရြာေဒသမွာ လူေတြကို အေစခံရင္း ဘုရားအမႈေတာ္ကို ထမ္းလ်က္ အ႐ိုးထုတ္ၾကရပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို ႔ေက်ာင္းထိုင္ ရဟန္းေတြဟာ ရာသက္ပန္ ေနရာတစ္ခုတည္း ေက်ာင္းထိုင္လို႔ မရပါဘူး။ အထက္ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႕ အမိန္႔အတိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျပဳၾက ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းထိုင္ ရဟန္းေရာ ရေသ့ရဟန္းေတြပါ တစ္သက္လံုး သာမေဏဘ၀နဲ႔ အ႐ိုးထုတ္သူ ကိုရင္ေတြေရာ၊ ဆည္းပူးရတဲ့ ပညာရပ္တို႔၊ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ပါရမီ ခရီးစဥ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ဦးစြာ ပထမ ရပ္ရြာေဒမ်ားမွာ ေက်ာင္းထိုင္ေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္မ်ားဟာ မိမိတို႔ ရပ္ရြာအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ဘုရားတရားရွိတဲ့ လူငယ္ေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေရြးႏႈတ္ၿပီး အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကို ပို႔ေပးပါတယ္။ အဲဒီ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွာ (၁၀)တန္းေအာင္ၿပီးသည္ အထိေလာကီ စာေပသင္ၾကားရင္း ဘာသာေရး ပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူ ၾကရပါတယ္။ (၁၀) တန္းေအာင္ၿပီးလွ်င္ တကၠသိုလ္အ၀င္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက သာမေဏ ကိုရင္ဘ၀အျဖစ္ သကၤန္းစီးေပးၿပီး ေမၿမိဳ႕ျပင္ဦးလြင္ရွိ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ ဒႆနိကေဗဒဌာနမွာ (၂) ႏွစ္ ရဟန္းတို႔ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူ ဆည္းပူးရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ပါက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွာ တရားစခန္း တစ္ႏွစ္တိတိ ၀င္ၿပီး ေအာင္ျမင္ လာပါက ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ဓမၼသၿဂၤဳိဟ္ဌာန မွာေလးႏွစ္တိတိ ဓမၼသီၾသေလာဂ်ီ ပညာရပ္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ စာခ် ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ဒီသာမေဏ ကိုရင္ကေတာ့ ရဟန္းေဘာင္တက္ လွမ္းဖို႔ ရဟန္းသိကၡာေပးသင့္တယ္ ဆိုတဲ့ေထာက္ခံခ်က္မ်ားလည္း ရပါမွ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ဘုရား အသီးသီးမွ မိမိတို႔ သာမေဏ ကိုရင္မ်ားကို ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပးၿပီး ရဟန္းေဘာင္သို႔ သြတ္သြင္း လိုက္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ သာသနာေတာ္ရဲ႕ ရဟန္း သိကၡာတင္ျခင္းအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဓမၼဗဟုသုတ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ ရဟန္းသိကၡာခံယူျခင္းဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ ရဟန္း အျဖစ္ေတာ္ကို ခံယူျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ ရဟန္းအျဖစ္ေတာ္ သိကၡာကို တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိကၡာတင္ျခင္း သံုးဆင့္ ရွိပါတယ္။ ပထမ သိကၡာတင္ျခင္းအဆင့္က ဦးပÍၨင္းႀကီး သိကၡာတင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ သိကၡာတင္ျခင္း အဆင့္ကို ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း လို႔ေခၚပါတယ္။ တတိယေျမာက္ သိကၡာတင္ျခင္းကို ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္းလို ႔ေခၚပါတယ္။ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္းကို ခံယူရရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရား၌ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ရဟန္း အျဖစ္ေတာ္ကို ျပည့္၀စြာ ရရွိထားတဲ့အတြက္ သာမေဏ ကိုရင္ တစ္ပါးပါးကို ပထမ အဆင့္သိကၡာျဖစ္တဲ့ ဦးပÍၨင္းႀကီး သိကၡာကို တင္ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ သာသနာပိုင္ ဂုိဏ္းအုပ္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ ေတာ္ဘုရားမ်ားကသာ ေအာင္ျမင္စြာ သိကၡာတင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအတိုင္းပဲ ပထမ အဆင့္သိကၡာျဖစ္တဲ့ ဦးပÍၨင္းႀကီးသိကၡာကို ခံယူၿပီးတဲ့ ဦးပÍၨင္းႀကီး တစ္ပါးပါးကို ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပးေတာ့မယ္ ဆိုရင္ သာသနာပိုင္ ဂုိဏ္းအုပ္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားကလြဲရင္ ရဟန္း သိကၡာအထိသာ ခံယူထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေနႏွင့္ သိကၡာတင္ေပးပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။

ရဟန္းတို႔ရဲ႕ ဓမၼပညာရပ္မ်ားကို ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္မွာ သင္ၾကားရင္း ပါရမီ က်င့္ေဆာက္ တည္မႈမ်ား ရင့္က်က္လာလို႔ စာခ် ရဟန္းေတာ္ေတြ ကေထာက္ခံပါေသာ္လည္း သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ကာႏြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၃၁ အပိုဒ္ ၁ မွာေဖာ္ျပခ်က္ အတိုင္း သာမေဏ ကိုရင္မ်ားသည္ အသက္ (၂၃) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွသာ ဦးပဇၨင္းႀကီး သိကၡာကို ခံယူႏိုင္ၾကၿပီး အသက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္မွသာ ရဟန္းသိကၡာ တင္မဂၤလာကို ခံယူႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးလိုက္ရပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းဒိုမိနစ္ဦးၿဂိဳလ္တု

Read More...

Wednesday, August 10, 2011

က်မ္းစကားမ်ားႏွင့္ အားယူျခင္း (၂)


“ ငါသည္ မြတ္သိပ္ေသာအခါ၊ သင္တိုို႔ု႔သည္ ေကၽြးၾက၏။ ””(႐ွင္မသဲ ၂၅း၃၅)

တစ္ခါက အသက္အရြယ္ႀကီးရင္႔ၿပီ ျဖစ္ေသာ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးသည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ေတြ႔လို၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။ တစ္ေန႔၌ သူ႕ လိုအင္ျပည့္ ခဲ႔သည္။

ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းသို႔ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ စု႐ံုးေလ႔႐ိွသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ေန႔စဥ္ အစားအစာ ေ၀ငွေလ့ရွိ၏။ သူက အစားအစာမ်ား ထြက္မေပးသည့္ အခါ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားက ထိုေနရာမွ ထြက္ခြာ သြားတတ္သည္။ ထိုေန႔၌ သူတို႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ မည္သည့္ အစားအစာမွ ေပးစရာ မရွိဟု ယူဆလိုက္ၾကသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အစားအစာ ေပးေသာ အလုပ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ျမင္ေတြ႕လိုေသာ ဆႏၵ ႏွစ္ခုၾကား၌ ဗ်ာမ်ားေနသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ႏွလံုး နာက်င္စြာႏွင့္ပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္၏။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အစားအစာေပးရန္ ျဖစ္သည္။ တစ္နာရီခန္႔ အၾကာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ သူေနထိုင္ရာ အခန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေတာ႔၏။ ဘုရားသခင္ကုိ သူျမင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ေစာင္႔ဆိုင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ဘုရားသခင္က သူ႕ကို ၿပံဳး၍ ေျပာသည္။

“ငါ့သား ....သင္သာ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ အစားအစာ သြားမေကၽြးဘူးဆိုရင္ ငါလဲ သင့္ကုိ ေစာင္႔ေနမွာ မဟုတ္ဘူး”။

အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘ၀၌ လက္ေတြ႕ မည္သို႔ က်င့္သံုးရမည္နည္း။
ဘုရားသခင္ကို ရွာေတြ႕လို သူမ်ား ရွာၾကပါေစ။ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ မသြားမီ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရွးဦးစြာ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈအားေပးရမည္။ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ မသြားမီ ေဆး႐ံုသို႔ ေ႐ွးဦးစြာ သြားေရာက္ ႏွစ္သိမ္႔အားေပး ရမည္။ ဧ၀ံဂလိ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို မဖတ္မီ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနသူမ်ားကို ေ႐ွးဦးစြာ အစားအစာ ေကၽြးရမည္။

ခရစ္ဂ်ိဳးဇက္ (ကန္ေတာ္ေျမ)
REF:MARK LINK,S.J

Read More...

Saturday, August 6, 2011

က်မ္းစကားမ်ားႏွင့္ အားယူျခင္း (၁)

သခင္ေယဇူးသည္ မုန္႔ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ထိုင္ေနေသာသူတိုို႔ကိုို ေ၀ငွေပးေတာ္မူ၏။ (ရွင္ေယာဟန္ - ၆း၁၁)

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေနသည့္ ရထားတစ္စင္း ေပၚတြင္ လူႏွစ္ဦးသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္ကာ ခရီးႏွင္ ေနၾက၏။ ထိုသူႏွစ္ဦးမွာ လူငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ အဘိုးအိုတစ္ဦး ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအဘိုးအိုသည္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ဖြင့္ၿပီး မုန္႔တစ္လံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္အေၾကာင္းကို ဖတ္ေန၏။ လြန္စြာမွ စပ္စုႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေလးက အဖိုးအို ဖတ္ေနသည့္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ လွမ္းၾကည့္ကာ အဖိုးအိုကို ေမးေလ၏ "မုန္႔တစ္လံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ သမၼာက်မ္းခ်က္ကို ယံုၾကည္လို႔လား"ဟု ေမးေလ၏။" အဖိုးအိုက "ငါ ယံုၾကည္ပါတယ္။ လူငယ္ေလးကေကာ မယံုဘူးလား"လို႔ ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္၏။ လူငယ္ေလးက "ကြၽန္ေတာ္က သိပၸံပညာ႐ွင္၊ ဒီက်မ္းခ်က္က သိပၸံပညာ ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ အလြန္ကို ႐ႈပ္ေထြးေန လို႔ပါ"ဟု လူငယ္ေလး ေျဖၾကားၿပီး မၾကာခင္ပင္ မီးရထားသည္ လူငယ္ေလး ဆင္းမည့္ဘူတာသို႔ အ႐ိွန္ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့၍ ခုတ္ေမာင္း ေနေတာ့၏။ လူငယ္ေလးက အဘိုးအိုကို ဒီဘူတာဟာ ကြၽန္ေတာ္ ဆင္းရမဲ့ ဘူတာပါ။ အရမ္းကို စကားေျပာလို႔လဲ ေကာင္းတာပဲ။ အဘိုးအိုရဲ႕ အမည္ေလးကို သိပါရေစဟု ေမးေလရာ အဘိုးအိုက ကြၽန္ေတာ့္အမည္ဟာ လူး၀စ္ပက္စတီရာ(Louis Pasteur)ဟု ေျပာလိုက္ရာ လူငယ္ေလးသည္ အလြန္ကို အ့ံၾသေတြေ၀ တုန္လႈပ္ သြားေလေတာ့၏။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ရထားေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ လာသူဟာ ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံပညာ႐ွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

စဥ္းစားရန္။သိပၸံပညာ၏ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲျခင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခါ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းေတြကို ဘယ္လို ထိန္းေက်ာင္းၾကမလဲ။ အနည္းငယ္ေသာ သိပၸံပညာ အသိဟာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေ၀းလြန္းလွေပ၏။ နက္႐ိႈင္းလြန္းေသာ သိပၸံပညာအသိဟာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နီးေစလွေပ၏။


ခရစ္ဂ်ဳိးဇက္
(ကန္ေတာ္ေျမ)

Read More...

Wednesday, August 3, 2011

မစၧားတရားေတာ္

ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးအက်ိဳးထူးသည့္ မစၧားတရားေတာ္

 • သင္ ပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားသည္ သင္ ေသဆံုးခ်ိန္၌ သင့္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေပးပါ လိမ့္မည္။
 • ဘုရားသခင္ သင့္ကို တရားစီရင္ စစ္ေၾကာေတာ္မူေသာေန႔၌ သင္ပါဝင္ ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားသည္ သင့္အတြက္ အျပစ္မွ အခြင့္လႊတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ေတာင္းခံ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
 • မစၧားတရား နာယူပူေဇာ္စဥ္ သင္ ႀကိဳးစား၍ ပါဝင္မႈ ရွိသေလာက္ အျပစ္မ်ား အတြက္ ခံရမည့္ ဒဏ္မွ ေလွ်ာ့ခ် ေပးလိမ့္မည္။
 • သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း ႀကီးစြာ သင္ပါဝင္ ပူေဇာ္ေသာ မစၧားတရားအားျဖင့္ သင္သည္ ဘုရားသခင္အား အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကိုးကြယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 • မစၧား ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ အမွားအယြင္းႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပး၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ ျပည့္စံုေစလိမ့္မည္။
 • သင္ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အျပစ္ကေလးမ်ား အားလံုးကို သင္ပါဝင္ ပူေဇာ္ေသာ မစၧားတရားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အခြင့္လႊတ္ ေတာ္မူလိမ့္မည္။
 • သင္ ပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အေပၚ၌ သက္ေရာက္ေနေသာ နတ္ဆိုး နတ္မစၧာ၏ ပေယာဂမ်ားကို အင္အားခ်ိနဲ႔ သြားေစလိမ့္မည္။
 • အာပတ္ေျဖရာ၌ သင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ အျပစ္မ်ား အားလံုးကို သင္ ပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အခြင့္ လႊတ္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
 • ငရဲငယ္၌ ေရာက္ေနေသာ ဒုကၡသည္ ဝိညာဥ္မ်ားကို မစၧားတရား ပါဝင္ပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ကူညီ မစ ပံ့ပိုးမႈ ကို ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • သင္ အသက္ရွင္စဥ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ပါဝင္ ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားေတာ္သည္ သင့္ကို လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ဘုရားသခင္သည္ သင္ ပါဝင္ ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားအားျဖင့္ ကာကြယ္ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
 • သင့္အေပၚ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သင့္ကို လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ဘုရားသခင္သည္ သင္ပါဝင္ ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားအားျဖင့္ ကာကြယ္ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
 • မစၧားတရား၌ သင္ပါဝင္ ပူေဇာ္တိုင္း သင္၏ အျပစ္ေၾကာင့္ သင္ခံထိုက္ေသာ ငရဲငယ္ဒဏ္ကို လြတ္ကင္း သြားေစသည္။
 • မစၧား ပူေဇာ္ပြဲတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္၌ သင့္အတြက္ ႀကီးမား အံံ့ဘြယ္ေသာ ဆုလဒ္ေတာ္ကို ရရွိေပလိမ့္မည္။
 • မစၧားပူေဇာ္ျခင္း၌ သင္ပါဝင္ ပူေဇာ္သည့္အခါတိုင္း ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳ သိကၡာ တင္ထားေသာ ရဟန္းေတာ္၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ ခံစားရသည္။
 • မစၧား ပူေဇာ္ပြဲ၌ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သိၾကား ရဟႏၲာ သူေတာ္သူျမတ္တို႔ အလယ္၌ ဘုရားသခင္ကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 • မစၧား ပူေဇာ္ပြဲ၌ ပါဝင္ျခင္အားျဖင့္ သင္သည္ ေလာကီေရးရာ ကိစၥမ်ား၌ ဘုရားသခင္ ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ခံစားရရွိပါမည္။
 • မစၧား ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိၾကား ရဟႏၲာ သူေတာ္သူျမတ္တို႕ကို ဂုဏ္ျပဳ ရိုေသျခင္းကို ေပးဆက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 • မစၧားပူေဇာ္ျခင္း၌ သိၾကား ရဟႏၲာ သူေတာ္သူျမတ္ တစ္ပါးပါးကို ထူးျခားစြာ ဂုဏ္ျပဳ ရိုေသျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

  Read More...