Monday, July 18, 2011

လက္ယွက္႐ွိခိုးျခင္း

မွတ္မွတ္ရရ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပါသည္။ ဖရန္စစၥကင္ သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္း၊ ေမၿမိဳ႕တြင္ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ား ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားေတာ္ကို ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္း ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သင္တန္း ပို႔ခ်စဥ္တုန္းက ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မသိဂၤ ီလည္း လိုက္ပါလာခဲ့ပါသည္။ မသိဂၤ ီက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေလး ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းအတြင္းမွာ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္တို႔ ဘုရားရွိခိုးရာမွာ လက္ရွိခိုးဆုေတာင္းပါက ႐ိုးရာ ျဖစ္သလို ဘုရားၾကည္ညိဳရာမွာ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္းပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

အားလပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ မသိဂၤ ီၤီသည္ ဥယ်ာဥ္အတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး မယ္ေတာ္ဂူေရွ႕မွာ လက္ပိုက္ၿပီး ဆုေတာင္းေနတာ ေတြ႔ရေလသည္၊၊ သူတို႔တစ္ေတြ ဆုေတာင္းၿပီးတာႏွင့္ အနီးနားကပ္ၿပီး ““အန္တီတို႔က ဆုေတာင္းရင္ လက္အုပ္ခ်ီရွိခိုးၿပီး ဆုေတာင္းမွ ပိုမွန္တယ္”” စသည္ျဖင့္ ေျပာျပေတာ့ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားက မသိဂၤ ီကို ျပန္ေျပာလိုက္ၾကပံုက ““အန္တီတို႔ ခရစ္ယာန္ ဘာသာမွာ လက္ယွက္ရွိခိုးတာ မရွိဘူး။ လက္ယွက္ရွိခိုး ဆုေတာင္းဖို႔လဲ မလိုဘူး။””

သင္တန္းခန္းမမွာ မသိဂၤ ီၤီျပန္ေျပာျပလို႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အံ့ၾသျခင္း၊ စိတ္မေကာင္းျခင္း၊ ၀န္းနည္းျခင္း မ်ား ေရာပြန္းစြာ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ လက္ရွိခိုးဆုေတာင္းျခင္းမရွိဘူး ဆိုတာ လံုး၀ မဟုတ္ပါ။ လုဒ္မယ္ေတာ္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို ၾကည့္ပါ။ သိၾကားမင္းပံုေတာ္ေတြႏွင့္ ရဟႏၲာပံုေတာ္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ လက္ရွိခိုးထားတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သည္တစ္လ သိုးထိန္းအသံ စာေစာင္မွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္သည့္ လက္ယွက္ရွိခိုးျခင္းအေၾကာင္း ေျပာျပလိုပါသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထံုးဓေလ့မ်ားမွာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ ဆရာသမား၊ သက္ႀကီး၀ါႀကီးမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားစသည့္ မိမိထက္ ႀကီးျမင့္ျမတ္ သူတို႔ကို သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေနရာအရပ္ေဒသအလိုက္ အ႐ိုအေသေပးရပါသည္။
၁) ကန္ေတာ့ျခင္း၊
၂) လက္အုပ္ခ်ီဦးညြတ္ျခင္း၊
၃) ေလးနက္စြာဦးညြတ္ျခင္း၊
၄) ႐ိုး႐ိုးဦးညြတ္ျခင္း၊
၅) သာမန္ဦးညြတ္ျခင္းႏွင့္
၆) သတိအေနအထားျဖင့္အ႐ိုအေသျပဳျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့ လက္အုပ္ခ်ီ ဦးညြတ္ျခင္းသည္ အိႏၵိယျပည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတိုင္းျပည္ တို႔မွ အ႐ိုအေသျပဳပံုႏွင့္ အေတာ္ဆင္ပါသည္။ အ႐ိုအေသျပဳခံသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေျခစံုရပ္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီ၍ လက္မႏွစ္ခုႏွင့္ ရင္ညြန္႔အထိေအာင္ ေျမႇာက္တင္ ေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္မွ် ေရွ့သို႔ ညြတ္လ်က္ ႐ိုအေသျပဳပါသည္။ လက္အုပ္ခ်ီရာတြင္ -
၁) လူသား အခ်င္းခ်င္း ရွိခိုးျခင္းႏွင့္
၂) လူသားက ဘုရားကို ရွိခိုးျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။

က - လူသူသားအခ်င္းခ်င္း

ျမန္မာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုေသာအခါ လက္အုပ္ခ်ီ၍ လက္မႏွစ္ခုႏွင့္ ရင္ညြန္႔အထိေအာင္ ေျမႇာက္တင္ေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္မွ်ေရွ့သို႔ ညြတ္လ်က္ အ႐ိုအေသျပဳပါသည္။
အဓိပၸါယ္မွာ -
၁) ဧည့္၀တ္ျပဴငွါျခင္း (Hospitality)
 • ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။
 • ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။
 • ႀကိဳဆိုပါတယ္။
 • လက္ခံပါတယ္။
၂) ေလးစားျခင္း (Respect)
 • ေလးစားပါတယ္။
 • ႐ိုေသပါတယ္။
 • ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ေပြ႔ ပိုက္ပါတယ္။
 • ကၽြန္ေတာ့္လို လူသားႏြယ္၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။
၃) ေက်းဇူးတရားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (Acceptance)
 • ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 • မွားတာရွိက ၀ႏၲာမိပါ။
ထိုကဲ့သို႔ အ႐ိုအေသျပဳ ရွိခိုးျခင္းသည္ ကိုးကြယ္ျခင္း မမည္ပါ။ ရွိခိုး ကိုးကြယ္ျခင္း အထမေျမာက္ပါ။ လက္အုပ္ခ်ီ ဦးညြတ္႐ံုျဖင့္လည္းဘုရား၊ တရား၊ သံဃာေတာ္တို႔ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း အထ မေျမာက္ပါ။ သည့္ထက္ ပိုရပါသည္။

ခ - လူသားႏွင့္ဘုရား

ျမန္မာမ်ားက ဘုရားရွိခိုး၀တ္ျပဳရာတြင္ လက္မပိုက္ၾကပါ။ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ကို ၾကားဖူး ၾကာငံုသ႑ာန္ ယွက္ထားလ်က္ ရွိခိုး၀တ္ျပဳတတ္ၾကပါသည္။ အဓိပၸါယ္မ်ားက
၁) ကိုးကြယ္ျခင္း (Adoration)
 • အရွင္ဘုရား၏ ႀကီးျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းေတာ္ကို ရွိခုိးပါ၏။
 • အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းကို ဦးခ်ပါ၏။
 • အရွင္ဘုရား၏ တန္ခိုးအနႏၲကို ကန္ေတာ့ပါ၏။
၂) ေက်းဇူးဆပ္တင္ျခင္း (Thanks giving)
 • ခိုလႈံပါသည္ အရွင္ဘုရား။
 • ေက်းဇူးပါဘုရား။
 • လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါသည္ဘုရား။
၃) ဆုေတာင္းျခင္း (Petition)
 • ေတာင္းဆုျပဳပါသည္ဘုရား။
 • အသနားခံပါသည္ဘုရား။
 • ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ပါဘုရား။
ျမန္မာ့ထံုးဓေလ့မ်ားတြင္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘႏွင့္ဆရာသမားတို႔ ေရွ့ေတာ္သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္
၁) ေ၀းလြန္းေသာ အရပ္၊
၂) နီးလြန္းေသာအရပ္၊
၃) ေလထက္ အရပ္၊
၄) ျမင့္လြန္းေသာအရပ္၊
၅) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ (ေရွ့တည့္တည့္)အရပ္၊
၆) ေနာက္ေက်ာအရပ္တို႔ကို ေရွာင္ရွားကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေယာကၤ်ားျဖစ္လွ်င္ ေဆာင့္ေၾကာင့္(သို႔မဟုတ္) ဒူးႏွစ္ဖက္တုပ္လ်က္၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ထိုင္ကာ ဦးခ်ကန္ေတာ့ ၾကပါသည္။ ဦးခ်ပံုမွာ ထိုင္၍ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကာဖူး ၾကာငံုပမာယွက္ၿပီးလွ်င္ ဦးထိပ္သို႔ တင္လိုက္သည္။ ဦးထိပ္တင္ထားေသာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ထိုင္ထားသည့္ ၾကမ္းျပင္မွာ ေထာက္၍ ဒူးႏွစ္ဖက္ကိုလည္း ေထာက္လိုက္ကာ နဖူးကိုလည္း ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ထိေအာင္ျပဳလိုက္သည္။
ဤသို႔ဦးခ်စဥ္
၁) ေျခႏွစ္ဖက္ကလည္းၾကမ္းျပင္ေပၚတည္ေနသည္
၂) လက္ႏွစ္ဖက္၊
၃) ဒူးႏွစ္ဖက္၊
၄) တေထာင္ဆစ္ႏွစ္ခုႏွင့္
၅) နဖူးလည္း ၾကမ္းျပင္မွာ တည္ေနသည္။ ထိုသို႔ ““ေျခ၊ လက္၊ နဖူး၊ တေထာင္၊ ဒူး””အဆို ထူးသည့္ ဤငါးဌာနတို႔ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ထိေအာင္ ဦးခ်ၿပီးေနာက္ ဦးေခါင္းကို ဦးစြာေမာ့လိုက္သည္။ တေထာင္ဆစ္ကို ႂကြ၍ ဒူးကို ျပန္တင္လိုက္ကာ ပကတိ အေနအထားအတိုင္း ျပန္လာ၍ ဦးတစ္ႀကိမ္ခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက ဒူးကို ျပန္တင္ဖို႔ မလိုပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မူလကပင္ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ထိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဦးသံုး ႀကိမ္ခ်သည္ကို (ပဥၥပတိဌိတ) တည္ျခင္း ငါးပါး (တည္ျခင္းငါးျဖာ)ႏွင့္ ဦးခ်ကန္ေတာ့သည္ဟု ေခၚပါသည္။ ျပားျပား ညြတ္၀ပ္တြားရွိခိုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တည္ျခင္း ငါးပါးျဖင့္ ဦးခ်ကန္ေတာ့ရာတြင္ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ ဒူးတုပ္ကာ ကန္ေတာ့ထိုး ဦးခ်ရွိခိုး ကန္ေတာ့ပံုထက္ပင္ မိမိခႏၶာကိုယ္ႀကီးမွာ ၾကမ္းျပင္ သို႔မဟုတ္ ေျမျပင္ထက္သို႔ ပိုမို နိမ့္က်၊ ပိုမို ျပား၀ပ္ ညြတ္တြားလ်က္သား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္ ကန္ေတာ့ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ကို ျပားျပား ၀ပ္ညြတ္တြား ရွိခိုးျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားႏွင့္ ဘုရားရွိခိုး ကန္ေတာ့ျခင္း ပို၍ပင္ ဆီေလ်ာ္ပါသည္။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာေတာ္တုိ႔ကို ခိုလႈံ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳရာတြင္ ဤသို႔ တည္ျခင္းငါးပါးျဖင့္ (တည္ျခင္းငါးျဖာျဖင့္) ဦးခ်ကန္ေတာ့ မွသာလွ်င္ ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း အထေျမာက္ပါသည္။ ထို႔နည္းတူ တျခားပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုလည္း မိမိအေနျဖင့္ အနႏၲငါးပါး၀င္ဟု ေက်းဇူးတရားမ်ားအရ ခံယူေသာသူမ်ားကိုလည္း တည္ျခင္းငါးပါးျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ လက္ႏွစ္ဖက္ယွက္၍ ကန္ေတာ့သဖြယ္ ျပဳလုပ္လိုက္တာကို ကန္ေတာ့သည္ဟု ယူၾကပါသည္။ ကန္ေတာ့ျခင္းဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရစကားတြင္ ““ကန္”” သဒၵါမွာ ““ပုန္ကန္ျခင္း၊ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း”” စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ““ေတာ့”” သဒၵါမွာ ““ရပ္နားျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ မျပဳလုပ္ျခင္း”” စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ထိုသဒၵါႏွစ္ရပ္ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ ““ပုန္ကန္ ေတာ္လွန္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းပါေတာ့မည္။ မျပစ္မွားေတာ့ပါ။ မျပဳလုပ္ေတာ့ပါ အရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ ခိုလႈံပါသည္”” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ထိုသို႔ ကာယ ၀ဇီ မေနာခ်ီၿပီး အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ထားကာ၊ လက္ဆယ္ျဖာ အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ကန္ေတာ့ျခင္းကို ကမၻာပတ္ကာ ရွာပါေသာ္လည္း ဘယ္လူမ်ိဳးမွာမွ ရွာမေတြ႔ ႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့ထံုးျမန္မာ့ဓေလ့ ဘုရားရွိခိုးနည္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္မတန္ ႂကြယ္၀လွေသာ ဘုရားကန္ေတာ ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ ဘုရားအရွင္ျမတ္ကို ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ တန္ခိုးေတာ္ အနႏၲ၊ အတုမရွိ ျမင့္ျမတ္ သန္႔စင္ေတာ္မူ၍ အျပစ္ ဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ မရဏေသျခင္းတရားတို႔ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ လူသား အေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ ႐ိုက်ိဳး ခိုလံႈ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ေနသည့္ အႏႈိင္းမဲ့ ေမတၱာေတာ္ရွင္ ဘုရားအရွင္ျမတ္၏ အဆံုးအမ တရားေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ မေဆာက္တည္ မက်င့္ႀကံဘဲ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ လူ႔ဇာတိ ပကတိသေဘာသကန္အတိုင္း ေန႔စဥ္လို ကာယ၊ ၀စီ၊ မေနာအစဥ္မွာ ကန္ေက်ာက္ေနၾကေလသည္။ ေထာင္ထား ပုန္ကန္ၾကရေလသည္။ နားမေထာင္ မဆည္းကပ္ဘဲ ေတာ္လွန္ေနၾကေလသည္။ (အျပစ္လုပ္ေနၾကသည္)။

ထိုသို႔ေသာ တရားသေဘာကို ႏွလံုးသိမ္း၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ထိုျမန္မာ့ထံုးဓေလ့ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဘုရားရွင္ကို ဦးခ် ရွိခိုး ကန္ေတာ့ႏိုင္ၾကရန္ ယခုလို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ က်န္းမာၾကပါေစ။

မာကု (ဒႆန)