Friday, July 15, 2011

ျမင့္ျမတ္ေသာက်င့္စဥ္

စိန္ဘဲနဒစ္ အသင္းေတာ္ကို ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကာလ ေရးသားခဲ့ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သာမက လူသားတိုင္း က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကရန္ အလြန္ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက အခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွ စီးဆင္းလာေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရင္ထဲမွ တစ္ဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ လူသားမ်ားအေပၚ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။

ဤျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္သည္ တည္ၿမဲေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေလးစားမႈ႐ွိျခင္း ပံ့ပိုး ကူညီျခင္း၊ စိတ္႐ွည္ သည္းခံျခင္းႏွင့္ အနစ္နာခံျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္ရိန္သုက်မ္း(၁း၁) မွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စိတ္႐ွည္ သည္းခံျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တူေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုယ္တိုင္ လူသား အမ်ားစုသည္ ကိုယ့္အတြက္ ပထမ၊ သူမ်ား အတြက္ ဒုတိယ ဆိုေသာမူအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးတတ္ၾကသည္။ ကိုယ့္အတြက္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးအရာကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ ရယူတတ္ၾကသည္။

စိန္ဘဲနဒစ္၏ အဆိုအမိန္႕၌ အထက္ပါ အယူအဆႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ က်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္း ထားပါသည္၊၊ ကိုယ့္အတြက္ကို ဦးစြာ ပထမ မစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္သူ(သို႔) အမ်ားတြက္ စဥ္းစားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ မိသားစုထဲမွ အင္အားနည္းပါးသူ (ကိုယ္၊ စိတ္၊ ဓန)ကို ဦးစားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သည့္ေနာက္ ကိုယ့္အလုပ္ခြင္တြင္းမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အဆင္ေျပေရးကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ လက္ထပ္ထိမ္ျမားၿပီးေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား၊ မိဘႏွင့္ သားသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္၌ အတူ လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သည္းခံစိတ္ထားလ်က္၊ မတူညီေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အျမင္ မတူျခင္းမ်ားကို ၫိွႏႈိင္းလ်က္ ေျပလည္စြာ ဆက္ဆံရမည္ဟု စိန္ဘဲနဒစ္က မိန္႔ဆို ခဲ့ပါသည္။ ေမတၱာတရားႏွင့္ ႐ိုသားမႈကို ေ႐ွ႕တန္းတင္ က်င့္သံုးရန္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

လူသားတို႔သည္ ကိုယ္ စိတ္၀ိညာဥ္ထဲ၌ ႐ွိေနေသာ ဤေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္ကို ေန႔စဥ္ က်င့္သံုးေနၾကေသာ္လည္း သတိမထားမိခဲ့ၾကေပ၊၊ ေစ်း၀ယ္သြားစဥ္ ေစ်းေရာင္းသူအား ၿပံဳးျပျခင္း၊ အကူညီလိုသူကို အနည္းႏွင့္ အမ်ား လိုက္ေလ်ာစြာ ကူညီျခင္းစသည္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳမူေလးမ်ားကို က်င့္သံုး ေနတတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ေဆာင္ေလးမ်ား ေပးကမ္းျခင္း လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းစသည္ တို႔သည္လည္း မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၏ ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသား ၀ိညာဥ္ထဲသို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ထား ကိန္းေအာင္းေစရန္အလို႕ငွာ၊ က႐ုဏာ႐ွင္ ေယဇူးထံ ဆုေတာင္းေမတၱာ ေတာင္းဆိုၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အဂၤလန္ျပည္၊ ဥေရာပတိုက္တို႔၌ တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္း ဆင္းလွ်င္ လမ္းေထာင့္မ်ား၊ လမ္းဆံုမ်ား၌ အသင့္ စားသံုးႏိုင္ေသာ ထုပ္ပိုးၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ေ၀ငွ လွဴဒါန္းေလ့႐ွိသည္။ လွဴဒါန္းသူမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးသူမ်ား ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ပါး စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံၾကရသည္။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ႐ွိသူမ်ားသာ ဤလုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္၊၊ ပိုလွ်ံ၍ လွဴဒါန္းျခင္းထက္ ကိုယ္စားမည့္ ေ၀စုထဲမွ ၿခိဳးၿခံ၍ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္။ က်မ္းစာထဲမွ ဆင္းရဲေသာ မုဆိုးမတစ္ဦး လွဴဒါန္းေသာ အလွဴမ်ဳိးကို ဘုရား႐ွင္က ပိုမို ႏွစ္သက္ပါသည္။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာ ေစတနာ ထားရမည္ ဆိုသည္ကပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေမတၱာတရားႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ မရွိလွ်င္ လူတိုင္းႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ ဆက္ဆံဖို႔ ခဲယဥ္း ေပလိမ့္မည္။ ကမၻာတစ္လႊား အငတ္ေဘးအတြက္ ရံပံုေငြ ရွာေနသူမ်ားသည္ ၎င္း၊ မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားေနရသူမ်ား အတြက္ ဂီတပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ရံပံုေငြရွာၾကသူမ်ား၊ အိတ္(ခ်္)အိုင္ဗီေရာဂါသည္မ်ားကို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားသည္လည္း ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္ကို လိုက္နာ က်င့္ႀကံေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိန္ဘဲနဒစ္မွ ဤက်င့္စဥ္ကို က်င့္သံုးရာ၌ လူမ်ိဳး ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားစရာမလိုဟု ဆိုမိန္႔ဆိုခဲ့ပါသည္။ လူသားတိုင္းအတြက္ဟု ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚမွာ ထားရွိေသာ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာတရားကို မွ်ေ၀ေပးျခင္းထက္ပင္ သာလြန္၍ ခက္ခဲေသာ ဤက်င့္စဥ္ကို အသက္အရြယ္ငယ္စဥ္မွပင္ က်င့္သံုးတတ္ၾကေစရန္ ကေလးအရြယ္မွပင္ သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္၊၊ ကေလးငယ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မုန္႔ကိုမွ်ေ၀ စားတတ္ေစရန္၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအႏိုင္အထက္ မျပဳၾကရန္၊ ခ်စ္ခင္စြာ ေနတတ္ၾကေစရန္ ျပဳျပင္ သင္ၾကားေပးရမည္မွာ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း၏ တာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားအတြက္ဟု ရည္ရြယ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေမတၱာစိတ္၊ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ ကိုယ့္ပစၥည္း ဥစၥာတို႔ကို ခြဲေ၀ ေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ထားကို အရင္းခံ ပါသည္။ လူဆိုသည္မွာလည္း ကိုယ့္ အနီးနားပတ္၀န္းက်င္၌ ကိုယ့္ကို ခင္မင္လိုလားသူ တို႔ကိုသာ ေမတၱာထား ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ကိုယ္မခ်စ္ခင္ မလိုလားသူ တို႔ကိုမူ ေစတနာေလ်ာ့ပါး တတ္ၾကသည္။ ဘုရားရွင္မွာ ကိုယ့္ကို ရန္လိုသူမ်ားကိုပင္ ေမတၱာစိတ္ထားရန္ ကိုယ္တိုင္ စံျပနမူနာအျဖစ္ ျပသခဲ့ပါသည္၊၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚမွာ သခင္ေယဇူးကို ရည္မွန္းၿပီး ေန႔စဥ္ ေတြ႔ဆံု ေနၾကရသူတိုင္း အေပၚ နီးသည္ျဖစ္ေစ၊ အေ၀းမွျဖစ္ေစ ေမတၱာစိတ္ထားၿပီး ဆက္ဆံၾကလွ်င္ ဘုရားရွင္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ခင္ေၾကာင္း ျပသရာ ေရာက္ပါသည္။

ကက္သလင္းခင္