Tuesday, July 12, 2011

ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္႐ွိပါေစ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တစ္ေန႕တာ၌ ေျပာဆိုခဲ့သမွ် စကားမ်ားကို အသံဖမ္းၿပီး နားေထာင္ရပါက အားလံုးဟာ အ့ံအား သင့္စရာမ်ား ျဖစ္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျပစ္တင္ ျငဴစူမႈ၊ ညီတြားမႈ၊ မေက်မနပ္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တာကို အသက္႐ွင္ေနၾကသည္။ ကေလးဆိုလည္း ကေလး၊လူငယ္ဆိုလည္း လူငယ္၊ လူႀကီးလည္း လူႀကီး သ႔ူကိစၥ ႏွင့္သ၊ူ ႐ံုးသမားေတြလည္း အလုပ္႐ွင္အလုပ္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျငဴစူ ၿငီးတြား မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ တစ္ေန႔တာ ကုန္လြန္သြားတတ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ သူတို႔၌ ၿငီးတြားစရာ အေၾကာင္းမ်ား ႐ွိပါက အလြန္စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့တတ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ ျပႆနာ အေသးအမႊားကို အာ႐ံု စိုက္လြန္း၍ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္ေစသည့္ အျမင္ကို လက္လႊတ္ အဆံုး ႐ႈံးခံခဲ့ရတာမ်ဳိးလည္း ႐ွိေနသည္။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ လူနာေတြကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ဘာမွမျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ၿငီးၿငဴၿမဲ၊ ဆင္ေျခေပးၿမဲ ပါပဲ။ ခါးနာလို႔၊ ေခါင္းကိုက္လို႔၊ တစ္ကိုယ္လံုးေနလို႔ ထိုင္လို႔ မေကာင္း၊ ဇက္ေၾကာ တက္တယ္ဟုသာ ဆိုၿမဲပါ။ ထုိသူတို႔သည္ အမွန္တကယ္ ဒီေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနရရင္ပင္ မၿငီးၿငဴဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကုိ ေရတြက္ရင္း ခ်ီးမြမ္းေနၾကမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ခံစား ရသမွ် ေမ့ေလွ်ာ့သြားမည္မွာ မလြဲပါ။

စားေရးသူသည္ ႐ြာတစ္႐ြာသို႔ ေရာက္ခဲ့တုန္းက ေငြေၾကးမ႐ွိ၊ အလြန္ အားနည္းေသာ ပိန္ပိန္အဖြားအို တစ္ေယာက္အား ““အဖြားေနေကာင္းရဲ႕လား”” လို႔ေမးလိုက္ရာ ““အိုေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းစရာက အမ်ားႀကီးပါ ေျမးေလးရယ္... အဖြားမွာ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းပဲ ႐ွိေပမယ့္ ေတာ္ေသးလို႔။ အဲဒီ သြားကအေပၚ ေအာက္တစ္ေခ်ာင္းစီ ျဖစ္ေနတာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲကြယ္””ဟု ေျဖၾကား ခဲ့ဖူးပါသည္။ အဖြားအိုသည္ သ႔ူမွာ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းသာ ႐ွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ အားေက်းဇူး တင္ခ်ီးမြမ္းေနသည့္ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုသည္ အလြန္ျခားနားပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ တစ္ေန႕တာ ၿငီးတြား ျပစ္တင္ ၿငဴစူမႈေတြက ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ေနၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့မႈကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤစိတ္သေဘာထားမ်ဳိး အျပစ္တင္ျခင္း၊ ၿငဴစူၿငီးတြားျခင္း၊ ေဒါသအေသးစား ျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ တစ္ေယာက္အတြက္ မေတာ္မေလ်ာ္ပါဘူး။ မ႐ွိသင့္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ွးဦး သာသနာျပဳ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ စကား ထပ္ဆင့္ၾကားရတာက “သင္ႏွင့္လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္၊ အထက္ႏွင့္ ငယ္သား၊ တစ္ေန႔တာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း သင့္ သူငယ္ခ်င္း၊သင့္ မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ အိမ္႐ွိ ေခြးေၾကာင္မ်ားကအစ သင္၏ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္း အသက္တာကို ႏွစ္သက္အားရ ႐ႊင္လန္းမႈ မ႐ွိလွ်င္ သင္သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ဟုတ္ မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ေတာ့၏””ဟု ၾကားဖူးပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေလာကီဆုေက်းဇူးမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ အက်ဳိးမ်ား ရေနလ်က္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ေကာင္းကင္ဘံုမ ွခ်ေပးသူအား သတိေမ့ မခ်ီးမြမ္းႏိုင္သူ အတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္၊၊ မနက္ အိပ္ယာမွ ႏိုးထထခ်င္း အသက္ပံုမွန္ ႐ွဴႏိုင္ျခင္း၊ ေျခလက္အစံု လႈပ္႐ွား သြားလာႏိုင္ျခင္းသည္ပင္ မေမ့ေလ်ာ့ဘဲ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ သင့္ပါသည္။ ေန႔သစ္ တစ္ေန႔ကိုအစ မျပဳမီ သင့္အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေနမည့္ အစား သင္၏ ေကာင္းခ်ီးကို ေရတြက္လိုက္ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းျဖစ္ျဖစ္ သီဆိုလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွ ထိုေကာင္းခ်ီးမ်ားကို သိမွတ္ေရတြက္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳတတ္ရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေကာင္းခ်ီးခံစားရျခင္း၏ အဓိက အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္း လြန္သြားျခင္းဟူ၍ မည္သည့္ အခါမွ် မ႐ွိပါ။ ေျပာ၍ မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို မေမ့ေလ်ာ့ ေအာက္ေမ့၍ ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႕။
ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ ႐ွိပါေစ။ အစကနဦးက ႐ွိသည့္အတိုင္း ယခုမွစ၍ ကမၻာဆက္ဆက္ ႐ွိပါေစ။ အာမင္။ ။
ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဥေယ်ာဂ်ာလ
(မိုးေကာင္း )