Thursday, September 16, 2010

ရလိုလို ... ေပးခက္ခက္

ရလိုလို ... ေပးခက္ခက္

တစ္ပါးသူတို႕ ကိုယ့္အေပၚ ၾကင္နာ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လိုခ်င္ပါသည္။

ကိုယ့္ေပၚသူတစ္ပါး နားလည္မွဳထား
စာနာတတ္မွဳမ်ားလည္း ေမွ်ာ္လင့္ၿမဲ။

တစ္ပါးသူမ်ား ကိုယ့္အားဆက္ဆံ ေျပာဆိုျပန္ရင္
ခ်ိဳလြင္စကား ႏူးည့ံအေျပာမ်ားသာ ေစာင့္စားကာ အၿမဲလိုလား။

ကိုယ့္အေပၚမတရားမွဳ တစ္ခုမွမလိုလား ဟစ္ေႀကာ္တစ္အား
ေတာ္လွန္တုိက္ဖ်က္ မတရားမႈအတြက္တဲ့။

ကိုယ္ကမွားကာ ခ်ိဳ႕ယြင္းစြာပင္ ထိခိုက္ျပန္ရင္
တစ္ပါးသူမွ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ အႀကိမ္ခုႏွစ္ဆယ္ ခုႏွစ္လီတိုင္ပင္။

ဒါေတြ-...ဒါေတြ--...-
လိုကာ လိုသာ လိုခ်င္ပါလည္း
ကိုယ့္ဖက္ကသာ ေပးဖို႔ရာျဖင့္
လြန္စြာမွပင္ခက္သည္ထင့္။

ေတြးၾကည့္ပါ---ကိုယ္လိုလားရာ တစ္ပါးသူမွာလည္း

လိုအပ္ၿမဲမို႕ ေပးႏိုင္ရန္ဖို႔ ႀကိဳးစားစို႕လား။ ။

(႐ွင္မာေတဦး ၇း၁၂-၁၈း၂၂)

အင္၀ုိင္းပန္ (SJA)