Thursday, August 5, 2010

ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားကုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။

ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ားကုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။

အျခားဘာသာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏွီးေႏွာတဲ့အခါမွာ မိမိတုိ႔ဘာသာရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္၀ိေသသေတြကုိ ဆက္လက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ အယူ၀ါဒပုိင္း (doctorines)နဲ႕ ယုံၾကည္ရာအခ်က္မ်ား (beliefs)ကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း (Dialogue of Discourse)ဆုိတာကုိေတာ့ သံသယေတြ အခုလုိရွိႏုိင္တယ္။ ယံုၾကည္ရာ အယူ၀ါဒမ်ား ဖလွယ္ျခင္း (theological exchange) ဆိုတာက တကယ္ျပဳလုပ္ ႏူိင္ပါမလား။ ဒီလုိအဆင့္ထိ မလုပ္ဘဲ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႕ပဲ ႏွီးေႏွာဆက္သြယ္ၾကရင္ ပုိမေကာင္းဘူးလား။ ဒီေမးခြန္းေတြအတြက္ အေျဖဘယ္လုိေပးႏုိင္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကရေအာင္။

သူ႔ဘာသာ မွန္တယ္၊ ငါ့ဘာသာ မွန္တယ္ဆိုၿပီး အျငင္းအခံုေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာတရားရဲ႕ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾကၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ဘာသာေရး အျငင္းပြားမွဳေတြ ျဖစ္လာဖို႕က ေသခ်ာေနတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕က ဒီလိုမိ်ဳး ေဆြးေႏြးရမွာကို သေဘာမတူၾကဘူး။ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘာသာရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ကာကြယ္ၿပီး ေျပာလိုတဲ့သေဘာ၊ ကိုယ့္ဘာသာ မွန္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပလိုတဲ့ သေဘာေတြ႐ိွၾကတာပါပဲ။

တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ မိမိဘာသာရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြက တစ္ျခားဘာသာေတြထက္ ပိုၿပီး ျမင့္ျမတ္တယ္လို႕ေတာင္ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ သူမ်ားဘာသာထဲမွာ အမွားအယြင္း၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတြကို မရမက ႐ွာေဖြေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒီလို အေျပာခံရတယ္ ဆိုရင္ တစ္ဖက္ကလည္း အသာတၾကည္နဲ႔ ေခါင္းငုံ႕ခံၿပီး တုန္႔ျပန္မွာေတာ့ မဟုက္ပါဘူး။ ေပါက္ကြဲမွဳေတြ၊ ျငင္းခံုမွဳေတြ ျပင္းထန္လာမွာပဲ၊ သေဘာတူညီမွဳဆိုတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ မရႏုိင္ဘူး။ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ မ႐ိွတဲ့အျပင္၊ ခါးသီးမွဳေတြပဲ က်န္ရစ္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ ဒီလုိအယူ၀ါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္တာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လို႕ ထင္ရဖြယ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲေတြ႐ိွတာကေတာ့
အမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျပႆနာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မလာရေအာင္လို႔ ေ႐ွာင္ရွားႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း အေျဖေတြလည္း ႐ိွပါတယ္။ အယူ၀ါဒေတြကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္တယ္ဆိုတာ၊ ဘယ္ဘာသာက အႏိုင္ရမလဲဆိုတာကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ စကားရည္လုပြဲ မဟုက္ပါဘူး။ သူမ်ား ဘာသာကို မွားတယ္။ နိမ့္က်တယ္ဆိုၿပီး သက္ေသျပလိုျခင္းက ႏွီးေႏွာဖလွယ္လုိသူ တစ္ဦးရွိသင့္တဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ဘာသာေရး အျငင္းအခုံေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလုိတဲ့သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့သေဘာနဲ႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္လိုသူဟာ သူမ်ား ႐ွင္းျပတာေတြကို နားေထာင္လိုတယ္၊ နားလည္သေဘာေပါက္လိုေစတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႐ိွတယ္။ တစ္ခု သတိျပဳရမွာက တစ္ဖက္ လူေျပာတာေတြကုိ နားလည္သေဘာေပါက္တယ္ ဆုိတာ သူေျပာတာေတြကုိ လက္ခံရမယ္၊ သေဘာတူရမယ္လုိ႔ မဆုိလုိပါဘူး။

ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မႈ မတူညီၾကတဲ့ အုပ္စုႏွစ္ဖဲြ႕ဟာ စေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းပဲ ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ဘူး။ ဒါက လူရဲ႕ စိတ္သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဘာနဲ႔ပဲ အစျပဳသင့္သလဲ ဆုိရင္ Dialogue of life မိမိတုိ႔ဘ၀နဲ႔ အရင္ သက္ေသခံမယ္။ လူမႈေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္း လက္တဲြၿပီး အရင္လုပ္ၾကရမယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရင္းႏွီး သိကြၽမ္းလာၾကၿပီး၊ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈေတြ တုိးပြားလာၿပီဆုိတဲ့အခါ၊ မိမိဘာသာအေၾကာင္း ပုုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္၊ ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ၿပီးၿပီ ရွိတဲ့အခါက်မွသာလွ်င္၊ သူ႕ဘာသာနဲ႔ ကုိယ့္ဘာသာ ဘယ္သြန္သင္ခ်က္၊ ဘယ္ယုံၾကည္ခ်က္ေတြမွာ ကြာျခားမႈေတြ ရွိေနသလဲဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးရစ္ခ်က္လွမင္းဦး