Wednesday, July 14, 2010

ေမး/ေျဖ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဖိနပ္မခြၽတ္ၾကပါသလဲ။


ေမး။
။ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃း၅) မွာ "ဘုရားသခင္ကလည္း၊ မခ်ဥ္းႏွင့္သင္၏ ေျခနင္းကိုခြၽတ္ေလာ့၊ သင္နင္းေသာ အရပ္ကား သန္႔ရွင္းေသာေျမ ျဖစ္သည္" လို႔ မိုးဇယ္ကို မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားေက်ာင္း ဗိမာန္ေတာ္အထဲ၊ ဘုရားရွင္က်ိန္း၀ပ္ရာ၊ မစၦားပူေဇာ္ရာ ဘုရားခန္းအတြင္းမွာ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဖိနပ္မခြၽတ္သလို၊ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားလည္း ဘုရားေက်ာင္းထဲကုိ ၀င္တဲ့အခါမွာ ဖိနပ္မခြၽတ္ၾကပါ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူတဲ့အခါမွာလည္း ဖိနပ္မခြၽတ္ၾကပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ။


ေျဖ။ ။(ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃း၅)ထဲက ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ မိုးဇယ္ကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တဲ့" မခ်ဥ္းႏွင့္။ သင္၏ေျခနင္းကို ခြၽတ္ေလာ့၊ သင္နင္းေသာအရပ္ကား သန္႔ရွင္းေသာေျမ ျဖစ္၏"လို႔ ျမြက္ေတာ္မူခ်က္ဟာ ပညတ္ေတာ္မဟုတ္၊ ဓမၼသတ္မဟုတ္။ ဖာေရာဘုရင္ရဲ႕ အမ်က္ေတာ္ေဘး၊ ဓါးေဘးကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္၊ အီဂ်စ္ျပည္ကေန ေလာေလာလပ္လပ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လာတဲ့ အီဂ်စ္ျပည္ဖြား၊ အီဂ်စ္ျပည္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့၊ "ဟီဘ႐ူး"အမ်ိဳးသား မိုးဇယ္တစ္ေယာက္၊ ေဟာရပ္ေတာင္ေပၚ အေရာက္မွာေတာ့ ခ်ဳံပုတ္တစ္ခုဟာ မီးေတာက္မီးလွ်ံေတြနဲ႔ ေလာင္ကြၽမ္းေနေပမယ့္၊ ျပာက် ကြၽမ္းေလာင္သြားျခင္းမရွိတဲ့ အံ့ၾသဖြယ္အျဖစ္ကို မိုးဇယ္က သြားအၾကည့္မွာ ခ်ံဳပုတ္ထဲက အသံေတာ္ထြက္ေပၚေစၿပီး၊ မိုးဇယ္ကုိ ဒီေနရာဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ေျမ၊ ငါဘုရားရဲ႕ ေတာင္ေတာ္ျဖစ္တယ္၊ ဖိနပ္ခြၽတ္ပါလို႔ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ျခင္းဟာ၊ မိုးဇယ္ကို မင္းထင္ေနတဲ့ ႐ိုး႐ိုးမီးေလာင္တဲ့ ခ်ံဳပုတ္မဟုတ္ဘူး၊ ငါဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္အေနနဲ႕ ဟီဘ႐ူး (ဂ်ဴး)လူမ်ိဳးေတြကို ဖါေရာဘုရင္လက္က ကယ္တင္ဖို႔ သင့္ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းနဲ႔တကြ၊ ဒီေနရာဟာ သန္႔ရွင္းရာေျမေတာ္ျဖစ္လုိ႕ အီဂ်စ္ျပည္မွာ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ပရ၀ုဏ္ အတြင္းမွာလုိပဲ ဖိနပ္ခြၽတ္ၿပီး ဘုရားကို ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္းျပဳပါလုိ႕ မိုးဇယ္ကို သတိေပးလိုက္ျခင္းဟာ အီဂ်စ္ျပည္တခြင္မွာသာမက၊ အေရွ႕တိုင္းသားမ်ား အားလံုးရဲ႕ ႐ိုးရာ ဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္၊၊ ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ရင္းကေတာ့၊ ငါဘုရားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အရာ ဟူသမွ်အားလံုးကို ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္း ျပဳပါလို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဖိနပ္ခြၽတ္ခိုင္းျခင္းက ပညတ္ေတာ္ မဟုတ္ပါ။ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္းျပဳရန္က ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ပညတ္ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားနဲ႔ ႏြယ္သမွ်၊ တရားေတာ္နဲ႔ ႏြယ္သမွ်၊ သာသနာေတာ္နဲ႔ ႏြယ္ေနသမွ်ေသာ အရာ သတၱ၀ါဟူသမွ်ကို ႐ိုေသေလးျမတ္မႈ အစဥ္ျပဳ ေနရပါမယ္။

႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။ အဓိပၸါယ္သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္းဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့အပိုင္းကိုပဲ
ေ႐ြးထုတ္ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္ေသာသူရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ ဆင္ျခင္ယူဆခ်က္၊ အထင္အျမင္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးျခင္း၊ ဦးစားေပးၿပီး ေထာက္ထားညႇာတာ ေပးျခင္းမ်ားျပဳရမွာ ျဖစ္သလို၊ တစ္ေယာက္ေသာသူရဲ႕ တန္ဖိုးထားတဲ့ ခံစားခ်က္၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ ခံယူခ်က္ အေတြးအေခၚ၊ ဆင္ျခင္ယူဆခ်က္ ထျမြွာ၊ တန္ဖိုးအထားဆံုးအရာ၊ တန္ဖိုးအထားဆံုးေသာ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို တန္ဖိုး ထားၿပီး လက္ခံေပးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ နားေထာင္ေပးျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းကင္းနဲ႔ အတူေပါင္းေဖၚျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ တစ္ဦးစီရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအစြမ္းအစ၊ ခံယူခ်က္၊ တန္ဖိုးထားခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေလးစား တန္ဖိုးထားျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ဟာ လူကို ဖန္ဆင္းတဲ့ေနရာမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မတူညီေအာင္ အစြမ္းကုိယ္စီေပးကာ၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ မတူညီတဲ့ အစြမ္းကိုယ္စီ၊ တန္ဖိုးထားမႈကုိယ္စီကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဆက္ကပ္မႈ၊ တုန္႔ျပန္မႈ၊ ႐ိုေသေလးျမတ္မႈတို႔ကို တန္ဖိုးထားၿပီး၊ ျမတ္ႏိုးမႈအျပည့္နဲ႔ လက္ခံေတာ္မူတယ္၊၊ ဒါဟာ မိမိရဲ႕ မဟာလက္ရာေတာ္ျဖစ္တဲ့၊ မိမိ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေလးစား၊ တန္ဖိုးထား လက္ခံေတာ္မူျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါ့ေၾကာင့္ လူတိုင္းဟာ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ တန္ဖိုးအထားဆံုးအရာ၊ အျမတ္ႏိုးဆံုးအရာနဲ႔ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ကို ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္း ျပဳၾကဖို႔က မဟာ၀တၱရားႀကီး ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ဘုရား ပန္းကပ္၊ ဆီမီး ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္တဲ့ ေနရာမွာ၊ ဖေယာင္းတိုင္ႀကီးႀကီး၊ ပန္းပြင့္ႀကီးႀကီးေတြနဲ႕ ပန္းတင္မွ၊ ဆီမီးပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ျပဳရပါမွ အားရေက်နပ္ၾကသလို၊ တခ်ိဳ႕မွာ ဖေယာင္းတိုင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ပြင့္ႀကီးႀကီးမ်ားကိုမႀကိဳက္၊ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ပန္းေသးေသး၊ ေကြးေကြးေလးမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး၊ ဆီမီးပူေဇာ္တဲ့အခါမွာလည္း အေရာင္မွိန္မွိန္ေလးနဲ႔ အေတာက္ေသးေသး မီးဇာေလးနဲ႔ ဆီမီးပူေဇာ္ရပါမွ ေက်နပ္ပီတိ ျဖာေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကုိ ပန္းပြင့္ႀကီးႀကီး၊ ဖေယာင္းတိုင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ပူေဇာ္ရပါမွ အားရ ေက်နပ္တတ္သူက ဖေယာင္းတိုင္ေသးေသး၊ ပန္းပြင့္ေသးေသးေကြးေကြးေလးေတြကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ ပူေဇာ္ရပါမွ ေက်နပ္တတ္သူကို ကပ္စီးအိုး၊ ဖေယာင္းတိုင္၀ယ္ရင္လည္း ေသးေသးေလး၊ ပန္း၀ယ္ရင္လည္း ေသးေသးေလးဆိုၿပီး အျပစ္တင္လိုက္ပါက သူ႔ရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ျမတ္ႏိုးမႈအျပည့္နဲ႔ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္း အျပည့္နဲ႔ထားတဲ့ ဆီမီးေသးေသး၊ ပန္းေကြးေကြးေလးမ်ားကို ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္က ျမတ္ႏိုးမႈအျပည့္နဲ႔ ေလးစားတန္ဖိုးထားလ်က္ လက္ခံေတာ္မူေသာ္ျငားလည္း၊ ဒါကို အျမင္လြဲလ်က္ ေ၀ဖန္သူမွာ တစ္ဖက္သူရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ျမတ္ႏိုးမႈမ်ားကို မေလးစားရာ၊ နားမလည္ရာ ေရာက္ပါေတာ့တယ္။

ကမၻာ့ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား မွန္ရင္ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမဆိုထားနဲ႔ ဘယ္လုိပါတီပြဲမ်ားကိုပဲ သြားသြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႕ စိတ္တိုင္းက် မလုံမလဲ၊ ဖယိုဖရဲ၀တ္ၿပီး သြားႏိုင္လာႏိုင္၊ ၀င္ထြက္ႏိုင္ၾကေပမဲ့၊ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဘြတ္နဲ႔ ႐ႊတ္နဲ႔၊ ကုတ္အက်ီၤနဲ႔၊ နက္တိုင္နဲ႔ အျပည့္၀တ္ဆင္ပါမွ ပါတီပြဲကို(သုိ႕) ေက်ာင္းကန္ဘုရားကို ႐ိုေသရာ ေရာက္တယ္ဆုိတဲ့ ႐ိုးရာ၊ ဓေလ့တန္ဖိုးထားခ်က္ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာပြဲေတြမွာ၊ တိုက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ားထဲမွာ ဘြတ္ဖိနပ္၊ ႐ႈးဖိနပ္မပါက ၀င္ခြင့္မရွိ၊ ညႇပ္ဖိနပ္၊ကြင္းထိုးဖိနပ္မ်ားနဲ႕ေတာင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရွိပါ၊၊ ဒါေပမယ့္ အေရွ႕တိုင္း႐ိုးရာ ဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ က်ေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ ျပႆနာမရွိေပမယ့္လည္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြ ဒူးေပၚ ေပါင္ေပၚ အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္သြားရင္ အမ်ား အျမင္မသင့္ဆုိၿပီး ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ေလ့ ရွိၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဖိနပ္စီးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရွ႕တိုင္းမွာ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမဆိုထားနဲ႔ အိမ္ထဲ၀င္ရင္ေတာင္ ဖိနပ္စီးၿပီး မ၀င္၊ ဖိနပ္စီး ၀င္ရင္ ႐ိုင္းစိုင္းရာက်တယ္ဆိုတာ အမ်ားခံယူခ်က္ပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ ကပၸလီလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အ၀တ္မပါ၊ ကိုယ္ထီးတည္းနဲ႔ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းဟာ မ႐ိုင္းေပမယ့္လည္း၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ကေတာ့ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားသြားသြား၊ လူႀကီးလူေကာင္းေရွ႕မွာပဲ သြားသြား၊ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ၀တ္ဆင္ၿပီးမွပဲ သြားေလ့ရွိတယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားက အမ်ိဳးသမီးေတြဆုိ ေခါင္းၿမီးပင္ ၿခံဳထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဖိနပ္ခြၽတ္ၿပီး သြားျခင္းဟာ ဘုရားေက်ာင္းကန္ကို မဆိုထားနဲ႔ လူႀကီးသူမမ်ားကို ႐ိုေသရာဂါရ၀ျပဳရာ ေရာက္ေပေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား အဖို႔က်ေတာ့ ႐ိုင္းျပတဲ့ အမႈျပဳရာ ေရာက္ေနျပန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃း၅) ထာ၀ရဘုရားသခင္က မိုးဇယ္ကုိ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူတဲ့ စကားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဆိုလိုရင္း ကေတာ့၊ ငါ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္နဲ႕ ႏြယ္သမွ်ေသာ ငါဘုရားရဲ႕ သာသနာေတာ္၊ အသင္းေတာ္နဲ႔ ႏြယ္သမွ်ေသာ လူပုဂၢဳိလ္၊ အရာခပ္သိမ္းအားလုံးတုိ႕ကုိ ႐ုိေသေလးစားျခင္း၊ ႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္းျပဳကုိ ျပဳၾကရမယ္။ ဒါဟာ ငါဘုရားကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျမတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ဦးထိပ္ထားဆံုးေသာအရာ၊ တန္ဖိုးထားဆံုးေသာ အရာ၊ အျမတ္ႏိုးဆံုးေသာအရာေတြ အားျဖင့္ စိတ္အား ရွိသမွ်၊ ဥာဏ္ရွိသမွ်၊ အစြမ္းရွိသမွ်၊ ခြန္အားရွိသမွ်နဲ႔ ႐ိုေသၾကပါ၊ ႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္း ျပဳၾကပါ။ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တိုင္း ျပဳကို ျပဳရမည့္ ၀တၱရားျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာသာ အဓိကနားလည္ခံယူရမယ့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလုိက္ရပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းဒုိမီနစ္ၿဂိဳလ္တု