Sunday, July 11, 2010

စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျခင္း


စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျခင္း


လူသားေတြဟာ မေကာင္းမႈနဲ႕ ေကာင္းမႈ၊ ဒုစ႐ိုက္နဲ႔ သုစ႐ိုုက္ၾကားမွာ အၿမဲ႐ုန္းကန္ေနရတာ သံသယ႐ွိစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၊ ၿဂိဳလ္တု၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္လုိက္တာနဲ႕၊ ေရဒီယိုနားေထာင္လိုက္တာနဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ လူ႔အသက္ ေသဆံုး၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြအေၾကာင္း ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း၊ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနၾကား ေနရတာေတြက သက္ေသပါပဲ။ ဒါေတြက ဘာေၾကာင့့္ ျဖစ္ေနတာလဲ၊ ဘာေတြ မွားယြင္းေနတာလဲ။


ဒီေမးခြန္းေတြကို ႐ိုး႐ိုးသားေျဖရရင္ေတာ့ လူသားေတြ မွားေနတာပါပဲ၊ လူသားရဲ႕ ဇာတိထဲမွာကိုက မေကာင္းမႈဖက္ကို ယိမ္းယိုင္မႈ ႐ွိေနပါတယ္။ ဒါဟာအျပစ္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူသားအားလံုး တစ္ဦး မက်န္ ဟာ ဒီအျပစ္နဲ႕ ႐ုန္းကန္တိုက္ခိုက္ ေနရပါတယ္။ ျပင္းထန္လွတဲ့အျပစ္၊ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေန တြန္းအားေပးေနတဲ့ အင္အားစုတစ္ခုကေတာ့ ႐ွိကို႐ိွရ ပါလိမ့္မယ္။
ဒါကေတာ့ ႐ွည္႐ွည္၊ ေ၀းေ၀းစဥ္းစား ေနစရာ မလိုပါဘူး၊၊ စာတန္လို႔ေခၚတဲ့ နတ္ဆိုး၊ နတ္မိစၦာ အဖ်က္အင္အားစုမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္၊ နတ္ဆိုး နတ္မိစၦာ အဖ်က္အင္အားစုေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အလယ္မွာ အသက္႐ွင္လႈပ္႐ွားေနၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ပန္းတိုင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးဖို႕၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူသားေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ဘုရားကို တိုက္ခိုက္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

"ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား"
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာထဲမွာ ေတြ႕ရတဲ့အတုိင္း၊ စံုစမ္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယ် အမွန္တရား အခ်ိဳ႕ကို ေ၀မွ်လိုပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ထားရမယ့္ အခ်က္က ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းရဲ႕ မူလအရင္းအျမစ္ဟာ နတ္ဆိုးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားမဟုတ္ပါဘူး၊ ႐ွင္ယာကုတ္က သူရဲ႕ ၾသ၀ါဒစာ(၁း၁၃)မွာ "စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခံရသူသည္၊ ငါ့အား ထာ၀ရဘုရား စံုစမ္းေသြးေဆာင္လ်က္ေနသည္ ဟုမဆိုေစႏွင့္။ မေကာင္းမႈသည္ ဘုရားသခင္အား မေသြးေဆာင္ႏိုင္၊ ထု႔ိျပင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အဘယ္သူကိုမွ် စံုစမ္း ေသြးေဆာင္ေတာ္မမူ" လို႕ ဆိုထားပါတယ္။

ဒုတိယ သိထားသင့္တ့ဲအခ်က္ကေတာ့ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေတြဟာ အျပစ္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခုခံတြန္းလွန္ ရပါမယ္။ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းခံရၿပီလို႔ သိတာနဲ႔ စိတ္ဓါတ္ က်မသြားရပါဘူး။ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဟာ အျပစ္မဟုတ္၊ အျပစ္ဆိုတာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို အ႐ႈံးေပးလုိက္ၿပီး နတ္ဆိုးရဲ႕ အလိုကို အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မခံရတဲ့သူ ဘယ္သူမွမ႐ိွဘူး၊ အားလံုးဟာ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္(သို႕) မၾကာခဏဆိုသလုိပဲ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရေနရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တန္းေျပာရရင္ေတာ့ ေန႔စဥ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အမႈတိုင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းမွာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေတြ ပါ၀င္ေနၿပီး ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ ေနၾကပါတယ္။

စတုတၴအခ်က္ကေတာ့ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းရဲ႕ အင္အားဟာ လူသားရဲ႕ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ဆႏၵထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ (႐ွင္ယာကုပ္၁း၁၄)မွာလည္း "လူသည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း ခံရသည္ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ ဆိုးညစ္ေသာ လိုအင္ဆႏၵ ဆြဲေဆာင္ရာ ေနာက္သို႕ လိုက္ပါျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ လိုအင္ဆႏၵသည္ သေႏၶယူကာ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကုိ ေမြးဖြား၏။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ေသျခင္းကို ေမြးဖြားေလ၏"လို႕ သတိေပးထားပါတယ္။

ပဥၥမနဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး နားလည္က်င့္သံုး ရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ပဲျပင္းထန္၊ျပင္းထန္ ထြက္ေပါက္႐ိွပါတယ္။ မခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ိဳးဆိုတာ မ႐ိွႏိုင္ဘူးဆုိတာပါပဲ။ (၁ေကာ၁၀း၁၃)မွာ "ထာ၀ရဘုရားသည္ ကတိတည္ေတာ္မူေသာအ႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသျဖင့္ သင္တို႕အား မိမိတို႔ခံႏိုင္သည္ထက္ပို၍ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုု ခံေစေတာ္မူလိမ့္မည္ မဟုတ္။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရခိ်န္၌လည္း ခံထမ္းႏိုင္ေသာ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူသျဖင့္ ထိုစံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္"လို႕ ဆိုကာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို တြန္းလွန္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တရားေပးထားပါတယ္။ ဒါဟာ (ေဟၿဗဲ၄း၁၅)အတိုင္း လူသားေတြနည္းတူ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခံခဲ့ရတဲ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ေသခ်ာေပါက္ ကူညီေဖးမမယ္ ဆိုတာ သိေစတာပါပဲ။


"နတ္ဆိုး၏ ပရိယာယ္"
(၂ေကာ၂း၁၁)မွာ "ငါတို႕သည္ စာတန္၏ ပရိယာယ္မ်ားကို သိၾက၏။ သို႕မွသာ ငါတို႕ အေပၚအႏိုင္ မရေစရန္ တားဆီးႏုိင္ေပမည္"လို႕ ဆိုထားပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာ ပါ႐ွိတဲ့အတိုင္း ခရစ္ေတာ္အေပၚ စာတန္နတ္ဆိုးရဲ႕ တိုက္ကြက္ ပရိယာယ္နဲ႔ နတ္ဆိုးကို ဘယ္လို ေအာင္ႏိုင္ လိုက္သလဲဆိုတာကို သိ႐ွိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံရတဲ့ အခ်ိန္က ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွာ ေဆးေၾကာျခင္း ဗတၱိဇံမဂၤလာခံၿပီးစ အခ်ိန္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားက သားေတာ္ရဲ႕ သာသနာလုပ္ငန္း၊ ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတာ္ႀကီးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳကာ သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးရတဲ့ သားေတာ္အျဖစ္ သက္ေသခံေပးထားလို႔ ခံယူခ်က္ေတြအျပည့္နဲ႕ စိတ္အားထက္သန္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ ရက္(၄၀)ပတ္လံုး အစာေရစာေ႐ွာင္ကာ ဥပုသ္ေစာင့္ၿပီးစမို႕ ၀ိညာဥ္္ခြန္အားေတြနဲ႕ ျပည့္၀အားတက္ေနတ့ဲအခိ်န္ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ဆိုလိုတာက ခရစ္ေတာ္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရတဲ့အခိ်န္ဟာ သူ႕ဘ၀မွာ ဘုရားတရားနဲ႔ ျပည့္၀ေနလို႕ အေကာင္းဆံုး၊ ၀မ္းအသာဆံုး၊ အဆင့္ျမင့္ဆံုး အထြတ္အထိပ္႐ွိခ်ိန္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ နတ္ဆိုးက လာၿပီး "အ႐ွင္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ သားေတာ္မွန္လွ်င္ ဤေက်ာက္ခဲမ်ားကို မုန္႔ျဖစ္လာေစရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူပါ"လို႕ ေႏွာင့္ယွက္လာပါတယ္။

ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာခံစဥ္က ထာ၀ရ ဘုရားရဲ႕သားေတာ္ျဖစ္တယ္လုိ႕ ခမည္းေတာ္ဘုရား သက္ေသခံတဲ့အတိုင္း၊ ခရစ္ေတာ္ဟာ အမွန္တကယ္ပဲ သားေတာ္ဘုရား ျဖစ္တယ္။ ဒီအမွန္တရားနဲ႕ပဲ နတ္ဆိုးက ခရစ္ေတာ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ပါတယ္၊ ခရစ္ေတာ္က သာမန္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ိဳး႐ိွမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုသေဘာတရားအရ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အားသန္တဲ့အခ်က္၊ ခံယူခ်က္ျပည့္၀တယ္ ဆိုတဲ့အရာ၊ ငါကေတာ့ ဒီလိုလူစားမ်ိဴးမဟုတ္ဘူး၊ ဒါမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ ငါမလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳး စတဲ့အားေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အရာမ်ိဳးမွာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အားနည္းခ်က္အေပၚကို နတ္ဆိုးက အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေႏွာင့္ယွက္တာထက္၊ ပိုေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္ ပိုၿပီး အထိနာ တတ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဘုရားတရားအားေကာင္းေနတယ္၊ ၾကည္ညိဳေနတယ္ဆိုၿပီး အားရကာ ဂုဏ္ယူေနရင္ေတာ့ မိမိကိုယ္ကုိ ေက်နပ္အားရလို႕ ေအာက္ေျခလြတ္ၿပီး ေအာက္ျပန္က် တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-ဥပုသ္ေန႕တိုင္း ဘုရားေက်ာင္း ကန္သြားလို႕ သူတစ္ပါးက စံနမူနာယူစရာလို႕ မိမိကိုယ္ကို ထင္ေနတတ္ေပမယ့္ ေမတၱာတရားနဲ႕ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ ေနတတ္ပါတယ္။

ဒါေတြက လူသားအားသန္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ကိုအသံုးျပဳၿပီး နတ္ဆိုးကမသိလုိက္၊ မသိဖာသာ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ နတ္ဆိုးရဲ႕ ပရိယာယ္တိုက္ကြက္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

နတ္ဆိုးဟာ သိၾကားပ်က္မို႕လို႕ အလြန္လိမၼာပါးနပ္တဲ့အတြက္ သတိထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕က ၀ိညာဥ္ခြန္အား အ႐ိွဆံုး၊ဘုရားတရား ၾကည္ညိဳမႈ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဆိုၿပီး မေၾကြးေၾကာ္ဘဲ၊ ႏွိမ့္ခ်စြာနဲ႔ေနကာ နတ္ဆိုးရဲ႕ တိုက္ကြက္ပရိယာယ္ကို အၿမဲတမ္းေစာင့္ ၾကည့္ရပါမယ္၊၊ ခရစ္ေတာ္ကသူ႔ရဲ႕ ဘုရားတရား အေကာင္းဆံုး၊ ခြန္အားအျပည့္ဆံုး အခ်ိန္ နတ္ဆိုးလာ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့အခါ၊ ဘယ္လိုမ်ား ခုခံတိုက္ခိုက္ၿပီး နတ္ဆိုးအေပၚ ေအာင္ျမင္လိုက္ပါသလဲ၊ ဆိုတာကို ၾကည့္ရင္ အလြန္အင္မတန္ ႐ိုးစင္းၿပီး လူတိုင္းလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ "က်မ္းစာလာသည္။ က်မ္းစာေတာ္တြင္ ပါ႐ွိသည္"လို႕ ခရစ္ေတာ္ဆိုျခင္းပါပဲ။ နတ္ဆိုး ေႏွာင့္ယွက္တဲ့အခါတိုင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ က်မ္းစာ (ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ)က က်မ္းပိုဒ္ေတြကို ကိုးကားၿပီး ျပန္လည္ေခ်ပကာ နတ္ဆိုးကုိအႏိုင္ယူ ေခ်မႈန္းခဲ့ပါတယ္။ ပထမေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွာေတာ့ နတ္ဆိုးက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အားနည္းမႈလုိ႕ ဆိုႏိုင္တဲ့ ရက္(၄၀)အစာေ႐ွာင္ဆုေတာင္း အၿပီး၊ ဆာေလာင္ေနတာကို သူရဲ႕ နည္းပရိယာယ္ တိုက္ကြက္အျဖစ္ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ "ဘုရားသားေတာ္မွန္ရင္ ဒီေက်ာက္ခဲေတြကို စားစရာျဖစ္လာေစရန္ အမိန္႕ေပးပါလို႕" ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစားအေသာက္နဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ခရစ္ေတာ္က "လူသည္ မုန္႕အားျဖင့္သာ အသက္႐ွင္ရမည္မဟုတ္၊၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားအားျဖင့္ အသက္႐ွင္ရမည္ဟု က်မ္းစာလာ၏"လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယနဲ႕ တတိယေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားမွာလည္း ခရစ္ေတာ္က က်မ္းစကားကုိ အသံုးျပဳကာ အသက္႐ွင္ ေနထိုင္ျပခဲ့လို႔၊ ေနာက္ဆံုး နတ္ဆုိးဟာ ခရစ္ေတာ္ထံက ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ရပါတယ္။ "က်မ္းစာလာသည္။ က်မ္းစာေတာ္၌ ပါ႐ွိသည္"ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ သမၼာက်မ္းစာဟာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀အသက္တာမွာ ေနထုိင္ လိုက္က်င့္ကာ အသက္႐ွင္ဖို႔ ထာ၀စဥ္တည္ၿမဲတဲ့၊ ေျပာင္းလဲမႈမ႐ွိတဲ့ လမ္းၫႊန္ဥပေဒျဖစ္တယ္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွန္ကန္ သင့္ေလ်ာ္ေနတယ္၊ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ အသက္႐ွင္ၾကပါလုိ႔ ႏိႈးေဆာ္ေနတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းစာဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္း ျပဳက်င့္၊ ေနထိုင္ေရးနဲ႔ နတ္ဆိုးကို ႏွိမ္နင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ အဓိကလက္နက္တစ္ခု၊ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ အဓိက က႑တစ္ခုအျဖစ္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

"ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ခုခံ တြန္းလွန္္နည္းမ်ား"
ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခုခံတြန္းလွန္ဖို႔ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရန္သူ နတ္ဆိုးဟာ လိမၼာပါးနပ္ ေကာက္က်စ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိ႐ိွ လက္ခံထားရပါမယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ မိမိဘ၀မွာ လက္ခံထားလို႔ ဘုရားတရားရွိလို႔ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေတြ မ႐ိွေတာ့ဘူး၊ မလာေတာ့ဘူးလို႔
ထင္ရင္ လံုး၀ မွားပါလိမ့္မယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ နတ္ဆိုးရဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ ပစ္မွတ္ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ႐ွင္ေပတ႐ူးက "သတိႏွင့္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့၊ သင္တို႔၏ ရန္သူ စာတန္သည္ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ကဲ့သို႔၊ အဘယ္သူကို ၀ါးမ်ိဳရမည္နည္းဟု လွည့္လည္ ႐ွာေဖြလ်က္႐ွိသည္"လို႕ သတိေပးထားပါတယ္၊၊ အဆင္သင့္ျပင္၊ ႀကိဳတင္တြက္ထားမွသာ တကယ္လာရင္ သိၿပီး ခုခံႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ နတ္ဆိုးရဲ႕ ပရိယာယ္နဲ႕တိုက္ကြက္ကို သတိထားရပါမယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကရပါမယ္၊၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးက ရန္သူ၊ နတ္ဆိုးတိုက္ခိုက္တဲ့ ေနရာျဖစ္လို႔ သ႕ူရဲ႕ လြမ္းမိုးမႈမခံရေအာင္ ကာကြယ္ရပါမယ္။ (၂ေကာ ၁၁း၃) မွာ "ဧ၀သည္ ေျမြ၏ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈျဖင့္ အလွည့္စား ခံရသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း စိတ္ေဖာက္ျပန္ကာ ခရစ္ေတာ္အား အၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းမႈကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကမည္ေလာဟု ငါစိုးရိမ္၏"လို႕ ႐ွင္ေပါလူးက စိတ္ႏွလံုး လမ္းလြဲမသြားေစဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ (ေပ ၁း၁၃) မွာလည္း ရွင္ေပတ႐ူးက "သင္တုိ႔သည္ ႏိုးၾကား၍ သမၼာသတိ ႐ိွၾကေလာ့။ မသိ နားမလည္စဥ္အခါက မိမိတို႕၏ စိတ္ဆႏၵ႐ွိသည့္တိုင္း ျပဳက်င့္သကဲ့သို႔ ဆက္လက္၍ မျပဳက်င့္ၾကႏွင့္။ ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာေသာအခါ သင္တို႕ခံစားရမည့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဇေ၀ဇ၀က္ စိတ္မ႐ိွဘဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ ေနၾကေလာ့"လို႔ ႏိႈးေဆာ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူသားပီပီ အျပစ္ဖက္ကို အလိုလို ယိမ္းယိုင္မႈ၊ အေသြးအသားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အားနည္းမႈ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္႐ွိမႈတ႔ိုကို သိ႐ွိ နားလည္ထားရပါမယ္။

ငါဟာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းနဲ႔ ကင္းလြတ္တယ္လုိ႔ အထင္႐ိွျခင္းဟာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းထဲက်ဖို႕ အလြယ္ကူဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ (၁ေကာ ၁၀း၁၂)မွာ "မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေျဖာင့္မတ္တည္ ၾကည္သည္ဟု ထင္ေသာသူသည္ မယိုင္မလဲေစရန္ သတိျပဳေလာ့"လို႔ ႐ွင္ေပါလူး သတိေပး ထားပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို သိမထားရင္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ေ႐ွာင္ႏိုင္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ ႀကိဳတင္သတိထား ျပင္ဆင္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အားနည္းခ်က္သိထားရင္ အျပစ္ထဲကို ပို႔ေဆာင္ က်ဆင္းေစမဲ့ေနရာနဲ႔ အေျခေနမ်ိဳးကေန ေ၀းေ၀း ေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကူညီေစာင္မျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို အမွီျပဳဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဧဖက္ၾသ၀ဒစာ ၆း၁၁-၁၈)မွာ စာတန္ရဲ႕ပရိယာယ္မ်ားကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ထာ၀ဘုရားရဲ႕ လက္နက္စံုျဖစ္တဲ့ သစၥာတရား၊သမၼာသတိ၊ယံုၾကည္ျခင္း၊ကယ္တင္ျခင္းတို႔ကို ကိုင္ဆြဲဖို႔နဲ႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆုိတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ ဓါးကို ကိုင္ဆြဲဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ "သင္တို႕အား ကူညီေစာင္မေတာ္မူရန္ ဘုရား႐ွင္အား အစဥ္အၿမဲ ဆုေတာင္းၾကေလာ့၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူသည့္ အတိုင္း အခါခပ္သိမ္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့"လို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္၊၊ "ဘုရားသခင္မတတ္ ႏိုင္တဲ့အရာ ဘာမွမ႐ိွလို႔" (႐ွင္လုကာ ၁း၁၇)မွာ ဆိုသလိုမ်ိဳး၊ ႐ွင္ေပါလူးလည္း (ဖိလိပိ၄း၁၃)မွာ "ခရစ္ေတာ္ထံမွရ႐ွိသည့္ ခြန္အား၊ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ငါသည္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုမဆိုရင္ ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ခြန္အား႐ွိ၏"လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေစႏိုင္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႕အတြက္ သင္ခန္းစာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလံုး နတ္ဆိုးကို ႏိုင္နင္းကာ၊ ေအာင္ပြဲခံရပါလိမ့္မယ္။ (၁ေကာ၁၀း၁၂၊၁၃)မွာ သင္တုိ႔ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားဟာ လူအေပါင္းတို႔ ေတြ႕ႀကံဳေနက် သာမန္ စံုစမ္း ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသာျဖစ္တယ္။ ထာ၀ရ ဘုရားဟာကတိတည္ေတာ္မူတဲ့ အ႐ွင္ ျဖစ္လို႔ သင္တို႔အားနဲ႔ ခံႏိုင္တာထက္ပိုၿပီး၊ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခံေစေတာ္မူမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ေျပာထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ ခြန္အားကိုေပးၿပီး၊ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဗ်ာဒိတ္၁၂း၁၁)မွာေတာ့ ဘုရားရဲ႕လူမ်ိဳးေတာ္ဟာ စာတန္ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ပြဲခံတဲ့အေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။ (ယာကုတ္၄း၇)မွာလည္း "စာတန္မာရ္နတ္ကုိ ခုခံ တိုက္ခိုက္ၾကေလာ့၊ သို႔ျပဳလွ်င္ သူသည္ သင္တို႔ထံမွ ထြက္ေျပးလိမ့္မည္"လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါစို႕။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး