Saturday, July 3, 2010

ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းက သာသနာျပဳျခင္းနဲ႔လံုး၀မတူညီပါ


ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းက သာသနာျပဳျခင္းနဲ႔လံုး၀မတူညီပါ


လူတိုင္းမွာ မိမိရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို တစ္ျခားနည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ေတြနဲ႔ တစ္ျခားသူေတြနဲ႔မွ်ေ၀ၿပီး သာသနာျပဳႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာ သေဘာေပါက္ၿပီးၿပီဆိုရင္၊ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ သတိျပဳရမဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္က သာသနာျပဳျခင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာျခင္းတို႔ဟာ လံုး၀မတူညီဘူးဆိုတာကုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈႏွစ္ခုမွာ ျခားနားတဲ့ ရည္စူးခ်က္ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ရယူ ရမဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္ကလည္း မတူပါဘူး။ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာျခင္း(Dialogue) အားျဖင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒ မတူညီၾကတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး၊ သူတို႕ ႐ွင္းလင္းေျပာျပတာေတြကို နားေထာင္မယ္။ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္၊ အသိတရားေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ တိုးပြားၾကြယ္၀လာေစမယ္။ အတူတကြ ပူးေပါင္းလက္တြဲၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေကာင္းစားေစဖို႕ ႀကိဳးစားၾကမယ္။ ဒါေတြက ေတြ႕ဆံုးႏွီးေႏွာျခင္းရ႕ဲ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္စူးခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ႏိုင္ဖို႕က ပါ၀င္တက္ေရာက္ သူတိုင္းမွာ မိမိဘာသာရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္ ၀ိေသသ (Religious Identity) ေတြကို ႐ွင္း႐ွင္း၊ လင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေအးေအး၊ ေဆးေဆး႐ွင္းျပႏိုင္စြမ္း ႐ိွဖို႕လိုပါတယ္။

သာသနာလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကေတာ့ အျခားဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာဘာသာကုိမွ မယံုၾကည္သူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႔ဘာသာထဲ ၀င္လာေစဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာျပဳရာမွာ ေဟာေျပာ ေၾကညာျခင္း႐ွိမယ္၊ သြန္သင္ျခင္း၊ ဘုရားစကား သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြနဲ႕ စာအုပ္ေတြထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ေတြမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲဖို႕ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ သာသနာရ႕ဲ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ သာသနာ့ဖခင္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပျခင္း၊ ဒီဘာသာထဲသို႕၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ရ႐ွိလာမဲ့ ၀ိညာဥ္ေရး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေျပာျပ ျခင္းတို႕ပါ၀င္တယ္။

သာသနာျပဳျခင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာျခင္း ဒီလႈပ္႐ွားမႈႏွစ္ရပ္စလံုးဟာ ေကာင္းတဲ့အရာ ေတြျဖစ္သလို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ခုဟာ မတူၾကဘဲ သီးျခားစီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုကုိ ေနာက္တစ္ခုအတြက္ ခုတံုးလုပ္ၿပီး အသံုးျပဳလုိ႕ မရပါဘူး၊၊ ဘာသာထဲေျပာင္း၀င္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းက ေတြ႕ဆံုးႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ မဟုတ္ပါ။

ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ အယူ၀ါဒ မတူညီသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏီွးေႏွာျခင္း ျပဳလုပ္တဲ့သူတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံထားရမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က၊ ဒီလို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က သူ႔ကုိ မိမိဘာသာထဲ ၀င္လာေစဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဖက္လူကုိ ဘာသာေျပာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းက ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းရ႕ဲ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ဆိုရင္ေတာ့၊ မိမိဟာ ေ႐ြးစရာႏွစ္ခုနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရပါလိမ့္မယ္။ မိမိရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ဖြင့္ေျပာရင္ေျပာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မေျပာဘဲနဲ႕ ဖံုးကြယ္ထားရင္ ထားလိ့မ္မယ္။ အကယ္၍ မိမိရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဒီလို႐ွိတယ္လို႔ ဖြင့္ေျပာလိုက္တယ္ဆိုရင္၊ တစ္ဖက္လူက တစ္ခါတည္း လွည့္ထြက္သြားမွာပဲ။ အဲဒီမွာတင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းက အရာမထင္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းသြားလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ တစ္ဖက္လူက လွည့္ထြက္မသြားပဲ၊ ဘာသာတရားအေၾကာင္း ႐ွင္းျပတာကို ဆက္ၿပီး လိုလို၊ လားလားနဲ႔ နားေထာင္တယ္ဆိုရင္လည္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏီွးေႏွာျခင္း လုပ္ေတာ့တာ မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ဖက္လူ ဘာသာထဲမ၀င္ခင္ ဘာသာအေၾကာင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေနျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သြားေတာ့တယ္။

အကယ္၍ တစ္ဖက္လူကို မိမိ ဘာသာထဲ ေျပာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္လိုျခင္းက ႏွီးေႏွာျခင္းရဲ႕ ရည္စူးခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဖြင့္မေျပာဘဲနဲ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဖံုးကြယ္ထားၿပီး ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာျခင္းကို ျပဳလုပ္တယ္ဆိုရင္၊ ဒါဟာ ဘာသာေရး တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုလုပ္ျခင္း ျဖစ္သြားျပန္တယ္၊၊ မိမိရဲ႕ တကယ္ရည္႐ြယ္ရင္းကို ဖံုးကြယ္ၿပီး၊ တစ္ဖက္လူကို ဘာသာေျပာင္းလာေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ ဒါကို မမွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ သာသနာျပဳျခင္း Proselytismလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္၊၊ ဒီလို ျပဳလုပ္တဲ့သူအတြက္ေကာ၊ လွည့္စား ခံရတဲ့သူအတြက္ပါ မသင့္ေတာ္တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းမွာ ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဆီကို ေျပာင္းလဲလာရမယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္းလဲျခင္း (conversion)ဟာ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဆက္ဆံျခင္းျပဳရာမွာ ရွိရမဲ့ လိုအပ္တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားအျဖစ္၊ ဒီႏွီးေႏွာျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ အက်ိဳးေက်းဇူးအျဖစ္ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အခါလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ပို၍ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့၊ ဘုရားဆီသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစျခင္း (conversion to God)ကို ဆိုလိုပါတယ္။ တစ္ျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာတဲ့ ယံုၾကည္သူတိုင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕အစီအမံ၊ အမႈေတာ္ေတြကိုပို၍၊ ပို၍ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ တျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က မိမိရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ေဖၚျပတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ပို၍ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း သစၥာရွိလာႏိုင္ေအာင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၊ သံဃာတို႔ရဲ႕ ၀ိနည္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ခြင့္ရတဲ့ ကက္သလစ္တစ္ေယာက္အေနန႔ဲ၊ ၿခိဳးၿခံျခင္းေတြ ပိုၿပီး ျပဳလုပ္လာေအာင္၊ ေဆးလိပ္ကို ေလွ်ာ့ေသာက္လာေအာင္၊ သူေတာ္စင္ လမ္းစဥ္ ဘ၀ကိုခံယူသူမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္သားေမြးမျပဳ၊ ကာမဂုဏ္ လိုက္စားျခင္းမျပဳဘဲ မိမိကိုယ္ကို တထူးတျခား ဆက္ကပ္သူမ်ားကဲ့သုိ႕၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း ကတိသစၥာကို ခံယူဖို႔ စတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ခံစားရေစပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ဘုရားဖက္သို႔ ဦးတည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလာၿပီးတဲ့ေနာက္၊ မိမိတို႔ ဘ၀ကို ဘုရားအား ဆက္ကပ္ႏိုင္တဲ့အဆင့္ထိ တိုးတက္ေစရမယ္၊၊ မိမိဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အစဥ္မျပတ္၊ အၿမဲတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေစဖို႔ ဆုိတာ၊ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာျခင္းအားျဖင့္ အဓိက ျဖစ္လာေစတာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း၊ ဒီလို ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးႏုိင္ေစပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့၊ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာျခင္းမွာ ပါ၀င္သူေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္ရဲ႕အစီအမံ၊ အမႈေတာ္ေတြဆီကို ပိတ္မထားဘဲ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလင္းေတာ္ ေခၚေဆာင္ရာေနာက္ကို လိုက္ပါလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ႏွလံုးသားေတြကို ဖြင့္လွစ္ထားရပါမယ္။ ေတြ႕ဆံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းကို အသိပညာ ဗဟုသုတပိုင္းမွာပဲ ျငင္းခံု ေဆြးေႏြး႐ံုသက္သက္နဲ႕ ျငင္းခုံတတ္၊ ေမးခြန္း ထုတ္တတ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပး႐ံု သက္သက္ပဲ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးဆိုရင္၊ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ ႏွလံုးသားဖြင့္လွစ္ျခင္းဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္၊၊ အလင္းေတာ္ရ႕ဲ ဦးေဆာင္ရာေနာက္ကို လိုက္လိုတဲ့ ဆႏၵ႐ွိတယ္ ဆိုရာမွာ၊ တျခားဘာသာမွာ႐ွိတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ အရာမွန္သမွ်၊ သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္တဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာေတြကုိ ခ်ီးမြမ္းတတ္ျခင္း၊ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္ေတြ တည္႐ွိေနျခင္းအတြက္ မိမိအေနနဲ႕ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ဒီအရာေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

လူတိုင္းမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ႐ွိၾကတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ဘယ္အစိုးရ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ ဘာသာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အတင္းအဓမၼ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လူတုိင္း၊ သူတိုင္းမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွန္တရား (Truth)ကို စစ္မွန္႐ိုးသားစြာ ရွာေဖြရမယ့္ ဘုရားေပးတာ၀န္ ရွိပါတယ္၊၊ အမွန္တရားကို ရွာေတြ႕ၿပီးရင္လည္း အဲဒီအမွန္တရားကို လက္ခံက်င့္သံုးရမယ့္ တာ၀န္ရွိတယ္၊ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အမွန္တရားကေန ေ၀းရာဆီကို၊ အလင္းေတာ္ နဲ႔ ေ၀းရာဆီကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ရာေရာက္ပါတယ္၊၊

ေနာက္တစ္ခ်က္၊ ဘာသာမတူသူေတြနဲ႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ျပဳရာကေန မိမိဘာသာဆီကုိ ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ ဆႏၵျဖစ္လာရင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္မလား။ ဒါက အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ေတြကို ဘယ္ဟာက အလုိေတာ္ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ဟာက မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ဟာ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရရင္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ သံုးသပ္ျခင္း၊ စစ္မွန္တဲ့ အသိပညာနဲ႔ ၾကြယ္၀သူေတြဆီကေန အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းခံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊၊ အကယ္၍ ကက္သလစ္တစ္ေယာက္က ဒီလို ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕လာ ရၿပီဆိုရင္၊ ဓမၼသၿဂၤဳိလ္ပညာရွင္ ေကာင္းေကာင္းတစ္ေယာက္ကေနၿပီး၊ ကယ္တင္ျခင္း (salvation)နဲ႔ အသင္းေတာ္(Church)ထဲမွာပါ၀င္ျခင္း အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသင္းေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္၊ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယဗာတီကန္ သြန္သင္ရွင္းျပခ်က္ (Lumen Gentium 14)ကို ရွင္းျပေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ၾသတၱပစိတ္ကို မွန္ကန္တဲ့ သြန္သင္ခ်က္(doctrine)ေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရမယ္ဆိုတာကို သတိျပဳရပါမယ္။ ကက္သလစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီမွန္ကန္တဲ့သြန္သင္ခ်က္ေတြကို အသင္းေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာနဲ႕သြန္သင္ျခင္းအရ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လူတိုင္း ေနာက္ဆံုးေသာေန႔မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕တရား စီရင္ရာပလ’င္ေရွ႕ ေရာက္တဲ့အခါမွာ မိမိ ဘ၀မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ ေျဖၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကို အတင္းအဓၶမအၾကပ္ကိုင္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ၾသတၱပစိတ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့အရာကို ျပဳလုပ္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အေျခခံ အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ ၾသတၱပ စိတ္အတိုင္း တျခားဘာသာကို ကူးေျပာင္းသြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ပယ္ထုတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အခြင့္အေရးေတြကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေသဒဏ္စတာေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ လံုး၀ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး ဖိအားေတြကို အသံုးျပဳေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဘာသာေတြမွာ လူသားေတြကို ဒီလုိျပဳမူျခင္းဟာ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္ သိျမင္လာေအာင္ လမ္းၫႊန္ ကူညီေပးမယ့္ အျမင္က်ယ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပဳလုပ္လိုတဲ့သူေတြရွိဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ၾသတၱပစိတ္ကိုအတင္း အဓၶမ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းဆိုတာ မျပဳလုပ္အပ္ပါဘူး။ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အရာေတြမွာ လူတိုင္းဖန္ဆင္းရွင္နဲ႔ တရားသူႀကီးျဖစ္တဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္အတြက္ ကိုယ့္တာ၀န္ကို ယူၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕အစီအမံ အမႈေတာ္ေတြအတြက္ မိမိရဲ႕ႏွလံုးသားကို အစြမ္းကုန္ ဖြင့္လွစ္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္၊၊ ဘုရားသခင္ ၫႊန္ျပေပးတဲ့ အလင္းေတာ္နဲ႔ လမ္းၫႊန္မႈေတြ ေနာက္ကုိ ၀န္ခံၿပီး လက္ခံလုိက္က်င့္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ျဖစ္လာမယ့္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို မိမိဖာသာ မိမိ တာ၀န္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဘုန္းေတာ္ႀကီးရစ္ခ်က္လွမင္းဦး