Monday, June 7, 2010

သီရိဒံုအေမ "ရွားလတ္"

သီရိဒံုအေမ "ရွားလတ္"

အ႐ိုင္းကာလ လြန္ေလကတည္းက ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမတို႕ တန္းတူအခြင့္ အေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသေတြမွာေတာ့ အေမွာင္က်ဆဲပါ။ ဒီအထဲမွာ အမိ်ဳးသမီးေတြက အေမ (သို႕) မိခင္ေနရာ (သို႕) ေဒသတစ္ခုရဲ႕ ေရွ့ေဆာင္ေရွ့ရပ္ပမာ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လိင္ခြဲျခားမႈဆုိတာ ပဓာနမက်တဲ့၊ အေရးမပါတဲ့ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲခြဲျခားျခား သိျမင္လာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ား၊ မတို႕ဟာ စိတ္သေဘာအရ ျခားနားမႈမရွိေၾကာင္း ခိုင္မာတဲ့က်မ္းတစ္ေစာင္ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အမွန္တကယ္ က်ား၊ မ ဟာ ျပႆနာတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ၊ ၎င္းတို႕ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတယ္ ဆုိတာကုိသာ စဥ္းစားစရာေကာင္းပါတယ္။ အသက္ပိုင္းနဲ႕ ပိုင္းျဖတ္မလား၊ အရပ္ေဒသနဲ႕ တြက္ခ်က္မလားဆုိတာကိုသာ သံုးသပ္ရမွာပါ။ ပုခက္လႊဲေသာလက္သည္ ကမၻာကိုစိုးကိုင္ႏိုင္သည္ဆိုတဲ့ အဆိုလို ေသခ်ာတာတစ္ခုက ၎င္းတို႕ ေမြးဖြားေပးေသာ သားသမီးမ်ားက ၎င္းတို႕ကိုယ္စား စြမ္းေဆာင္ၾကရင္ျဖင့္ အေမနဲ႕မကင္းေသာ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာႀကီးျဖစ္လာတာက သက္ေသပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာမွာလူသိမ်ားခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေရတြက္ၾကည့္မိရင္း ဦးစြာ ပထမအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေျပးၾကည့္မိပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ မိခင္လုိ႕ဘဲြ႕ခံယူခဲ့သူ သီရိမယ္ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ျမင္ေယာင္မိပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕မိခင္လို႕ တင္စားခံရတဲ့ မိဖုရားႀကီး သီရိမယ္ဟာ သူမရဲ႕ႏိုင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳးတို႕အေပၚ ေစတနာ ပိုရွာပါတယ္။ ေဒသမ်ိဳးစံုသို႕သြားကာ ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႕အေရးကို တတ္ႏိုင္သည့္ ဖက္က သယ္ပိုးခဲ့ပါတယ္။ မိဖုရားႀကီးရဲ႕ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုၾကည့္ရင္ ခန္႕ညားလွသလို၊ ၾကင္နာတဲ့ မ်က္ႏွာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တဲ့အျပင္ အလုပ္တစ္ခုမွာ အာ႐ံုစူးစိုက္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာထားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာတရားကို ကိုင္း႐ႈိင္းမႈ႐ုပ္လႊာကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အျပစ္အနာအဆာေတြကို သတင္းထဲမွာ မၾကားရပါ။ မဂၢဇင္းထဲမွာ မဖတ္ရပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံက ေတာ္၀င္မိသားစုရဲ႕ အသံေတြလို ပူပူညံညံမၾကားရပါ။ မိဖုရားႀကီးသီရိမယ္ကုိ ၁၉၃၂-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂- ရက္ေန႕မွာ ေမြးဖြားၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံက အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ကို ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္သင္ခဲ့တဲ့ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၆ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕မွာ ၾကင္ယာေတာ္ထံမွ စိန္လက္စြပ္ တစ္ကြင္းကို လက္ေဆာင္ရခဲ့ၿပီး ေနာက္ႏွစ္မွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၁-ခုႏွစ္မွာ သားႀကီး ဥေဘာရာတာနာကို ေမြးဖြားၿပီး ၁၉၅၂-ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယသားေတာ္ ဘာဂ်ီရာေလာင္ကြန္း၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ သမီးႀကီး မဟာခ်က္ကရီသီရိဒံုနဲ႕ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ သမီးငယ္ခ်ဳလက္ဟုန္တို႕ကို ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ သား၊ သမီး ၄-ေယာက္ စလုံး သူတုိ႕ေနရာနဲ႕ သူတုိ႕ ထြန္းေတာက္ေနတဲ့ အတိုင္းအတာကုိ ႏႈိင္းဆၾကည့္ရင္ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း (National Mothers Day) ဆုိတဲ့ "ႏိုင္ငံရဲ႕အေမမ်ားေန႕"ကို သူမေမြးေန႕မွာ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထီးရိပ္ နန္းရိပ္ေအာက္မွာ ေအးေဆး သက္သာစြာေနႏိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေပမဲ့လည္း ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးေကာင္စီကို သူ႕ရဲ႕ထီးရိပ္ နန္းရိပ္မွာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားရဲ႕ ဘ၀တိုးတက္ေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးကို အာ႐ံု၀င္စားေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျပန္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆး၀ါးဖက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးအသင္းတစ္ခုကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွာ ထူေထာင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွာ ထူေထာင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအသင္းမွာလည္း ပါ၀င္ ဦးေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ပါတယ္။


၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေရးေပၚ အေဆာက္အအံုလုိ႕ေခၚႏိုင္တဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႕ ရိပ္သာတစ္ခု ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲ စီးပြားေရးနဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ားကိုလည္း တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီခဲ့ဟန္တူပါတယ္။

တိုင္းေရးျပည္ရာ မၿငိမ္းခ်မ္းလုိ႕ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားေဒသက ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားကို စခန္းခ်ေပးထားရာျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရွ့ဖက္နယ္နမိတ္စည္း ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဒုကၡသည္စခန္းကိုလည္း ကိုယ္တိုင္လိုက္ၿပီး သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ့ပါေသးတယ္။


သား႐ိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား မတိမ္ေကာ၊ မပေပ်ာက္ေရးကိုလည္း ေသာကရွိဟန္တူပါတယ္၊ ႀကိဳးၾကာငွက္လိုမ်ိဳးကိုပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထား၊ သား႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ W.F.T နဲ႕ A.C.W လို အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ပါ၀င္ လိုက္ပါေသးတယ္။ သစ္ေတာေရးရာဌါနနဲ႕ သဘာ၀၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာလည္း အားတက္သေရာ ပါ၀င္ျပန္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ မေပ်ာက္ပ်က္ေရးအတြက္လည္း၊ ထိုင္းလက္မႈပညာကို Support ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ကာ နည္းပညာထြန္းကားေရး အားေပးခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်လည္း ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းဖို႕ လႈံ႕ေဆာ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြထဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယဥ္ေက်းမႈကလပ္မွာလည္း လုပ္အား ထည့္၀င္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ထိုင္းလက္မႈပညာ ျပန္႕ပြားေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြက မ်ားျပားလွပါတယ္။ သမီးျဖစ္သူ သီရိဒံုကိုလည္း သူမရဲ႕ေျခရာကို နင္းေစခဲ့ပါတယ္။

သားေကာင္းတို႕ မိခင္လည္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထီးရိပ္ဘုံမွာ တçရာရဘ၀နဲ႕ အပါးခိုမေနခဲ့ဘဲ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းပီသစြာ တတ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ားကေန လုပ္အားေပး စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္နဲ႕သမီးငယ္မ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ားအျပင္ သူ႕ေျမ သူ႕ေလကို အားကိုးေနထိုင္က်က္စားတဲ့ တိရစၦာန္မ်ား အေရးကိုပင္ ပစ္ပယ္မထားခဲ့ပါ။


ဒါေၾကာင့္ သီရိဒံုအေမ"ရွားလတ္"
ေခၚ "သီရိမယ္"မွာ စံနမူနာယူေလာက္တဲ့ ေတာ္၀င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို လူတိုင္းက ေထာက္ခံခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

မမာလာ (RVA)