Saturday, June 12, 2010

ရဟႏၲာမ်ားကုိ သတိရပါ


ရဟႏၲာမ်ားကုိ သတိရပါ

ရဟႏၲာမ်ားဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႕သိမွတ္ နားလည္ထားေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႕သည္ အမွန္စင္စစ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကဲ့သို႕ လူသားမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သာမန္လူတို႕ႏွင့္မတူသည္မွာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အနစ္နာခံ၍ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႕၏ အသက္ကိုပင္ စြန္႕လႊတ္သြားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎င္းတို႕၏ ဘ၀အသက္တာမ်ားကိုေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဖဴစင္စြာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကသကဲ့သို႕ ၿခိဳးၿခံစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။


ရဟႏၲာတို႕သည္ အျပစ္ႀကီး၊ အျပစ္ငယ္မ်ားကို မက်ဴးလြန္မိေအာင္ ႀကိဳးစားေရွာင္ရွားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အျပစ္ျပဳမိခဲ့လွ်င္လည္း မိမိတို႕ စိတ္ထဲတြင္ ေလးလံစြာခံစားေနၾကရၿပီး အျမန္ဆံုး အာပတ္ေျဖ၀န္ခံၿပီးမွသာလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျပန္လည္ရရွိၾကၿပီး စိတ္ေပါ့ပါးမႈ ရတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာတရားႏွင့္ အၾကင္နာတရားကို လက္နက္သဖြယ္၊ အေဆာင္တစ္ခုသဖြယ္ က်င့္သံုးတတ္ၾကပါသည္။

ရဟႏၲာသူေတာ္စင္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ကို နာခံေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စိန္ဖိလစ္ေနရီဆို မိန္႕ခဲ့ဖူးသည္မွာ "မိမိအတၱကို ဖယ္ရွားပါ။ အမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ပါ"ဟု မိန္႕ျမြတ္ခဲ့ပါသည္။

ရဟႏၲာတို႕၏ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူတစ္ခုမွာ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္စြာ ေနထိုင္ၾကသည္။ ၿခိဳးၿခံျခင္းကို အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကသည္။ ေန႕စဥ္ ဆုေတာင္းေမတၱာဆိုျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အျပစ္က်ဴးလြန္ေနသူ တစ္ေယာက္သည္ ရဟႏၲာတပါး မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။ ရဟႏၲာတို႕သည္ ဘုရားတရား ၾကည္ညိဳ႐ံုသာမက မတရားျပဳလုပ္မႈကို ေရွာင္ရွားတတ္ၾကသည္။

စိန္ၾသဂတ္စတင္း၏ အဆိုအမိန္႕ တစ္ခုမွာ "မာနတရားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မာနတရားကို အေျခခံ၍ မေကာင္းမႈမ်ား ေနာက္မွပါလာတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏" ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ေနမင္း၊ လမင္းတို႕၏ အလင္းေရာင္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျဖန္႕က်က္ေနသကဲ့သို႕ ရဟႏၲာတို႕၏ ေမတၱာတရားသည္လည္း အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ကို ေမတၱာဓါတ္ႏွင့္ ေအးျမေစပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ထြန္းညိႇထားေသာ မီးအိမ္ေလးမ်ားဟု ႏႈိင္းဆိုတတ္ၾကေပသည္။

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အမိမယ္ေတာ္ကုိ အထူးယံုၾကည္ကိုးစားသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တရားေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကိုသာ လုပ္ကိုင္တတ္ၾကၿပီး မိမိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အေပၚတြင္လည္း ညဥ္းညဴျခင္း မရွိၾကေပ။ သူတစ္ပါးအေပၚတြင္ မနာလို၀န္တိုျခင္းမရွိဘဲ မည္သူ႕ကိုမဆို ေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္ၾကသည္။ မိမိႏွင့္ နီးစပ္သူတို႕၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားကိုလည္း အကူအညီေပး၍ မွ်ေ၀ခံစားတတ္ၾကသည္။ စိတ္ဆင္းရဲေနသူမ်ားကို ကူညီေပးျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္သက္သာရာ ရေစပါသည္။

စိန္ကက္သရင္း၏ အဆိုအမိန္႕ တစ္ခုမွာ "မိမိကို ရန္ရွာသူ၊ မေကာင္းႀကံသူမ်ားကို လက္စားမေခ်ဘဲ သူတို႕၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း၊ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သေပးျခင္း သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္"ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ စိန္ထေရဇားကမူ "ကြၽႏ္ုပ္၏ အေၾကာင္း မေကာင္းေျပာသူမ်ားကို ပိုမို ေမတၱာတရားထားႏိုင္ခဲ့သည္" ဟု ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။

ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေပးခဲ့ေသာ ကမၻာေျမသည္ အလြန္လွပခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕လူသားမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားေၾကာင့္ အက်ည္းတန္ျခင္း မျဖစ္ေစလိုပါ။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာေနေသာ ကမၻာေပၚတြင္ အၿမဲလွပေစရန္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အားလံုး၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ရဟႏၲာတို႕သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္မွ စ၍ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ လူငယ္လူရြယ္ေလးမ်ားသည္လည္း ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္ၿပီး အင္အား ျပည့္စံုၾကေသာေၾကာင့္ ၎င္းတို႕၏ လမ္းစဥ္ကို ယခုမွစကာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကလွ်င္ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသည္ သာယာခ်မ္းေျမ့ၿပီး ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး လွပလာမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခ်ိန္၌လည္း ရဟႏၲာမ်ားကို သတိရပါ။ စိတ္ဓာတ္က်ေသာ အခ်ိန္၌လည္း ရဟႏၲာမ်ားကို သတိရပါ။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါ။ သင္တို႕ကို ရဟႏၲာမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ကို ေမ့မထားပါႏွင့္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရဟႏၲာမ်ားက သင္တို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို အၿမဲသတိရေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


ကိုးကားက်မ္း -
"Conference matter for Religious"
Rev. Ferreol Giranday. C, SSR.London
(what is a Saint) မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုထားပါသည္။

ကက္သလင္းခင္