Sunday, May 23, 2010

တရားမွတ္ကာ ပြါးပါေလ


တရားမွတ္ကာ ပြါးပါေလ


ခ်ိတ္႐ံုသက္သက္
စိတ္ဖို႕ေ၀းစြ။
ဘုရားစင္ေပၚ
၀င္းလက္လက္နဲ႕။
ေက်ာက္သံထြင္းထု --- ပုတီးတု။

အေၾကာက္လႊမ္းၿခံဳ

အယူလြဲသည့္
ေလာကဘံုေၾကာင့္။
အၿမဲေဆာင္ထား
အိတ္ေထာင္ၿမဲသည့္--ေဆာင္ပုတီး။

ေအာ္လိုက္ဟစ္လိုက္
ေဒါသယွက္သည့္
အဆဲမစဲ
ပုတီးတစ္ဖက္ --လည္မွာဆြဲ။

၀င္းလက္ေတာက္ပ
ပုတီးဓါတ္ေၾကာင့္
၀ယ္ယူ၀တ္ဆင္
လူတိုင္းျမင္ဖို႕
ေဟာင္းေတာ့ ဖယ္ခ်ိတ္
ဘုရားစင္ထက္
စုပံုခ်ိတ္ထား
ခ်ိတ္ပုတီးမ်ား။

သာမန္ေက်ာက္ခဲ
အစျပဳ၍
ေရွးရေသ့တို႕
တီထြင္လုပ္ေဆာင္
ဒိဌာန္ျပဳရန္
ရည္ေဆာင္ခဲ့သည့္
ယေန႕ ပုတီး
----- စိတ္ပုတီးသည္
---- တရားမွတ္ကာ ပါြားပါေလ။

ေ၀လီ