Wednesday, April 14, 2010

မယ္ေတာ္သခင္မေကာင္းကင္ဘံုသို႕ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္း


မယ္ေတာ္သခင္မေကာင္းကင္ဘံုသို႕ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္း

"ေကာင္းကင္၌ႀကီးစြာေသာနိမိတ္ လကၡဏာဟူမူကား မိန္းမတစ္ဦးသည္ ေနကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ လကို ေျချဖင့္နင္းလ်က္၊ ၾကယ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္လံုးျဖင့္ၿပီးေသာ သရဖူကို ေဆာင္းလွ်က္၊ ေပၚလာ၏" (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၂း၁)။ မယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ ၀ိညာဥ္နဲ႕ခႏၶာပါတစ္ပါတည္း ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရတဲ့ပြဲေတာ္ကို ဘယ္အခ်ိန္က အစျပဳခဲ့သလဲဆိုရင္ တမန္ေတာ္မ်ား လက္ထက္မွ ေရွးဦးအသင္းေတာ္ထဲမွာ ကတည္းက အစျပဳခဲ့ပါသည္။

မယ္ေတာ္ဟာ ဒီေလာက အသက္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္ေရာက္ေနစဥ္မွာ မယ္ေတာ္ရွင္ကို ေနာက္ဆံုး ဂါရ၀ျပဳၾကဘို႔အတြက္ တမန္ေတာ္ေတြဟာ မိမိတို႕သာသနာျပဳျခင္း ခရီးစဥ္ေရာက္ရာအရပ္ကေန ျပန္ၾကလာခဲ့ၾကၿပီး မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အနားမွာအလွ်ဳိလွ်ိဳနဲ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေပမယ့္ တမန္ေတာ္ရွင္ေသာမတ္စ္ဟာ အိႏၵိယျပည္ထိေအာင္ သာသနာျပဳခဲ့တဲ့ တမန္ေတာ္ဆိုေတာ့ အေ၀းဆံုးတစ္ေနရာမွာ ေရာက္ရွိေနခဲ့လို႔ သၿဂႋဳလ္ျခင္းကို မမွီျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တမန္ေတာ္ ရွင္ေသာမတ္စ္အေရာက္မွာ မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႔ ႐ုပ္ကလပ္ကို ဂါရ၀ျပဳဘို႔အတြက္ မယ္ေတာ္ကို ျမႇပ္ႏွံတဲ့ ေနရာမွာ ေမြးႀကိဳင္တဲ့ပန္းမ်ားနဲ႕သာ ျပည့္ေနတာေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ထံုးတမ္းအရဆိုလွ်င္ အေမႊးနံ႕သာေရမ်ားနဲ႕သာ အေလာင္းကို လိမ္းက်ံေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ပန္းမ်ားခ်ျခင္း အေလ့အထ လံုး၀မရွိခဲ့ပါ။ အျဖစ္အပ်က္ကထူးဆန္းၿပီး သခၤ်ိဳင္းတြင္းမွာ မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အေလာင္းမရွိေတာ့ပဲ ေမႊးႀကိဳင္တဲ့ ပန္းမ်ားနဲ႕သာျပည့္ ေနတယ္ဆိုေတာ့ "ကိုယ္ခႏၶာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မည့္အေၾကာင္း"ဆိုတဲ့ တပည့္ႀကီး သံဃာေတာ္တို႕ စီရင္ေရးထားၾကေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအခ်ဳပ္ရဲ႕ ဧကဒႆမေျမာက္ ယုံၾကည္ရာ အခ်က္ဟာ ပိုမိုခိုင္ၿမဲလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ တပည့္သာ၀ကႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ တမန္ေတာ္မ်ားဟာ "မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ခႏၶာဟာ ၀ိညာဥ္နဲ႕တစ္ပါတည္း ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္" ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ကို ႏႈတ္တိုက္ သင္ၾကားလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ေရွးဦးအသင္းေတာ္ လက္ထက္ကစၿပီး အသင္းေတာ္အတြင္း ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီပြဲေတာ္ကို က်င္းပလာခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ (၅)ရာစု အေရာက္မွာေတာ့ "မယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ခႏၶာပါ တစ္ပါတည္း ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္း" ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ ပြဲေတာ္ဟာ တရား၀င္ေၾကျငာျခင္း မရွိခဲ့ေပမဲ့ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြအထဲမွာ သေဘာေပါက္ၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ေရွးဦးဖခင္ႀကီးမ်ားနဲ႕ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဓမၼသုခမိန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေရွးဦး စာေပအေရးအသားမ်ားထဲမွာ ရွင္းလင္းစြာ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဥပမာ ေပးညႊန္ျပရမယ္ဆိုရင္ ရဟႏၲာသူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္ႀကီး ရွင္ေယာဟန္ဒါမာဆီန္း၊ ကြန္စတန္တင္ၿမိဳ႕မွ ရွင္ေဂ်ရ္မားႏူစ္၊ အရွင္သူျမတ္တို႕ရဲ႕ အေရးအသားမ်ားနဲ႕ ေရွးအက်ဆံုး စာေပမ်ားအထဲမွာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒြါဒႆမေျမာက္ပီဦး အရွင္သူျမတ္မွ ဒီယံုၾကည္ခ်က္ကို ၁၉၅၈ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ (၁)ရက္ေန႔ ရဟႏၲာ အေပါင္းပြဲေတာ္ေန႔မွာ အမ်ားအတြက္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေတာ္မူ၍ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္အျဖစ္ ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ေၾကျငာျပဌာန္းခ်က္ကေတာ့ "ကြၽႏု္ပ္တို႕သခင္ေယဇူး ခရစၥတူး မြန္္ျမတ္ေသာ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား ရွင္ေပတ႐ူးႏွင့္ ရွင္ေပါလ္လူးတို႕၏ အာဏာေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္
အခြင့္အာဏာျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ေၾကျငာျပဌာန္းၾကသည္မွာ ဘုရား၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ မယ္ေတာ္ အစဥ္ကညာစင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မာရီယားသည္ ကမၻာေျမေပၚ၌ သူမ၏ဘ၀အၿပီး၌ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္၀ိညာဥ္ပါ ယူေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း" ျဖစ္သတည္းတဲ့။

မယ္ေတာ္သခင္မကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ျမင့္ျမတ္တဲ့ဆုကို ဘုရားရွင္က ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူရတာလဲ။ မယ္ေတာ္ရဲ႕ အစဥ္ကညာဘ၀၊ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေတာ္မူျခင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္းဘ၀ အသက္တာကိုမဆိုထားနဲ႕ အမိအသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရာစုအသီးသီး၊ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ဖတ္႐ႈလိုက္ရင္ ယေန႔ထိတိုင္ ရႏၲာသူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္တို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ကလပ္ေတြဟာ မပုပ္မပ်က္ပဲ အသားအေရ စိုျပည္လွ်က္ အရွိကိုအရွိတိုင္း အိပ္စက္ေနတဲ့အတိုင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ဟာ မိမိရဲ႕ ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္မ်ားကို ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အမ်ားသူငါတို႕ရဲ႕ အေရွ႕မွာ ထူူးျခားစြာ မပုပ္မပ်က္ေစပဲ ဂုဏ္ျပဳလ်က္ တို႕လူသားမ်ားကို တရားယူေစေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္ဟာ အျပစ္ကင္းစင္ေတာ္မူတဲ့ ကညာစင္မိမိရဲ႕ မယ္ေတာ္ကို ပုတ္စပ္ေဆြးေျမႇ႕ခြင့္ မျပဳပဲ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ခႏၶာပါ ပင့္ေဆာင္သြားျခင္းဟာ ပိုၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ သဘာ၀လည္း က်လွပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ထဲက အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ကို သက္ေသျပ အေကာင္အထည္ေဖၚလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းမွတစ္ဖန္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ဟာ ၀ိညာဥ္နဲ႕ ခႏၶာအတူ ေပါင္းစပ္၍ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ၊ မိမိရဲ႕တပည့္သာ၀ကႀကီးမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့ၿပီး ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ မိမိရဲ႕ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္နဲ႕ တစ္ဖန္ ၾကြ၀င္ေတာ္မူတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ ေနာက္ေတာ္လိုက္ေတြ အထဲက ေနာက္လိုက္တစ္ပါး အပါ၀င္ျဖစ္တဲ့ မယ္ေတာ္ရွင္ကို စံျပအျဖစ္ မိမိကဲ့သို႕ မိမိနဲ႕အတူ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္မွာ ၀ိညာဥ္နဲ႕ခႏၶာပါေပါင္းၿပီး စံျမန္းခြင့္ျပဳေတာ္ မူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (သက္သာေလာနိတ္ ၾသ၀ါဒစာပထမေစာင္ ၄း၁၄) "ထိုနည္းတူ ေယဇူး၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတို႕ကိုလည္း ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။"

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲမွာလည္း ၀ိညာဥ္နဲ႕ခႏၶာပါ ေကာင္းကင္သို႕ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိတာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ (ကမၻာဦး-၅း၂၄) "ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူသြားလာ၏။ ေနာက္တဖန္ သူသည္ မရွိ။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ သိမ္းယူေတာ္မူေသာေၾကာင့္တည္း။" သိမ္းယူျခင္းဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို (ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၁း၅)ထဲမွာ ရွင္းျပပံုက "ဧေနာက္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေသျခင္းႏွင့္လႊတ္၍ ဘ၀ ေျပာင္းရ၏။ သူသည္ ဘ၀မေျပာင္းမွီ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု သက္ေသခံျခင္းကိုရေလ၏။ ဓမၼရာဇ၀င္စတုထၳေစာင္ ၂း၁-၁၃)ထဲမွာ ပေရာဖက္ဧလိယဟာ ဧလိရွဲကို ႏႈတ္ဆက္စဥ္ အပိုဒ္ငယ္(၁၁) "ထိုသုိ႕ႏႈတ္ ဆက္လွ်က္သြားၾကစဥ္ မီးရထားႏွင့္၊ မီးျမင္းတို႕သည္ ေပၚလာ၍ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႕ကို ခြဲခြါေစသျဖင့္ ဧလိယသည္ ေလေဗြအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႕ တက္ေလ၏။" ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အတူ တက္ၾကြ ရွင္သန္ေၾကာင္းကို ဓမၼသစ္က်မ္းစာ၌လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ (ေကာရိႏၲဳၾသ၀ါဒ ပထမေစာင္ ၁၅း၂၃)" လူအသီးသီးတို႕သည္ မိမိတို႕ အလွည့္အတိုင္း လိုက္ၾကရလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အဦးသီးေသာ အသီးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထို႕ေနာက္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သူတို႕သည္ ရွင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ၾကရလိမ့္မည္။ (ရွင္မႆဲခရစ္၀င္၃၇း၅၂-၅၃)" သခၤ်ိဳင္းတြင္းတို႕သည္ ပြင့္လစ္သျဖင့္ က်ိန္းစက္လွ်က္ရွိေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႕၏ အေလာင္းမ်ားစြာ တို႕သည္ ထၾက၍ ကိုယ္ေတာ္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ထိုသူတို႕သည္ သခၤ်ိဳင္းတြင္းမွ ထြက္၍ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕ထဲသို႕ ၀င္ၿပီးလွ်င္ လူမ်ားစြာတို႕အား ထင္ရွားၾက၏။"

ေရွးဦး ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ဘုရားအတြက္တရားအတြက္ အသက္ေပး စေတးသြားၾကတဲ့ ဓမၼအာဇာနည္ေတြရဲ႕ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အ႐ိုးေတာ္၊ အံေတာ္၊ ဆံေတာ္ေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းေတြ ေနရာေတြကို ရာဇ၀င္အတိအက်နဲ႕ တန္ဘိုးထားၿပီး ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္နဲ႕ အမိမယ္ေတာ္ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အသံုးေဆာင္ ပစၥည္း၊ ေနရာ၊ ထိေတြ႕ခဲ့တဲ့အရာစတဲ့ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားမွာ ယေန႔ထိတိုင္ အသင္းေတာ္အတြင္းမွာ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား အျဖစ္ရွိေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္နဲ႕ မယ္ေတာ္တို႕ရဲ႕အံေတာ္၊ အ႐ိုးေတာ္ေတြ ဟူ၍ ဘာမွ်မရွိ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၀ိညာဥ္နဲ႕ခႏၶာပါေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီး ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ဟာ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ တက္ၾကြေတာ္မူတယ္။ အမိမယ္ေတာ္ကိုလည္း ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ ၀ိညာဥ္နဲ႕ ခႏၶာပါအတူတကြပင့္ ေဆာင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။


၁၉၁၇ခုႏွစ္ ေမလ(၁၃) ရက္ေန႔မွစၿပီး ေပၚတူကီႏိုင္ငံ ဖါတီမာၿမိဳ႕မွာ မယ္ေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ထင္ရွားျပခဲ့စဥ္ မယ္ေတာ္ရဲ႕ မွာၾကားေတာ္မူခ်က္ထဲမွာ (၁) ႐ုရွားျပည္က ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ကမၻာႀကီးကို၀ါးမ်ိဳျခင္း ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႕အတြက္ အျပစ္ကင္းမဲ့၍ အလြန္စင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ ငါ၏ႏွလံုးေတာ္၌ အပ္ႏံွၿပီး စိပ္ပုတီးစိတ္ၿပီး စိ္ပ္ပုတီး လက္နက္နဲ႕တိုက္ဖ်က္ၾကဖို႔၊ (၂) ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဖို႔ စိပ္ပုတီးစိတ္ၿပီး ဆုေတာင္းၾကဖို႔ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစၿပီး စိပ္ပုတီး စိတ္ဆုေတာင္းခဲ့လို႕ ဒီအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္စလံုးဟာ ျပည့္စံုျခင္းသို႕ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ပထမအခ်က္ ျပည့္တဲ့ေန႔ကေတာ့ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ UKraine, Russia နဲ႕ Belarus မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ တိတ္တဆိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳကြဲဖ်က္သိမ္း ပစ္လိုက္ၾကပါေတာ့တယ္။ Mr. Corbache's လက္ထက္ ဒီဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီးကို ၿပိဳကြဲဖ်က္သိမ္းတဲ့ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔ဟာ "မယ္ေတာ္သခင္မ အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူေတာ္မူျခင္း ပြဲေတာ္ေန႔ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာသူ ကမၻာသားေတြရဲ႕ စိပ္ပုတီးလက္နက္နဲ႕ ဆုေတာင္း ၿဖိဳခြင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳကြဲသြားတာကို ကမၻာက ရိပ္စားမိမယ္လို႔ေတာ့ ဘုန္းႀကီးမထင္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကေတာ့ မင္းတို႕ ဆုေတာင္္ျပည့္ၿပီေဟ့လို႕ မီးေမာင္း ထိုးျပေနပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ ဆုေတာင္းခ်က္ျပည့္တဲ့ေန႔ကေတာ့ ၁၉၄၅ ခု ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုေတာင္းခ်က္က အရင္ျပည့္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြက ခြၽင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ် လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး မဟာမိတ္ေတြကို အ႐ံႈးေပးခဲ့လို႔ မယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံရေတာ္မူတဲ့ ဒီပြဲေတာ္ေန႔ႀကီးျဖစ္တဲ့ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ ေန႕မွာပဲ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာသူ/သားေတြဟာ စိတ္ပုတီးစိတ္ၿပီး ကမၻာႀကီးနဲ႕႐ုရွားျပည္ကို အလြန္စင္ၾကယ္ေတာ္မူတဲ့ မယ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုးေတာ္ထဲအပ္ႏွံပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ ဆုကို မယ္ေတာ္ရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ပြဲေတာ္ေန႔ႀကီးမ်ားမွာ ေတာင္းတဲ့ဆုမ်ားကို ျပည့္ေပးေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း တရားေပးလိုက္ရပါတယ္။

(ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၁း၄၈) "ေနာင္ကာလ၌ ခပ္သိမ္းေသာလူအစဥ္ အဆက္တို႕သည္ ငါ့ကိုမဂၤလာရွိေသာသူဟု ေခၚေ၀ၚၾကလတၱံ႔။" မယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေမတၱာအရိပ္အာ၀ါသေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေမတၱာကမၻာေလးမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဘုန္းႀကီး ေမတၱာပို႔ပါတယ္။ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးၿဂိဳလ္တု