Saturday, March 27, 2010

၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ကမ ၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ သ၀ဏ္လႊာပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ဘယ္နဒစ္ ၏
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ တြင္က်ေရာက္ေသာ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ကမ ၻာ့ လူငယ္မ်ားေန႔ သ၀ဏ္လႊာ

ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလူး အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာစတင္ခဲ့တဲ့ ကမ ၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ဟာ အခုႏွစ္မွာ ၂၅ ႏွစ္ ပတ္လည္ရွိပါၿပီ။ အခုလိုႏွစ္စဥ္ကမၻာ့လူငယ္မ်ားရဲ႕ေတြ႕ဆံုပြဲကေန ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ကိုျမင္ေတြ႔ၾကရသလို အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုခြင့္လည္း ရရွိခဲ့ၾက တယ္၊ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ၾကားနာခြင့္ရၾကတယ္၊ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လွပျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ၾကတယ္၊ ထက္သန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြဆိုရင္ ဒီပြဲေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ထံ အၿပီးအပိုင္အပ္ႏွံပူေဇာ္ခဲ့ၾကတယ္။
၂၀၁၁ ခု ၾသဂုတ္လ၊ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မာဒရစ္ ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပမယ့္ ကမၻာလူငယ္ပြဲေတာ္အတြက္ ယခုကစျပင္ဆင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္ရင္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကဖို႔ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကိုေပးခ်င္ပါတယ္။ ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာသခင္ ထာ၀ရအသက္ကို ခံစားရန္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မည္သည့္အရာကို ျပဳရပါမည္နည္း (မာကု ၁၀း၁၇)။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္က ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ က လူငယ္ေတြအတြက္ ပထမဦးဆံုးေရးတဲ့ သ၀ဏ္လႊာမွာ ေထာက္႐ႈ သံုးသပ္ခဲ့ ပါတယ္။

၁။ သခင္ေယဇူးႏွင့္ သူၾကြယ္လူငယ္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရီးျပဳရန္ ထြက္ၾကြလာေတာ္မူစဥ္ လူတစ္ေယာက္သည္ အထံေတာ္သို႔ ေျပးလာ၍၊ ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာသခင္ ထာ၀ရအသက္ကိုခံစားရန္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မည္သည့္အရာကို ျပဳရပါမည္နည္းဟု ကိုယ္ေတာ္အား ေမးေလွ်ာက္ေလ၏။ သခင္ေယဇူးက အဘယ့္ေၾကာင့္ငါ့ကို ေကာင္းျမတ္သည္ဟု သင္ေခၚဆိုသနည္း။ ဘုရားသခင္မွတစ္ပါး မည္သူမွ် ေကာင္းျမတ္သည္မဟုတ္။ သင္သည္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုသိ၏။ သူ႔အသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။ သူ႔ဥစၥာကိုမခိုးႏွင့္။ မဟုတ္မမွန္ သက္ေသခံျခင္းကိုမျပဳႏွင့္။ သင္၏မိဘတို႔ကို ႐ိုေသေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသူက ဆရာသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤအရာအားလံုးကို ငယ္စဥ္ကစ၍ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါၿပီဟု ကိုယ္ေတာ္အားျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ သခင္ေယဇူးသည္ သူ႔ကိုၾကည့္ေတာ္မူ၍၊ သူ႔အေပၚ က႐ုဏာသက္ေတာ္မူသျဖင့္ သင္၌တစ္ခု လိုအပ္ ေနေသး၏။ သြား၍ သင္၌ရွိသမွ်ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို ေရာင္းခ်ၿပီးလွ်င္ ဆင္းရဲသားတို႔အား ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲေလာ့။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္သည္ ေကာင္းကင္၌ဘ႑ာကိုရလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ လာ၍ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု သူ႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူသည္ဤစကားကို ၾကားလွ်င္ မ်က္ႏွာညွဳိးငယ္၍ ၀မ္းနည္းစြာ ထြက္ခြါသြားေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္မ်ားစြာၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (မာကု ၁၀း၁၇-၂၂)


ဒီက်မ္းပိုဒ္ဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ သင္တို႔လူငယ္ေတြအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာတရားကို ထုတ္ေဖၚျပသေနပါတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ သင္နဲ႔၊ သင့္ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔၊ သင့္ရဲ႕ေတာင့္တမႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခ်င္တယ္။ သင့္နဲ႔ လူခ်င္း ေတြ႕ၿပီး စကားလက္ဆံုက်ခ်င္တဲ့ ဆႏၵႃပင္းျပေနပါတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ သူ႔ရဲ႕ခရီးကို ရပ္ၿပီး လူငယ္ရဲ႕ေမးခြန္းကို ေျဖခဲ့တယ္။ ဆရာသမားေကာင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြျပည့္ေနတဲ့ လူငယ္ကို အခ်ိန္ေပးၿပီး စကားေျပာခဲ့ တယ္။ သင္တို႔လည္း ဒီဆရာသမားေကာင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ၊ ဒီအခ်က္ဟာ သင့္အတြက္၊ သင့္ဘ၀အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ပါ။

၂။ ေယဇူးကိုသူ႕ကိုၾကည့္ေတာ္မူ၍ သူ႔အေပၚဂ႐ုဏာ သက္ေတာ္မူ၏

သခင္ေယဇူးရဲ႕အၾကင္နာအၾကည့္ဟာ ဒီေတြ႕ဆံုျခင္းမွာသာမက ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာလည္း အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ခရစ္ယာန္တရားေတာ္ဟာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြသာ သင္ၾကားတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားသက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး။ လူႀကီးလူငယ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ခ်စ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ သိကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သူ႔ကို ေက်ာခိုင္းသြား ရင္ေတာင္မွ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ခ်စ္ေနဦးမွာပါ။
သင္တို႔လည္းသူ႕ရဲ႕အၾကည့္ကို ေတြ႔ဖူးႏိုင္ၾကပါေစ၊ ဂ႐ုဏာေမတၱာႏွင့္ ခရစ္ေတ္ာဟာ သင္တို႔ကိုၾကည့္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အမွန္တရားကို ခံစားသိျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ခမည္းေတာ္ဘုရားဟာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္လူသားေတြကို ခ်စ္တယ္၊ ခရစ္ေတာ္ဟာ သင္တို႔တစ္ဦးစီကို ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိတရားက လူသားထုျဖစ္တည္ေနဖို႔ အဓိကက် တဲ့ ပံ့ပိုးမႈပါပဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္ေတြကိုသိျမင္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း၊ ေ၀ဒနာဖိစီးမႈေတြနဲ႔ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း စတဲ့ အခက္ အခဲမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္စြမ္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအၾကည့္ဟာ ခရစ္ယာန္အသက္တာကိုေဆာက္တည္ဖို႔၊ ခရစ္ယာန္သတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ေ၀ဖို႔ အဓိကအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကင္နာအၾကည့္ကို ကိုယ္တိုင္ခံစားဖူးတဲ့သူတစ္ဦးဟာ မခံစားဖူးေသးသူေတြကို ေျပာျပာ ေ၀ငွခ်င္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အသက္တာအတြင္း စီမံကိန္းတစ္ခုရွာေဖြျခင္း
က်မ္းစာထဲကလူငယ္ေလးဟာ သင္တို႔တစ္ဦးစီနဲ႔ တူေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ သင္တို႔စီမွာလည္း အရည္အခ်င္း ေတြ၊ စြမ္းအားေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုယ္စီနဲ႔ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြဟာ သင္တို႔မွာရွိတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြပါပဲ။ သင္တို႔ရဲ႕ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိျခင္းဟာ သင္တို႔ အတြက္ သာမက အသင္းေတာ္အတြက္ ကမၻာေျမအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရတနာတစ္ပါးပါပဲ။
လူငယ္ေလးက သခင္ေယဇူးကို `ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမွလဲ` လို႔ေမးခဲ့တယ္။ အခုသင္တို႔ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ အသက္တာရဲ႕ကာလ ဟာလည္း သူလို ရွာေဖြေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သင့္ကိုေပးထားတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ကို ရွာေဖြေနရတယ္၊ ဘုရားသခင္သင့္ကို ေပးထားတဲ့ တာ၀န္ကိုရွာေဖြေနရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္မွန္ကို ရွာေဖြေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကိုသင္ဒီေမးခြန္းေမးရပါလိမ့္မယ္ `ငါ့ဘ၀ကိုငါေက်နပ္ရဲ႕လား၊ ငါ့မွာ တစ္ခုခုဟာေနသလို ခံစားေနရလား။` က်မ္းစာထဲက လူငယ္ေလးလို သင္လည္း မေသခ်ာျခင္းေတြ၊ ေသာကေတြ၊ ေ၀ဒနာေတြ၊ အေျပာင္းအလဲမရွိ တံုးတိတိ ဘ၀ကေန ေက်ာ္လြန္ခ်င္တာေတြ ရင္ဆိုင္ခံစားေနရမွာပဲ။ သင္ကိုယ္သင္ဒီေမးခြန္းေတြ ျပန္ေမးေနမိမွာပဲ `ဘာေတြက ဘ၀ကိုေအာင္ျမင္ေစတာလဲ` `ငါဘာလုပ္ရဦးမွာလဲ` `ငါဘ၀ကို ဘယ္လိုအစီအစဥ္ခ်ရမလဲ` `ငါ့ဘ၀မွာ ျပည့္၀တဲ့ တန္ဖိုး၊ ျပည့္၀တဲ့အဓိပၸါယ္ရွိဖို႔ငါဘာလုပ္ရမွာလဲ`။
သင္ကိုယ္သင္ဒီေမးခြန္းေတြေမးဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ သင့္ကိုစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတာထက္ သင့္ႏွလံုးသားရဲ႕ ေတာင့္တျခင္းေတြကို သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ အသံထည့္ေပးေနတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္အဲဒီအသံေတြကို သင္နားေထာင္ ရမယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေပးတဲ့ သင့္ရဲ႕အေျဖဟာ အေပၚယံသက္သက္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ စစ္မွန္ေသာ ရွင္သန္ျခင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အတြက္ေတာင့္တေနတဲ့ သင့္ႏွလံုးသားကို ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္တဲ့ အေျဖမ်ိဳး ျဖစ္ပါစ။
သင့္ကို အမွန္တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏိုင္မယ့္ ဘ၀စီမံကိန္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္ကို နားေထာင္ပါ။ သင့္တို႔တစ္ဦးစီအတြက္ သူ႔ဆီမွာ အၾကင္နာစီမံကိန္းေတြရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ေမးပါ `အိုသခင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဖခင္တစ္ဦး အေနနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးအေနနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ဘာစီမံကိန္းေတြရွိပါသလဲ။` `ကိုယ္ေတာ္အလို ေတာ္က ဘာလဲ။ ကၽြႏု္ပ္ထမ္းေဆာင္ျဖည့္စြက္ခ်င္ပါတယ္`။ ဧကန္မုခ်သူ အေျဖေပးပါလိမ့္မယ္။ သူေပးတဲ့အေျဖကိုမေၾကာက္ပါနဲ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွလံုးသားထက္ ၾကီးမားသူျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ တစ္ဦးစီကို ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၄။ လာ ငါ့ေနာက္လိုက္ခဲ့ပါ။
သခင္ေယဇူးက လူငယ္ကို သူ႔ရဲ႕ေတာင့္တျခင္းေတြေျဖသိမ့္ဖို႔ စီမံကိန္းဆြဲေနတာထက္ ပိုၿပီးလုပ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါ တယ္။ `လာ ငါ့ေနာက္လိုက္ခဲ့`ခရစ္ယာန္ဘ၀ကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ဖိတ္ေခၚသံကို ခ်စ္ျခင္းနဲ႔တုန္႔ျပန္ျခင္း အားျဖင့္သာ ျပည့္၀စြာရွင္သန္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ သူ႔ရဲ႕တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို ကိုယ္က်ဳိးမရွာဘဲ ဘုရားသခင္အေပၚအၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ားေပးဆက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ရဟႏၱာေတြဟာ စိန္ေခၚျခင္းျပည့္ေနတဲ့ဒီဖိတ္ေခၚသံကို က်ိဳးႏြံနာခံႏွိမ့္ခ်ေသာႏွလံုးသားနဲ႔ တုန္႔ျပန္ၿပီး လက္၀ါး ကပ္တိုင္ေပၚအေသခံခဲ့ၿပီး ရွင္ျပန္ခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ လူသားအစြမ္းနဲ႔ နားမလည္ႏိုင္ေပမဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအသိနဲ႔ သူတို႔ဟာဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္အတိုင္းရွင္သန္ရင္း ေရဆန္ကို လွန္တက္ျခင္းအားျဖင့္ စံုလင္ ျခင္း ရရွိသြားၾကတယ္။
သင္တို႔တစ္ဦးစီလည္း ဒီဖိတ္ေခၚသံကို တုန္႔ျပန္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ေနာက္ကိုလိုက္ေလွ်ာက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္းဟာ ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ သင္တို႔ရဲ႕အသက္တာကို အက်ိဳးအရွိဆံုး၊ အလွပဆံုး ရွင္သန္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို အရာရာထက္ပိုခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြကို အေစ ခံျခင္းတို႔ျဖင့္ သူ႕ေနာက္ကို လက္ေတြ႔က်က် လိုက္ၾကဖို႔ ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္းတူးခံယူစဥ္ကတည္းက ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာထဲက လူငယ္သူေဌးေလး ကေတာ့ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ ဖိတ္ေခၚသံကို ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ဥစၥာပစၥည္း ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ သတတၱိမရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔႔စၥည္းေတြထက္ မ်ားစြာသာလြန္ ေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြ ခရစ္ေတာ္ဆီမွာရွိေနတာကို သူသိျမင္ခြင့္မရခဲ့ေတာ့ပါဘူး။
က်မ္းစာထဲက လူငယ္သူေဌးေလးရဲ႕ ၀မ္းနည္းျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ဖိတ္ေခၚသံကိုနားေထာင္ၿပီး မွန္ကန္ျပတ္သား တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ဖို႔၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားဖို႔ ၀န္ေလးေနတဲ့ ယေန႔လူငယ္ေတြရဲ႕ ၀မ္းနည္းျခင္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေခၚသံကို ျပန္ထူးဖို႔ အရမ္းေနာက္မက်ေသးပါဘူး။
သခင္ေယဇူးဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုသူ႔ေနာက္လိုက္ဖို႔ေခၚရလို႔ ေမာပန္းသြားတယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ကို ပိုၿပီး ယတိ ျပတ္ဆံုးျဖတ္တုန္႔ျပန္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါလိမ့္မယ္။ လူငယ္လူရြယ္ေယာက်္ားေလးေတြကို ယခုႏွစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ႏွစ္မွာ ရဟန္းေဘာင္ကိုခံယူၾကဖို႔ အထူးတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ရဟန္းမ်ားရဲ႕ အကူအညီ၊ သင္တို႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္လမ္းညႊန္ သူမ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ထူးျခားတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တဲ့ရဟန္းဘ၀ကို စိတ္ထန္သန္စြာ၊ သဒၵါတရား ရက္ေရာစြာခံယူၾကဖို႔ ႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါတယ္။ လူငယ္လူရြယ္အေပါင္းတို႔ ဘုရားသခင္ဟာ သင္တို႔ကို ရဟန္းေဘာင္၊ သူေတာ္စင္ေဘာင္၊ ရေသ့ေဘာင္၊ သူနာျပဳေဘာင္ ကိုေခၚေတာ္မူတယ္ဆိုရင္ တုန္႔ျပန္ေပးဆပ္ၾကဖို႔ မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ ရက္ေရာစြာ ေပးဆပ္ရဲတဲ့သူေတြကို ဘုရားသခင္က စိတ္ၾကည္ႏူးျခင္းေပးပါလိမ့္မယ္။
အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ကို ေခၚေတာ္မူျခင္းရတဲ့လူငယ္ေတြကိုလည္း သစၥာတည္ၾကည္ေသာ ႀကီးျမတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ အသက္တာကိုေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းေတြအေပၚ ခိုင္မာစြာအေျချပဳေဆာက္တည္ရမဲ့ အသက္တာကို ယံုၾကည္ျခင္းအျပည့္အ၀ျဖင့္ ေထြးပိုက္ၾကဖို႔ႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။ ဒီေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ လူ႔ေဘာင္အတြက္ အမိအသင္း ေတာ္အတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ထာ၀ရအသက္ရွင္သန္ျခင္းဆီ ဦးတည္ပါ။
`ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမွာလဲ` ဒီေမးခြန္းဟာ ယေန႔လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ မသက္ ဆိုင္တဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္မွာပါ။ ယေန႔ကမၻာဟာ ခဏသာတည္တဲ့ ကိုင္တြယ္ ထိေတြ႔ ျမင္ႏိုင္တာေတြေလာက္ကိုပဲ အာ႐ံုထားတဲ့ကမၻာ တစ္ခုပါ။ မတည္ၿမဲျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းေတြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တုိင္လည္း ခံစားေၾကကြဲဖူးၾကမွာပါ။
လူငယ္ေလးေမးတဲ့ ထာ၀ရအသက္ ဆိုတာ ဘာကိုရည္ညႊန္းပါသလဲ။ သခင္ေယဇူးေျပာျပခဲ့ပါတယ္ `သင္တို႔ ငါ့ကို တဖန္ ေတြ႔ျမင္ၾကရလိမ့္ဦးမယ္၊ သင္တို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးလိမ့္မယ္။ သင္တို႔ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ဘယ္သူမွ လုယူႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး` (ေယာဟန္ ၆း၂၂)။ ဒီစကားလံုးေတြက အဆံုးမဲ့ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆိုတာရွိတယ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ ထာ၀ရလႊမ္းၿခံဳျခင္းဆိုတာရွိတယ္ ဆိုတာကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ထာ၀ရရွင္သန္ျခင္းရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက လက္ရွိဘ၀ကို အဓိပၸါယ္ရွိေစပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ဘ၀စီမံကိန္းေတြဟာ အဲဒီထာ၀ရ အႏႈိင္းမဲ့ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လြတ္လပ္ေသာ အသက္တာကို ဦးတည္ရ ပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိကမၻာေလာကႀကီးကို အလံုးစုံလို႔ ယူဆလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ရဟႏၱာ ၾသဂုတ္စတင္းနဲ႔ အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ဒီလိုေျပာႏိုင္ပါတယ္ `အထက္အရပ္မွာရွိတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အိမ္ကိုေတာင့္တၾကရေအာင္၊ ေကာင္းကင္ မွာရွိတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔အိမ္အတြက္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားၾကရေအာင္၊ ဒီကမၻာေပၚမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ သူစိမ္းေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သိမွတ္ခံစားၾကပါစို႔`။
သင္တို႔ရဲ႕ဘ၀စီမံကိန္းထဲမွာ `ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ထာ၀ရအသက္အတြက္ ဖိတ္ထားခံရတယ္` ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေရွး႐ႈ ၾကပါ။ သူနဲ႔အတူ ထာ၀ရရွင္သန္ဖို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ဟာကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသိတရား ဟာ သင္တို႔ဘ၀ကို အေကာင္းမြန္ဆံုးအလွပဆံုးရွင္သန္ဖို႔၊ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏိုင္ဖို႔ ကူညီပါလိမ့္မယ္။

၆။ ပညတ္ေတာ္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာေမတၱာတရားဆီသြားရာလမ္း
ပညတ္ေတာ္မ်ားဟာ ထာ၀ရအသက္ရဖို႔ လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သခင္ေယဇူးက လူငယ္ေလးကို ေျပာျပခဲ့ပါ တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ေမတၱာတရား၌ရွင္သန္ဖို႔၊ အဆိုးအေကာင္းရွင္းလင္းစြာခြဲျခားဖို႔၊ ေရရွည္တည္တံခိုင္မာတဲ့ ဘ၀ စီမံကိန္းဆြဲဖို႔ ပညတ္ေတာ္မ်ားဟာ မျဖစ္မေနကိုးကားရမဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးက သင္ပညတ္ ေတာ္ေတြကို သိသလား၊ ေစာင့္ထိန္းသလား၊ သင့္ရဲ႕ ၾသတပၸစိတ္ကို ပညတ္ေတာ္ေတြ ရဲ႕လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ေဆာက္တည္ထားသလားဆိုတာ ေမးျမန္းေနပါတယ္။
စိတ္လိုအင္ဆႏၵေတြကို အတိုင္းအတာ အထားမခံခ်င္တဲ့ေခတ္၊ လူ႔တန္ဖိုးလူ႔စည္းကမ္းေဘာင္ေတြနဲ႔ ကင္းလြတ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈကို ေရွ႕တန္းတင္ခ်င္တဲ့ မ်က္ေမာက္ကမၻာရဲ႕ေရစီးနဲ႔ ဒီေမးခြန္းေတြဟာ ဆန္႔က်င္ေနတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာဖို႔လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ အဲဒီအရာဟာ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္မႈမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ဒီအရာေတြဟာ လူေတြကို ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းအယူေတြက လူေတြကို သူတို႔လိုအင္ ဆႏၵေတြ၊ ေငြေၾကး၊ အာဏာ၊ အထိမ္းအကြတ္မဲ့တဲ့ ကိေလသာစိတ္ေတြရဲ႕ေက်းကၽြန္ျဖစ္ေအာင္၊ ျဖားေယာင္း တတ္တဲ့ ေလာကႀကီးရဲ႕လွည့္ကြက္ေတြေအာက္ ကၽြန္သေပါက္ျဖစ္ဖို႔ တြန္းပို႔ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါးကို ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာထားဖို႔ ဆိုတဲ့ လူတို႔ရဲ႕ေမြးရာပါ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ဖ်က္စီးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းကို သင္ျပခ်င္လို႔ ဘုရားသခင္ဟာ ပညတ္ေတာ္မ်ားေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ တရားမွ်တေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏိုင္ငံေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲ ေဆာက္ တည္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ပညတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာတဲ့အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ျပန္ၿပီး ေလွာင္ပိတ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ စစ္မွန္ေသာေမတၱာလမ္း၊ လြတ္လပ္ေသာလမ္းစဥ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ ၾကျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ပညတ္ေတာ္ေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေတြ႔ရွိႏိုင္ဖို႔ ကူညီျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ကို စကားစေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ သခင္ေယဇူးက ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ပညတ္ေတာ္မ်ားဟာလည္း ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

၇။ သင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ပါတယ္
ယေန႔ေခတ္မွာ လူငယ္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ မေရရာမေသခ်ာေသာအနာဂတ္ေတြ စတဲ့ ျပႆနာမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကပ္ဆိုးေတြၾကားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ၀မ္းနည္းအားငယ္မိၾကပါ လိမ့္မယ္။ ဒီအခက္အခဲေတြရွိေနတာ မွန္ေပမဲ့ စိတ္ဓါတ္က်အ႐ႈံးမေပးၾကပါနဲ႔၊ သင္တို႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို လႊင့္ မပစ္ၾကပါနဲ႔။ သင္တို႔ႏွလံုးသားရဲ႕ အလိုခ်င္ဆံုးဆႏၵျဖစ္တဲ့ တရားမွ်တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းတို႔ ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဖၚေဆာင္ၾကပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔အသက္တာရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့အေျဖကို ရွာေဖြတတ္သူတို႔ရဲ႕ လက္ ထဲမွာ အနာဂတ္ဆိုတာရွိေနပါတယ္။ သင္ဆႏၵ႐ွိတယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္ဟာ သင့္လက္ထဲမွာရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ျခင္းမွာ ပံုသြင္းျပဳျပင္ခံရတဲ့ သင္ႏွလံုးသားထဲမွာရွိေနတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူး ေတာ္ စြမ္းအင္ေတြဟာ ေလာကကမၻာအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ရွင္ရဲ႕ ေမတၱာကိုယံုၾကည္ျခင္းက သင့္ကိုသတၱိေတြရက္ေရာျခင္းေတြေမြးေပးၿပီး မိသားစုတာ၀န္၊ လုပ္ငန္းခြင္ တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေက်ျပြန္ႏိုင္စြမ္းေပးပါလိမ့္မယ္။ မိမိကိုယ္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ပညာဆည္းပူး ေလ့လာေရးေတြကို အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ပါ သင္ဟာလူသားထုေကာင္းက်ိဳးကို သဒၵါရက္ေရာစြာ အျပည့္အ၀ သယ္ပိုးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
လူသားထုဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုေရွး႐ႈတဲ့ `သစၥာ၌ေမတၱာ`စာခၽြန္ေတာ္မွာ လူသားေတြနဲ႔ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး မျဖစ္ မေနရင္ဆိုင္ရမယ့္ စိန္ေခၚျခင္းေတြကို ကၽြႏ္ုပ္ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြက ကမၻာေျမ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲျခင္းနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အားမွ်တစြာ ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ ေငြးေၾကးလည္ပတ္မႈစနစ္၊ လူသားထုမိသားစုအတြင္းရွိ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေရး၊ ကမၻာ့ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူသား လုပ္အား၏ဂုဏ္သိကၡာကို ပိုမိုေလးစားတန္ဖိုးထားေေရး၊ အသက္ကိုေလးစားျခင္း အေလ့အား အက်ဳိး ျပဳေရး၊ လူသားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဆာက္တည္ေရး၊ ဘာသာယံုၾကည္မႈမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရး၊ လူမႈ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို နည္းလမ္းတက် အသံုးျပဳေရး။
ဒီအခ်က္ေတြက ပိုမိုတရားမွ်တၿပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္ႏွီးတဲ့ ကမၻာတစ္ခုေဆာက္တည္ဖို႔သင့္ကို ေခၚေနတဲ့ စိန္ေခၚျခင္း ေတြပါပဲ။ သင့္မွာရွိတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္အစြမ္းအစအားလံုးကို ထုတ္သံုးၿပီး သင့္ဘ၀စီမံကိန္းကိုေရးဆြဲေဖၚေဆာင္ဖို႔ ေခၚေနတဲ့စိန္ေခၚျခင္းေတြပါ။ ဒီလိုေျပာလို႔ သူရဲေကာင္းေကာင္းဆန္ဆန္ ထူးထူးျခားျခားေတြ လုပ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္မွာရွိတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္အစြမ္းအစေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ေစၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကို ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေအာင္ရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ယခုႏွစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ႏွစ္မွာ နမူနာယူထိုက္တဲ့ သူေတာ္ျမတ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ရဟန္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလ့လာမွတ္ယူၾကပါ။ သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း လမ္းစဥ္မွာ ဘုရားသခင္ ဘယ္လို လမ္းညႊန္ေဖးမကူညီခဲ့သလဲဆိုတာကို သင္တို႔ သိလာၾကပါလိမ့္မယ္။ သူနဲ႔အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ သင့္ရဲ႕တာ၀န္ကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကမၻာတစ္ခုကိုေဆာက္တည္ဖို႔ သင္တို႔တစ္ဦးစီကို ခရစ္ေတာ္ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိ သင္နာယူလိုက္နာမယ္ဆိုရင္ သင္ရဲ႕လမ္းစဥ္ကို အလင္းေပး လိမ့္မယ္၊ သင့္ရဲ႕ရွင္သန္ျခင္းကို ျပည့္၀ေသာအဓိပၸါယ္၊ ျပည့္၀ေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေပးမယ့္ ျမင့္မားေသာ ပန္းတိုင္ဆီ ေရာက္ေအာင္ လမ္းညႊန္ ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္။
အသင္းေတာ္၏မိခင္ျဖစ္ေသာ ကညာစင္အမိမယ္ေတာ္မာရီယားသည္ သင္တို႕ကို ထိန္းသိမ္းလမ္ညႊန္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ားစြာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ သင္တို႔အေပၚကၽြႏ္ုပ္၏ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ပို႔သလိုက္ပါသည္။

ဗာတိကန္ ၂၂ ရက္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒစ္ (၁၆)

မွတ္ခ်က္ ။ ။ သင့္ေတာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖတ္႐ႈသူအေပါင္း ၀ိညာဥ္ေရးရာ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ခြန္အားမ်ားရေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ လူငယ္တိုင္းလူ႔ဘ၀ကိုတန္ဖိုးရွိစြာ ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ လွပေသာဘ၀ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ၾကပါေစ။
ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ပါ . . .
ေရာင္ျခည္