Friday, January 1, 2010

မင္းႀကီးသံုးပါးပြဲ


မင္းႀကီးသံုးပါးပြဲ


မင္းႀကီးသံုးပါးပြဲေတာ္ကို ဂရိဘာသာ စကားျဖင့္ Epiphany ပြဲေတာ္လို႕ေခၚတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ေတာ္ကို ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကို သာမက လူမ်ိဳးျခားအားလံုးတို႕အား ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ထာ၀ရ အရွင္ဘုရားသခင္ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ကိုယ္စား သိုးထိန္းမ်ားထံ မိမိရဲ႕ ေကာင္းကင္ သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ားကို ထင္ရွားျပေစလ်က္ သူငယ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ျခင္းခံရာ ႏြားတင္းကုပ္သို႕ေခၚ ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သလို လူမ်ိဳးျခားမ်ားရဲ႕ကိုယ္စား မာဂုမင္းပညာရွိသံုးပါးကို ေကာင္းကင္ယံမွာ ၾကယ္ေတာ္ ေပၚထြန္းေစလွ်က္ ၾကယ္ေတာ္အားျဖင့္ သူငယ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ဆီအေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းအားျဖင့္ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ဟာ မိမိရဲ႕မဟာေမတၱာေတာ္၊ ဂ႐ုဏာေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို လူအားလံုးအတြက္ ဖြင့္ဟေတာ္မူျခင္းျဖစ္တယ္။ သိုးေက်ာင္းသား၊ သိုးထိန္းေလးမ်ားဟာ ဘုရားသခင္ ေ႐ြးေကာက္ျခင္းခံရတဲ့ လူမ်ိဳးေတာ္အထဲမွာ အဦးဆံုး ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ၾကရတဲ့သူေတြ ျဖစ္သလို မာဂုမင္းပညာရွိ သံုးပါးဟာလည္း ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခားေတြအထဲမွာ အဦးဆံုးေခၚေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီပြဲေတာ္ကို သာသနာေတာ္ တည္ေထာင္ေတာ္မူစ အခ်ိန္ကတည္းက ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္ျမတ္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ခရစ္သကၠရာဇ္ (၈) ရာစု St.Bede ရဲ႕ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားခ်က္အရ ေဖာ္ျပေပးရမယ္ဆိုရင္ မဲလ္ေကာ္အမည္ရတဲ့ မင္းပညာရွိတစ္ပါးဟာ အသားလည္းျဖဴ၊ ဆံပင္လည္းျဖဴ၊ အသက္အ႐ြယ္ အနည္းငယ္ႀကီး ရင့္ေနသူလို႕ ဆိုထားပါတယ္။ ယူေဆာင္လာခဲ့တဲ့ လက္ေဆာင္ဘ႑ာေတာ္ကေတာ့ ေ႐ႊျဖစ္တယ္။ ဒုတိယေျမာက္ မာဂုမင္းပညာရွိ တစ္ပါးကေတာ့ ဂက္စ္ပါျဖစ္ပါတယ္။ မုတ္ဆိတ္ေမႊးမရွိ၊ အသားလည္းလတ္၊ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳတဲ့ မာဂုမင္းပညာရွိတစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ယူေဆာင္လာတဲ့ လက္ေဆာင္ေတာ္ျမတ္ကေတာ့ ေလာ္ဗန္ျဖစ္တယ္။ တတိယေျမာက္ မင္းပညာရွိတစ္ပါးကေတာ့ ဘဲလ္တာဆာျဖစ္ၿပီး အသားဟာ အေတာ္မည္းတဲ့အတြက္ သပိတ္ေရာင္ထေနတယ္။ အသစ္အဆန္းေတြ ရွာေဖြစူးစမ္းခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ အာဖရိကအေနာက္ ေျမာက္ဖက္မွာေနေလ့ရွိၾကတဲ့ မိုးလ္လူမ်ိဳး အာရပ္အႏြယ္၀င္မ်ား ျဖစ္ဟန္တူတယ္လို႕ ဆိုထားပါတယ္။ ယူေဆာင္လာတဲ့ လက္ေဆာင္ဘ႑ာေတာ္ကေတာ့ မီးရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ေထာက္႐ႈစဥ္းစားျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဟာ အသားျဖဴ၊ အသားမည္း၊ ဇရာအို၊ အ႐ြယ္ပ်ိဳ၊ အသင္းသား၊ အသင္းျခားရယ္လို႕ ခြဲျခားျခင္းမရွိေၾကာင္း က်မ္းစကားနဲ႕ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အားလံုးေပၚမွာ ေနကိုထြက္ေစေတာ္မူလ်က္ အားလံုးအေပၚမွာ မိုးကို အတူတူ ႐ြာေစပါတယ္။ (သံမာေတဦး ၅း၄၅)
မာဂုမင္းပညာရွိေတြဟာ ၾကယ္္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမႈေၾကာင့္ ဗက္သလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း နကၡတၱ ေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ေလ့လာခ်က္နဲ႕ တိုက္ဆိုင္မႈရွိခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ေလာက္က ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၆၀၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ ေန႕မွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္နဲ႕ စေနၿဂိဳလ္ဟာ ပူးကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၆၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲမွာ အဂၤါၿဂိဳလ္ကပါ ထပ္မံပူးကပ္လာတဲ့အတြက္ ၿဂိဳလ္ (၃) လံုးေပါင္းမိသြားခဲ့ၾကၿပီး ေကာင္းကင္မွာ ထိန္ထိန္ၿငီးခဲ့တယ္လို႕ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ ဂ်ိဳအာနက္ကကၱလာက ဆိုခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ နကၡတၱေဗဒနည္းေတြနဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီး ေရတြက္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာ သခင္ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ လူ႕အျဖစ္ဇာတိကို ခံယူလွ်က္ ေမြးဖြားခဲ့စဥ္ အခ်ိန္ကာလမွာလည္း ဒီၿဂိဳလ္ႀကီးသံုးလံုး ပူးေနခဲ့တာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ နကၡတၱေဗဒမွတ္တမ္းမွာလည္း အခုလို ၿဂိဳလ္ႀကီးမ်ားပူးခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံထားတာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ထြန္းလင္း ေတာက္ပလွ်က္ လမ္းျပေခၚေဆာင္လာခဲ့တဲ့ ၾကယ္တံခြန္ေတာ္ဟာ ယုဒျပည္ အေရာက္မွာေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မာဂုမင္းပညာရွိ သံုးပါးဟာ ယုဒျပည္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ အေရာက္သြားခဲ့ၿပီး ေမးျမန္း စံုစမ္းျခင္းအမႈကို ျပဳၾကပါေတာ့တယ္။ ၾကယ္တံခြန္ေတာ္ အခုလို ေပ်ာက္ကြယ္သြားရျခင္းရဲ႕ ေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တရားေပးခ်က္ (၃) ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခ်က္ကေတာ့ သခင္ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ကို ဖူးေတြ႕ဖို႕ ႀကိဳးစားၾကတဲ့ေနရာမွာ ထိုက္တန္တဲ့ဖူးေတြ႕ျခင္း မ်ိဳးရွိႏိုင္ဖို႕ အတြက္ မိမိတို႕ရဲ႕ဇြဲ၊ ခ်စ္ေမတၱာ၊ သတၱိမ်ားကို စမ္းသပ္ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒုကၡ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားနဲ႕ ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီ ဆိုရင္ မိမိတို႕ဖက္ကလည္း အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား၊ သာသနာေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြဆီလည္း သြားေရာက္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံၾကဖို႕ တရားေပးေနျခင္းျဖစ္တယ္။ တတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ မာဂုမင္းပညာရွိသံုးပါး အားျဖင့္ မက္ဆီးယား ကယ္တင္ရွင္ ဖြားျမင္ျခင္းခံယူခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ အႏွံ႕အျပားၾကားသိေစဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ မသိလိုက္ရလို႕ပါ ဆိုတဲ့ဆင္ေျခမ်ိဳးကို ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ မသံုး ႏိုင္ရေလေအာင္ သူတို႕ရဲ႕ ႏႈတ္ေတြကုိ ပိတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေ႐ႊဥဏ္ေတာ္ရွင္ဘုရားသခင္ရဲ႕ မဟာစီမံကိန္းေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မာဂုမင္းပညာရွိသံုးပါး ရဲ႕ စြမ္းသတၱိနဲ႕ ဇြဲ လံု႕လေတြဟာ အံ့ၾသဖြယ္ အင္မတန္ေကာင္းလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ "ယခုဖြါးျမင္ေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္သည္ အဘယ္မွာရွိေတာ္မူသနည္း။ အေရွ့ျပည္၌ သူ၏ ၾကယ္ကို ငါတို႕ျမင္ရသည္ျဖစ္၍ ဖူးေတြ႕ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ေရာက္လာၿပီ" (ရွင္မာ ေတဦး ၂ း၂)။ ဒီအခ်က္ဟာ မာန္မာနေထာင္လႊားၿပီး အင္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟ႐ုဒ္မင္းႀကီးကို တိုက္႐ိုက္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မာဂု မင္းပညာရွိသံုးပါးဟာ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေရွ့လာၿပီး ခရစ္ေတာ္သခင္ကို မေတြ႕ရေသးခင္ ခရစ္ေတာ္ သခင္ကို ယုဒရွင္ဘုရင္အျဖစ္ မေၾကာက္ မ႐ြံ႕ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕ ခရစ္ယာန္ေတြ ခရစ္ေတာ္ကို သိၿပီးေသာ္ျငားလည္း လူသူအမ်ား ေရွ့မွာ မိမိတို႕ရဲ႕ အေျပာအဆိုအျပဳအမူမ်ားနဲ႕၀န္ခံဖို႕ ၀န္ေလးေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။ မာဂုမင္းပညာရွိ (၃)ပါးဟာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ကို ဖူးေတြ႕ခ်င္လြန္းလို႕ ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ိဳးစံုခံၿပီး ေ၀းလံတဲ့ ေဒသကေနထြက္ ၾကြလာခဲ့ၾကရတယ္။
ဒီလိုပါပဲ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ခရစ္ယာန္ေတြ ဘုရားေက်ာင္းနဲ႕ အနီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘုရားေက်ာင္းမတက္ဆံုး ျဖစ္တတ္ၾကသလို ဘုရားေက်ာင္း ေနာက္အက်ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ "အိမ္သို႕ ၀င္ေလေသာ္ မယ္ေတာ္မာရီယားႏွင့္တကြ သူငယ္ေတာ္ကို ေတြ႕ျမင္လွ်င္ ပ်ပ္၀တ္ကိုး ကြယ္၍ မိမိဘ႑ာဥစၥာတို႕ကို ဖြင့္ၿပီးလွ်င္ ေလာ္ဗန္ႏွင့္ မုရန္းတည္းဟူေသာ နံ႕သာမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ေ႐ႊကိုလည္းေကာင္း ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ၾက၏။" (သံမာေတဦး -၂း၁၁) ဒီေ႐ႊက်မ္းပိုဒ္ရဲ႕ တရားေပးခ်က္ကေတာ့ ေယဇူးဘုရားရွင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူဟာ မယ္ေတာ္မာရီယားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္တယ္။ မယ္ေတာ္မာရီယားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူဟာလည္း သားေတာ္ဘုရားရွင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ရဟႏၲာၾသဂုတ္စတင္းရဲ႕ မိန္႕ဆိုခ်က္မွာေတာ့ ေ႐ႊဟာ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္နဲ႕ အခြန္ေတာ္ ဘ႑ာဆက္သတာျဖစ္သလို ေလာ္ဗန္ဟာ ဘုရားရွင္အျဖစ္နဲ႕ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ မီးရားျဖစ္တဲ့ မုရန္းကေတာ့ လူ သတၱ၀ါခပ္သိမ္းတို႕ကို ကယ္တင္ေတာ္မူဖို႕အတြက္ အသက္ေတာ္စြန္႕ စေတးခံေပးရ မယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ျမတ္ အျဖစ္ လွဴဒါန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြကို ေထာက္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ သခင္ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဘုရား ရွင္ဟာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သိမွတ္ ၀န္ခံမႈျပဳေနျခင္းျဖစ္တယ္။ မာဂုမင္းပညာရွိ (၃) ပါးမွ ကပ္လွဴ ပူေဇာ္လိုက္သည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးအစစ္ အမွန္ဟာ အျမင္ေပၚမွာ မူမတည္ပါ။ လက္ေဆာင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ တန္ဖိုးႀကီးၿပီး အံ့ၾသဖို႕ေကာင္းေနေပမဲ့ ေပးဆပ္လာသူ၊ ကပ္လွဴပူေဇာ္ သူရဲ႕ေမတၱာကင္းမဲ့ေနလွ်င္ တန္ဖိုးမရွိပါဘူး။ ဘ၀တူ လူသားခ်င္းကေတာ့ လက္ခံ ခ်င္လက္ခံမွာပဲ၊ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ကေတာ့ လက္ခံေတာ္မူမွာ မဟုတ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ လုပ္ေလသမွ်၊ ႀကံေလသမွ် တမလြန္ ေကာင္းကင္ဘ႑ာျဖစ္ဖို႕အတြက္ ဘုရားရွင္ေရွ႕မွာ တရား၀င္ၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ လက္ခံေတာ္မူျခင္း ခံရဖို႕အတြက္ ေမတၱာပါဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီပြဲေန႕မွာ မာကုပညာရွိ (၃)ပါး မွေပးေနတဲ့ ေနာက္ထပ္ တရားေပးခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ဘုရားရွင္ဆီသြားရင္ လက္ခ်ည္းဗလာ သြား၍မရ၊ တစ္ခုခုေဆာင္ယူ သြားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ေဆာင္ယူရမွာကေတာ့ ေမတၱာဓါတ္ခံ၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္ ႐ြက္တဲ့အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းတတ္ဆရာေတြ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အက်င့္တရားမွာ မထိေရာက္ေလေတာ့ မက္ဆီယားကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ကြၽန္းတစ္ႏိုင္ငံသား မာဂုမင္းပညာရွိမ်ားက ညႊန္ျပေပးႏိုင္ခဲ့ၾကေပမဲ့ မိမိကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္းမရွိ၊ အေလးမမူ ဂ႐ုလည္း မစိုက္ၾကပါဘူး။ ဤက်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြဟာ ဘာနဲ႕တူသလဲဆိုရင္ ခရီးလမ္း ညႊန္တဲ့မွတ္တိုင္ႀကီးေတြနဲ႕ တူၾကပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြကိုသာ လမ္းျပၿပီး မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ လႈပ္ရွားျခင္း မရွိၾကပါဘူး။ မာကုမင္းပညာရွိ (၃) ပါးဟာ သူငယ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ေလးကို ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ဖို႕ အတြက္ ေလာကီဘ႑ာမ်ားကိုသာ ေဆာင္ယူခဲ့ၾကေပမဲ့ မိမိတို႕ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ မာန္ မာနေတြကိုပါ ေျခေတာ္ရင္းမွာ ခ်ထားခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႕စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလင္း၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕႐ူပါ႐ံု၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အာမခံခ်က္မ်ားနဲ႕ ျပည့္၀ၿပီး ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တမလြန္ ေကာင္းကင္ဘ႑ာရ႐ွိဖို႕ အတြက္ ေလာကီအရာမ်ားကို စေတးၿပီး ေပးေခ်ရပါတယ္။ ဒီေန႕ဖတ္႐ႈရတဲ့ အသက္ေပးႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာ "သူတို႕သည္ မိမိတို႕ဆီသို႕ အျခားေသာ လမ္းမွျပန္ သြားၾကေလၿပီ" (သံမာ ေတဦး-၂း၁၂)။ မာဂုမင္းပညာရွိ (၃) ပါးဟာ ခရီးစတင္၍ ထြက္ခြာလာခဲ့စဥ္တုန္းကေတာ့ ေလာကီပညာရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာခဲ့ရေပမဲ့ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးဘုရားရွင္ကို ဖူးေတြ႕ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အျခားေသာလမ္းျဖင့္ ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။ အလာခရီးမွာေတာ့ ၾကယ္တံခြန္ေတာ္ႀကီးကို အားကိုးခဲ့ရေပမဲ့ အျပန္ခရီးမွာ ၾကယ္တံခြန္ေတာ္ကို အားျပဳဖို႕ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ေကာင္းကင္မွ လမ္းျပမဲ့ၾကယ္အစား မိမိ တို႕ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာရွိသြားၿပီျဖစ္တဲ့ လမ္းျပၾကယ္ေတာ္ကိုသာ အားကိုးခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းဟာ အစပထမမွာေတာ့ ေလာကီနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ပညာဆင္ျခင္တုံ တရားမ်ား၊ ထိုးထြင္းဥာဏ္မ်ားကို အားကိုးခဲ့ၾကေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္နဲ႕ထိေတြ႕ သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေလာကီပညာထက္ ဘုရားရွင္ကိုသာ အားကိုးလာ တတ္ၾကပါေတာ့တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္နဲ႕ ထိေတြ႕ဖူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ လမ္းျပ ပို႕ေဆာင္မႈေတြကို ခံစားၾကရစၿမဲပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ကိုယ္စီမွာလည္း ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ဆီ အေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေပးတဲ့ ၾကယ္ေတာ္ေတြရွိၾကသလို မိမိတို႕ကိုယ္စီရဲ႕ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူမ်ားဟာလည္း သူတစ္ပါးအတြက္ လမ္းျပၾကယ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကဖို႕ အင္မတန္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အားလံုးသည္ မာဂု မင္းပညာရွိသံုးပါးကဲ့သို႕ ေ႐ႊနဲ႕သ႑ာန္တူတဲ့ ေမတၱာနဲ႕ ဘုရားရွင္ျမတ္ကို စိတ္အားရွိသမွ်၊ ခြန္အားရွိသမွ်၊ အစြမ္းရွိသမွ် ခ်စ္၍ မိမိနဲ႕နီးစပ္သူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားၾကပါစို႕။ ေလာ္ဗန္နဲ႕အလား သ႑ာန္တူတဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာကို ပတၳနာျပဳၾကပါစို႕။ မီးရာနဲ႕ အဆင္တူ၊ အသြင္တူတဲ့ ကိေလသာတဏွာရာဂမ်ားနဲ႕တကြ အာ႐ံု ငါးပါးကို ၿခိဳးၿခံခ်ဳပ္တည္းလွ်က္ မိမိတို႕ ဘ၀ကိုယ္စီကုိ လွဴဒါန္း ဆက္ကပ္သြားၾကပါစို႕။
မိမိတို႕ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးကို အစဥ္လွဴဒါန္းသူ၊ မိမိကိုယ္ကို အစဥ္အုပ္စိုးသူ မင္းပညာရွိမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ ေမတၱာျပဳပါတယ္။


ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါမနစ္ၿဂိဳလ္တု