Tuesday, December 15, 2009

ကြၽႏု္တို႕အဖို႕ငွါ ဆုေတာင္းေပးေတာ္မူပါ

ကြၽႏု္တို႕အဖို႕ငွါ ဆုေတာင္းေပးေတာ္မူပါ

သခင္ေယဇူး ေကာင္းကင္ဘံုကို တက္ၾကြသြားၿပီးေနာက္ အမိအသင္းေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀)ၾကာေအာင္ ေရာမ ဘုရင္မင္းဆက္ (၁၀)ဆက္ရဲ႕ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေရာမအင္ပါယာရဲ႕ ဘုရင္ကိုမကိုးကြယ္ဘဲ သခင္ေယဇူးကိုသာ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကလို႕ပါပဲ။ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ အသက္စြန္႕ခဲ့ၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြကို ဓမၼအာဇာနည္ေတြ အျဖစ္ပြဲေန႕ေတြ အသီးသီးသတ္မွတ္ၿပီး ၾကည္ညိဳဂုဏ္ျပဳၾကပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေသြးေျမမက်ေသာ္လည္း သန္႕ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ ဘ၀နဲ႕ေနၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြနဲ႕ ေသဆုံးသြားတဲ့ ျပကၡဒိန္မွာမပါတဲ့ ရဟႏၲာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီလိုလူ မသိသူမသိ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္သြားၾကတဲ့ သူေတာ္စင္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳဖို႕ရာ ေအဒီ ၆၀၉-ခုႏွစ္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး စတုတၳေျမာက္ ေဘာ္နီေဖ့စ္ ([ope Moniface IX) ကေန ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႕ကို "ရဟႏၲာအေပါင္းပြဲေန႕" အျဖစ္သတ္မွတ္ က်င္းပေစခဲ့ပါတယ္။ "ရဟႏၲာေပါင္းပြဲ"ကို က်င္းပတာဟာ "သူေတာ္သူျမတ္ အေပါင္းတို႕သည္တလံုး တ၀တည္းျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္းအက်ိဳး ကုသိုလ္တို႕ကို ခံစားရေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း အခ်ဳပ္ရဲ႕ န၀မအပုဒ္ကို ၀န္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမိအသင္းေတာ္က ဒီပြဲေန႕ကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ (၂)ခုနဲ႕ က်င္းပပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က ရဟႏၲာမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း ခ်မ္းသာ စံစားခြင့္ ေပးေတာ္မူတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ဒုကၡအခက္ အခဲေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အားနည္းမႈေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေလာကီသားေတြကို ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ သစၥာရွိရွိနဲ႕ ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကဖို႕အားေပး တိုက္တြန္းလိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ဒီေလာကမွာ ဘ၀အေျခအေန မတူညီေပမဲ့ ေနာင္ဘ၀မွာ ထာ၀ရသုခ ခ်မ္းသာစံစားရဖို႕ ဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဖန္ဆင္းျခင္းရဲ႕ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံေပါလူးက ဘာသာတူမ်ားကို "သန္႕ရွင္းသူ" တစ္နည္းအားျဖင့္ ရဟႏၲာလ႕ိုတင္စားၿပီး ေခၚေ၀ၚ ထားပါတယ္ (ေရာမ ၁း၆၊ ပေကာ ၁း၂၊ ဒု-ေကာ ၁၃း၁၂)။ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာကို ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနာင္ဘ၀မွာ ဘုရားသခင္ကို ဖူးျမင္ခြင့္ရၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ တပည့္ေတာ္ႀကီး သံေယာဟန္ကဆိုပါတယ္ (ပ-ေယာ ၃း၂)။ ယေန႕ေခတ္မွာ ေသြးေျမက်ေအာင္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈေတြ မရွိသေလာက္နည္း သြားတဲ့အတြက္ ဓမၼအာဇာနည္ျဖစ္ဖို႕ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေန႕စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွ ရဟႏၲာဘ၀ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ ရၾကမွာျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမွတ္အသား ပါတဲ့သူေတြဟာ ေဘးအႏၲရာယ္ အေပါင္းက ကင္းလြတ္ၾကပါတယ္ (ဗ်ာဒိတ္ ၇း ၃၊ ထြက္ ၃၉း ၃၀၊ ေယဇေက်လ ၉း ၄)။ ကြၽႏု္ပ္တို႕လည္း သိတတ္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ခ႐ူစူးအမွတ္အသားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာ ေပးမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကာင္းကင္ကေန ကြၽႏု္ပ္တုိ႕ကုိ ကူညီမဲ့သူေတြ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြ ဒုကၡအခက္အခဲေတြနဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့အခါ ကြၽႏု္ပ္တု႕ိစိတ္ပ်က္ အားငယ္မသြားဘဲ ဘုရားသခင္နဲ႕တကြ ရဟႏၲာမ်ားကို ပိုမို ယံုၾကည္အားကိုး ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႀကိဳးစားၾကမယ္ဆိုရင္ ရရွိမဲ့ ေကာင္းကင္ဆုေတြကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္မွာအစဥ္ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ (ဗ်ာ ဒိတ္၇း၁၅) နဲ႕ အျပစ္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ လြတ္ကင္းျခင္း (ဗ်ာဒိတ္ ၇း၁၆)တို႕ပါပဲ။ သစ္တစ္ပင္ေကာင္းရင္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏိုင္သလုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ထြန္းေပါက္ရင္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အမိအသင္းေတာ္ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္မိသားစုႀကီးမွာ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ကယ္တင္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ရရွိထားၾကပါၿပီ။ ေကာင္းကင္ဘံုက ရဟႏၲာေတြက ကြၽႏု္ပ္တို႕လို ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ အက်ိဳးျပဳေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကလည္း ရဟႏၲာမ်ားကို ယံုၾကည္ကိုးစားဖို႕ကို အပ္ပါတယ္။ "ဘုရားသခင္က သူရဲ႕ ေက်းဇူးေမတၱာေတြကို ရဟႏၲာေတြကေန တဆင့္ ေပးေတာ္မူတယ္၊ သူတို႕ေတာင္းေပးလို႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ရတာမို႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့ သူေတြရဲ႕ အကူအညီကုိယူရမယ္"လို႕ ရဟႏၲာ ေသာမတ္စ္ အကြိဳင္းနက္စ္ကဆိုပါတယ္။ အျပစ္ မျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ရဟႏၲာ မရွိသလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနတဲ့ အျပစ္သား ဆိုတာလည္း မရွိပါဘူး။ ေနာင္ေတာ္ ရဟႏၲာမ်ားက "စိတ္မပ်က္ပါနဲ႕၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕လည္း တခ်ိန္က သင္တို႕လို အျပစ္သားေတြပါပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႕ ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ဒီဘ၀ကိုရတာပါ။ ႀကိဳးစားတဲ့ သူေတြအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ ဘုရားသခင္ထံမွာ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ထာ၀ရဆုလဒ္ကို စံစားရမယ္"လို႕ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုဖိတ္ေခၚ ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ဖက္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈ႐ံုမဟုတ္၊ လိုက္နာဖို႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သြန္သင္မႈကို ႏွစ္သက္႐ံုမဟုတ္ဘဲ နာခံဖို႕၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ၀န္ခံ႐ံုမက က်င့္ႀကံၾကဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းကင္ေရာက္ရာ နည္းလမ္းပါပဲ။" အနႏၲတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံု၍အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂါတ္ကာလ အစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ သန္႕ရွင္းေတာ္မူ၏"ဟု ေန႕ညမျပတ္ ေၾကြးေၾကာ္(ဗ်ာဒိတ္၄း၈) ၾကတဲ့ ရဟႏၲာမ်ားနဲ႔အတူ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္း "ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ငွါ ဆုေတာင္းေပး ေတာ္မူၾကပါ" လုိ႕ ရဟႏၲာမ်ားထံမွာ ေတာင္းခံၾကပါစို႕။

ခံပြင့္