Tuesday, December 1, 2009

ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္


ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္


ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အထြတ္ျမတ္ဆံုး ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ကမၻာေပၚရွိ ခရစ္ယာန္ တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ေမြးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္ေသာ ခရစၥမတ္ (နာတာလူး) ပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၂၅)ရက္ေန႕၌ တခမ္းတနား က်င္းပၾကသည္။ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္ ဘာသာအယူ၀ါဒ ပြဲေတာ္သက္သက္မွ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲကာ ရာသီဥတု မိ႐ိုးဖလာ အယူ၀ါဒ အမ်ိဳးသားေရး စေသာ ေလာကီဓေလ့မ်ား ပါ၀င္ေသာပြဲေတာ္ ျဖစ္လာသည္။ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံ အသီးသီး၌ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပရာတြင္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ မိမိတို႕လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအတိုင္း က်င္းပၾကသည္။ ပြဲေတာ္ေန႕တြင္ ေယာက်ၤား မိန္းမ လူႀကီး လူငယ္ မေ႐ြး မိမိတို႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္စဲလ်က္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ စားေသာက္ပြဲမ်ားကို တခမ္းတနားက်င္းပၾကသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕သည္ အေစာပိုင္းကာလ ကယ္တင္ရွင္ ဖြားျမင္ရာ ဗက္သလင္ၿမိဳ႕သို႕ ႏွစ္စဥ္ ဘုရားဖူးသြား ေရာက္ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗက္သလင္သို႕ မသြားၾကေတာ့ဘဲ ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္ရာ ျမင္ကြင္းကို အမွတ္တရအျဖစ္ ျပဳလုပ္၍ မိမိတို႕ တိုင္းျပည္၌ က်င္းပၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွတဖန္ ဇႏၵ၀ါရီလတြင္ ေျပာင္း၍ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပထမေျမာက္ ဂ်ဴလီယုစ္ (ဗီ.၃၃၇-၃၅၂) လက္ထက္မွစ၍ ယေန႕တိုင္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ဤပြဲေတာ္ က်င္းပရာတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖၚခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရေသာ ဆင္းတု႐ုပ္ပံုမ်ား ကယ္တင္ရွင္ဖြားျမင္ရာ ႏြားတင္းကုတ္ပံုမ်ား အသံုးျပဳလာသကဲ့သို႕ သ႐ုပ္ေဖာ္ကပြဲမ်ား ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ကယ္တင္ရွင္ဖြားျမင္စဥ္က ေကာင္းကင္၌ ထူးဆန္းေသာ ၾကယ္တံခြန္ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ၾကယ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္ရာ ျမင္ကြင္းပံုစံကို (၁၂) ရာခုႏွစ္က စိန္ဖရန္စစ္အာစီစီ တည္ထြင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား အသံုးမ်ားေသာ ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ "ယံုၾကည္ သူအေပါင္းတို႕" (ADESTE FIDELE) သီခ်င္းကို ခရစ္ႏွစ္ (၇)ရာစုအခ်ိန္တြင္ သီဆိုေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏႈတ္ခြန္းဆက္လႊာ ။ ။ ခရစၥမတ္အခ်ိန္၌ မိမိတို႕ခင္မင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသို႕ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးၾကသည္။ ႏႈတ္ဆက္လႊာမ်ား ပို႕ၾကသည္။ ထုိဓေလ့မ်ားမွာ ေ႐ွးေရာမေခတ္ကပင္ အစပ်ိဳးခဲ့ေသာ ဓေလ့မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုဓေလ့ကို ခရစ္ယာန္တို႕သည္ ယေန႕တိုင္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

မီးပံုပြဲ။ ။ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္သည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ က်င္းပေလ့ရွိၾကသျဖင့္ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ မီးဖို၍ မီးလႈံရာမွ မီးပံုၾကီးမ်ားကို၀ိုင္း၍ လက္တြဲက ၾကၿပီး မီးပံုပြဲဟုေခၚေ၀ၚလာၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ (၁၅၇၇)ခုတြင္ အဂၤလန္၌ အႀကီးအက်ယ္ က်င္းပၿပီး ကမၻာသို႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။ ခရစၥမတ္ပေဒသာပင္ (Christmas Tree) အာရပ္ သိပၸံဆရာတစ္ေယာက္၏ အဆိုအရ ခရစၥမတ္ည၌ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား ပြင့္ေလ့ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤယံုတမ္းစကားမွ စၿပိး အလွဆင္ထားေသာ ပန္းမ်ားကို တီထြင္လိုကို (၁၆၀၅)ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမဏီ၌ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုမွအျပည္ျပည္သို႕ ပ်ံ႕ႏွ႕ံသြားခဲ့ရာ ယေန႕တိုင္ တည္ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။

စႏၲာကေလာစ္။ ။ ခရစ္ယာန္ကေလးမ်ားသည္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္အခါတြင္ သူတို႕အား စႏၲာကေလ့စ္သည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ေပးေလ့ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ စႏၲာကေလာ့စ္မွာ ရဟႏၲာစိန္နိကလက္စ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးသူငယ္တို႕သည္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ မတိုင္မွီညေနတြင္ စႏၵာကေလ့ာစ္လာ၍ လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေျခအိတ္ရွည္မ်ားကို အလြတ္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိ၏။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားသည္ လက္ေဆာင္မ်ား ခံယူႏိုင္ရန္ သစ္သားဖိနပ္မ်ားကို မီးဖိုေပၚတြင္ တင္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံတြင္မူ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လက္ေဆာင္ကစားစရာမ်ားကို အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္၌ တေပ်ာ္တပါး လိုက္လံ ရွာေဖြတတ္ၾကသည္။
စႏၲာကေလာ့စ္သည္ ၀၀ၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ အဖိုးအိုျဖစ္ၿပီး ႏွာေခါင္းနီနီ မုတ္ဆိတ္ျဖဴျဖဴ ၀တ္စံုအနီ ခါးပတ္အနက္ႏွင့္ ဒူးထိရွည္ေသာ ဘြတ္ဖိနပ္ အၿမဲစီးထားသူျဖစ္၏။ စႏၲာကေလာ့စ္သည္ ပြဲေတာ္မတိုင္မီည၌ ေျမာက္၀င္႐ိုးစြန္းမွ ဒရယ္ရွစ္ေကာင္ဆြဲေသာ စြပ္ဖားလွည္းအနီကို စီး၍ ခရီးလွည့္ကာ ကေလးတိုင္းကိုရပ္၍ အ႐ုပ္မ်ား အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ စားစရာမ်ားကို ထားေပးခဲ့သည္။

ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေပၚလာရေသာအေၾကာင္းရင္းမွာ ကမၻာဦးမိဦးဖဦးျဖစ္သည့္ အာဒါန္ႏွင့္ဧ၀တို႕ကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ သူတို႕သည္ ေျမြေယာင္ေဆာင္လာေသာ မာန္နတ္၏ ဖ်ားေရာင္းေသြးေဆာင္မႈကို ယံုမွားၿပီး ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေသာ သတၱ၀ါမ်ားထဲမွာ လူကို အျမတ္ဆံုးသတၱ၀ါအျဖစ္ ထားပါလ်က္ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ မိမိသားသမီးအျဖစ္မွ စြန္႕ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ မဟာက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမြေယာင္ေဆာင္လာေသာ မာန္နတ္ကို သင္သည္ ဧ၀ကို ပါးနပ္စြာ လွည့္ဖ်ား၍ အႏိုင္ယူခဲ့သည္။ သင္၏ဦးေခါင္းကို နင္းေျခ၍ သင့္ကို အႏိုင္ယူမည့္သူသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ ေပၚထြန္းလိမ့္မည္ (ကမၻာက်မ္း ၃း၁၅)ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည္။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ တစ္ေန႕ေသာအခါ လူသားမ်ားကို ကယ္ခြၽတ္မည့္ ကယ္တင္ရွင္ကို ငါေစလႊတ္မည္ဟု ကတိစကား မိန္႕ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို အနာဂတ္ တရားေဟာဆရာတို႕က နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဟာၾကားခဲ့ၾကရာ အီဇာယိယ အနာဂတၱိက်မ္း (၇း၁၄)တြင္ "ၾကည့္ေလာ သတို႕သမီး ကညာသည္ ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍ သားေယာက်ၤားကို ဖြားျမင္ လတၱံ႕၊ ထိုသားေတာ္ကို ေအမာႏုအယ္အမည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚရလတၱံ႕" ဟုေတြ႕ရွိရသည္။

အထက္ပါ က်မ္းခ်က္ကို နားလည္ၾကေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕သည္ ၾကြလာလတၱံ႕ေသာ ကယ္တင္ရွင္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အပ်ိဳကညာတို႕သည္လည္း ကယ္တင္ရွင္၏ မယ္ေတာ္ မည္သူျဖစ္မည္နည္းဟု ေတြးေတာကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္မစမီ ကာလပိုင္း ေရာက္ေသာအခါ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကညာစင္မာရီယားအား "မာရီးယား မေၾကာက္ပါႏွင့္ သင္၏ ၀မ္း၌ သေႏၶတည္၍ သားေယာက်ၤားကို ဖြားျမင္လိမ့္မည္ သူကို ေယဇူးဟုေခၚတြင္ေစရမည္" ဟုသိၾကားမင္းက အမိန္႕ေတာ္ ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုေခတ္ကာလသည္ ေရာမဘုရင္ ေဆးဇားၾသဂက္စတူး နန္းစံေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဆးဇားၾသဂတ္စတူးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ အမိန္႕ထုတ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ဘုရင္ခံ ေဟ႐ုတ္မွ တဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္သည္။ မာရီယားသည္ အထိန္းေတာ္ဇူဇယ္ႏွင့္ မိမိတို႕ ေမြးရပ္ေျမ နာဇရက္ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘက္သလင္သို႕ အမည္စာရင္းေပးရန္ သြားၾကရ၏။ ဘက္သလင္ၿမိဳ႕၌ သန္းေခါင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ လာေရာက္ၾကေသာလူမ်ား မ်ားျပားလွသျဖင့္ တည္းခိုရန္ ေနရာမရေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးရွိ ႏြားတင္းကုတ္တစ္ခုသို႕ မေမွာင္မီ အေရာက္သြား၍ ခိုလႈံၾကရသည္။ ထိုေန႕သည္ မာရီယား၏ ကိုယ္၀န္ေန႕ေစ့လေစ့ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ညအခ်ိန္တြင္ ကယ္တင္ရွင္ကို ဖြားျမင္ခဲ့ေလသည္ မိမိ၏ သားဦးကို အ၀တ္ႏွင့္ပတ္ၿပီး ႏြားစားက်င္း၌ သိပ္ထားရသည္။ ထိုေနရာမွ မနီးမေ၀းတြင္ သိုးေက်ာင္းသားတို႕သည္ သိုးမ်ားကို အလွည့္က် ေစာင့္ေနၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္သည္ သူတို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ ထြန္းေတာက္သျဖင့္ ထိပ္လန္႕တၾကား ျဖစ္သြားၾကစဥ္ ေကာင္းကင္မွအသံက မေၾကာက္ၾကႏွွင့္ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႕အား အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ေစေသာ သတင္းကို ငါေျပာၾကား၏ ကယ္တင္ေတာ္မူမည့္ ကယ္တင္ရွင္သည္ ဒါ၀ိတ္၏ၿမို႕ (ဘက္သလင္ၿမိဳ႕)၌ သင္တို႕အဖို႕ ဖြားျမင္ေတာ္မူၿပီ သင္တို႕အဖို႕ ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္က ထင္ရွားျပ၍ ေျပာေလသည္။

ထိုခဏျခင္းပင္ တျခားေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေပၚထြန္းလ်က္ "အထတ္ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ရွိပါေစေသာ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း စိတ္ႏွလံုးေကာင္းရွိသူတို႕အား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း ရွိေစသတည္း (လုကား၂း၁၀-၁၄) ဟု ေကာင္းပင္တမန္ေတာ္တို႕၏ ေတးသံကို ၾကားရၿပီးေနာက္ သိုးထိန္းတို႕သည္ ဘက္သလင္ၿမိဳ႕သို႕ အလ်င္အျမန္သြားၾကရာ ႏြားစားက်င္း၌ သိပ္ထားေသာ သူငယ္ေတာ္ကို ေတြ႕ၾကေလ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကယ္တင္ရွင္ ေမြးဖြားေၾကာင္း ထင္ရွားေစရန္ ေကာင္းကင္တြင္ ထူးဆန္းေသာၾကယ္တံခြန္တစ္ခု ေပၚထြန္းေလသည္။

ဤျဖစ္ရပ္ကို ၾကားသိရေသာ မယ္ေတာ္မာရီးယား အထိန္းေတာ္ဇူဇယ္ႏွင့္ သိုးထိန္းတို႕သည္ ၀မ္းသာမဆံုးျဖစ္သကဲ့သို႕ ယေန႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕သည္လည္း ကယ္တင္ရွင္ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ေန႕ရက္ကိုသတိရၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕တြင္ ခရစၥမတ္ (သို႕) နာတာလူးပြဲေတာ္က်င္းပၾကသည္။ နာတာလူး ဆိုသည္မွာ ဖြားျမင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

Center

သေျပ