Tuesday, November 17, 2009

သင္၏ေခၚေတာ္မူျခင္းကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ပါ။


သင္၏ေခၚေတာ္မူျခင္းကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က အေဖသည္ ကြၽန္ေတာ္အား မေမ့ႏိုင္ေသာ စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာခဲ့သည္မွာ - "သားမင္းကို ေမြးစဥ္က၊ ကမၻာေလာကႀကီး ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေနစဥ္ မင္းဟာငိုေနခဲ့တယ္။ ေသေသာအခ်ိန္ မင္း၀မ္းရႊင္လန္းေနစဥ္ ကမၻာေလာကႀကီးငိုေၾကြးေနရေအာင္ မင္းရဲ႕ဘ၀မွာေနထိုင္ပါ" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကြၽဳႏု္ပ္တို႕သည္ ဘ၀ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ေမ့ေနသည့္ေခတ္ ကာလတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို လကမၻာသို႕ လြယ္ကူစြာပို႕ေဆာင္ႏိုင္ေသာလည္း လမ္းကိုျဖတ္၍ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ ေနၾကသည္။ မိုင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အကြာအေ၀းတြင္ရွိေသာ အလြန္ေသးငယ္သည္ ပစ္မွတ္ကို မစ္ဆိုင္းဒံုးက်ည္ျဖင့္ မလြဲေအာင္ပစ္ခတ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္မွာရွိေသာ ကေလးမ်ားႏွုင့္ စာၾကည့္တိုက္သို႕သြားရန္ ရက္သတ္မွတ္၍ မရဘဲျဖစ္ေနသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕တြင္ အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဖံုးႏွင့္ အၿမဲ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံမႈ နည္းပါးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ လူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိၾက။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ေနၾကသည္။ မည္သည္အရာသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။
သင္ ဤစာအုပ္ကို စတင္ဖတ္ေသာအခ်ိန္မွာပင္ ကြၽႏု္ပ္ သင့္အား ေလးစားစြားေမးပါမည္။ သင္ေသေသာအခါ မည္သူငိုမည္နည္း။ ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ရစဥ္၌ လူသားေပါင္း မည္မွ်ႏွင့္ သင္ထိေတြ႕မည္နည္း။ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္အား သင့္ဘ၀က မည္သို႕ေသာ အရွိန္အ၀ါကို ေပးမည္နည္း။ သင္၏ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ ေနာက္တြင္ မည္သည့္ အေမြအႏွစ္ကို ခ်န္ထားခဲ့မည္နည္း။ ကြၽႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ကိုယ္တိုင္သင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမွာ ဘ၀ကို သင္ကမျပဳလွ်င္ ဘ၀ျပဳသမွ် သင္ႏုရလိမ့္မည္။ ေန႕ရက္မ်ားသည္ ရက္သတၱပတ္မ်ားသို႕၊ ရက္သတၱပတ္မ်ားသည္ လမ်ားသို႕၊ လမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ားသို႕ လ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။ ဘ၀တြင္ တ၀က္တစ္ပ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီ မည္သည့္အရာမွ် မက်န္ေတာ့ဘဲ ေနာင္တျဖင့္ ေၾကကြဲေနေသာ ႏွလံုးသားသာ က်န္ရွိေပမည္။ သင့္ဘ၀တြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ရလွ်င္ သင္ဘာလုပ္မည္နည္း ဟုအိပ္ရာထဲတြင္ လဲေနေသာ စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာခ်္ဘားနန္ေရွာအား ေမးရာ သူကစဥ္းစား၍ "ငါျဖစ္ခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ငါျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ငါမျဖစ္ခဲ့ဘူး" ဟုသက္ျပင္းခ်လ်က္ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္ ဤစာအုပ္ေရးသားျခင္းသည္ သင္ ဤကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႕ အစျပဳသည္ႏွင့္ သင့္ဘ၀လည္း ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။

Who Will cry when you die? စာအုပ္မွ Discover your calling ကိုျပန္ဆိုသည္။

အုတ္လွ