Saturday, November 28, 2009

လမ္းျပသူ


လမ္းျပသူ

ငွက္ကေလးေတြ သံခ်ိဳလြင္
တီတီတာတာ စကားသင္
ငွက္မိခင္ သြန္သင္ျပ
ငွက္ကေလးေတြ လိုက္ဆိုၾက။

ၾကက္မႀကီးက ေျခယက္ကာ

အမႈိက္ထဲမွာ အစာရွာ
ၾကက္ကေလးေတြ လိုက္ယက္ၾက
မိခင္ဆီမွ ပညာရ။

နံနက္လင္းစ သည္အခ်ိန္ခါ
သားသမီးမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ

မစၦားလိုက္ကာ ဆုေတာင္းၾက
မိဘမ်ားက လမ္းေကာင္းျပ
သားသမီးမ်ား လိုက္က်င့္ၾက။

ျပာလေခ်ာင္ (သံ၀င္း)

Read More...

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . .။


အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . .။

Luciano Cian မွ God's Plan misunderstood (ဘုရားအစီအစဥ္ကုိ တလြဲနားလည္ျခင္း) ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ဤသုိ႕ ေရးသား ထားသည္။ "ပုံေသနည္း အရ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီး တူညီေသာအဆင့္ ဂုဏ္္သိကၡာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဇနီး (အမ်ိဳးသမီး)သည္ ပုိနိမ့္ေသာအဆင့္၌ ရွိသည္၊ ဘုရားသခင္၏ မူလအစီအမံ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားၾကားတြင္ တန္းတူ ညီမွ်ေရးသည္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက ေသြဖယ္သြားေစခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းကုိ ဓမၼသစ္ေခတ္တြင္ သခင္ေယဇူးက ျပန္လည္ခ်မွတ္ ေပးခဲ့ရသည္။ ကမၻာဦးက်မ္းတြင္ (မ)ႏွင့္(က်ား)တန္း တူညီ ဂုဏ္ရည္ရွိမႈကုိ တင္ျပထားေပသည္။ ဖန္္ဆင္းရွင္၏ အလုိေတာ္မွာ ဂုဏ္ရည္တူ လူအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးတုိ႕ အခ်င္းခ်င္း အကူအညီျဖစ္ေစ၊ အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္ၾကေစ အလုိ႕ငွါသာ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။" (ကမၻာဦး ၂း၂၃)။
"အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား၏ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ အခန္းက႑ မတူညီကြဲျပားသည္ မွန္ပါ၏။ သုိ႕ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္ တန္ဖုိးခ်င္းမူကား တန္းတူရည္သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးအေပၚ မတရားအထက္စီးမွ အႏုိင္ယူသည္ ဟုေျပာရန္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္၊ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္း အစကတည္းက ထားရွိရည္ရြယ္ေသာ အမ်ိဴးသမီးတုိ႕ ဂုဏ္ သိကၡာကုိျပန္လည္ ထူေျမာက္ေပးရန္ ၾကြလာခဲ့ေပသည္။" ဟူ၍လည္း Woman: a person uniquely creative စာအုပ္တြင ္ေရးသားထားပါသည္။

လူတြင္ အဆင့္အတန္း၊ အမ်ိဳးအမည္၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ ေျမေနရာေဒသ စသျဖင့္ ခြဲျခားျခင္းကုိ ၀ါသနာပါသည့္ စရုိက္ရွိေနေပသည္။ ခြဲျခားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား (အမ၊အဖုိ) ခြဲျခားမႈတစ္ခုကလည္း အခုိင္အမာ အျမစ္ တြယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ကြၽန္မတုိ႕ေနထုိင္ေသာ ေလာကကုိ အမ်ိဳးသား (အဖုိ) ႀကီးစုိးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွစ္မ်ိဳးလုံးပါ၀င္ေသာ ကိစၥတစ္ခုခု တင္ျပရန္ ရွိလွ်င္ထိပ္မွ၊ ေရွ႕မွ အမ်ိဳးသားအမည္မ်ား အစီအရီ ေရးသားၿပီးမွသာ ေနာက္မွ အမ်ိဳးသမီးအမည္မ်ား ေရးေလ့ ရွိၾကသည္။ အေသးဆုံး ဥပမာအျဖစ္ - သီခ်င္းေခြ၊ စီဒီဖုံးေပၚမွ အဆုိေတာ္မ်ား အမည္စာရင္းကုိသာ ၾကည့္ပါ။

ဤသည္မွာ ေရွးပေ၀သဏီမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ အယူအဆျဖစ္၍ မည္သူ႕ကုိမွ် တရားခံစစ္ ရွာမရႏုိင္သကဲ့သုိ႕ အျပစ္ပုံခ်ရမည့္သူလည္း ေတြ႕မည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားက ျမတ္သည္၊ ျမင့္သည္ ဟူသည့္အယူကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ကပင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံေနၾကေပသည္။ အမ်ိဳးသား၏ ျမင့္ျခင္း၊ ျမတ္ျခင္း အယူအစြဲသည္ မည္မွ်ထိ ခရီးေရာက္သြား သနည္းဟူမူ မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘုရား ႏွင့္ပင္ ႏႈိင္းယွဥ္၊ တုိင္းတာသည္ အထိျဖစ္သြားရသည္။ အဖုိမဟုတ္၊ အမ မဟုတ္ ခႏၶာကာယလည္း မရွိ၊ ၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ ဘုရားကုိ ပင္အမ်ိဳးသား (အဖုိ) အျဖစ္သာ ျမင္ေယာင္တင္စား လက္ခံထားၾကေလသည္။

ဤအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ "အာရွအမ်ိဳးသမီး အသင္းေတာ္ (ႏႊၽဗ)" ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း (အင္ဒုိနီးရွား) တြင္ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္က သြားေရာက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ Sr. Ann Shwe, SJA၏ ရွင္းလင္း ကုိးကားခ်က္မ်ားမွ တစ္ခ်က္ ထုတ္ႏႈတ္ေ၀မွ်လုိသည္မွာ "ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကုိ ျဖဴေသာ၀တ္ရုံေတာ္ ၀တ္ဆင္ထားလ်က္ မုတ္ဆိတ္ရွည္ႀကီးႏွင့္ (ေယာက္က်ားသား) အဖုိးႀကီး၏ ပုံရိပ္မ်ိဳး ျမင္ေယာင္တတ္ျခင္းကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ ပစ္ၾကပါစုိ႕။ ဘုရားကုိ မည္သူမွ် မျမင္စဖူးပါ၊ အမ်ိဳးသားပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုဆရားမ်ားက ေရးဆဲြထုလုပ္သည့္ ဘုရားပုံေတာ္မ်ားကုိသာ မ်က္စိ ယဥ္ေနခဲ့ၾကသည္။ စဲြထင္ေန ခဲ့ၾကေပသည္။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ ဘုရားကုိ ဤသုိ႔ အမ်ိဳးသားဟန္ သ႑န္ျဖင့္ ႐ူပါရုံ ျမင္ရပါသည္ ဆုိလွ်င္ပင္ ၄င္းသည္ ကာလံ၊ ေဒသံႏွင့္ အေျခအေနတစ္ခု၏ သီးျခားလုိအပ္မႈ အတြက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (အမ၊ အဖုိ) ခပ္သိမ္းကုိ အသက္ေပးသြင္း သူ၊ လိင္မဲ့၊ ခႏၶာမဲ့ ၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကုိ က်မ္းစာမွလည္း ဘုရားသခင္သည္ (အဖုိ) ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သုိ႕မဟုတ္ (အမ) ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုေဖၚျပျခင္းထက္၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (၁ ေယာ ၁း၁၆ ) ဟူသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူကုိဖန္ဆင္း ကတည္းက "ငါတုိ႔ႏွင့္တညီ၊ တစ္သ႑န္တည္း လူကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႕" ဟု သာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ "လူတန္းစား ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႔" ဟုမေျပာပါ။ (ကမၻာဦးက်မ္း ၁၆း၇၈) က ဟာဂရ အမည္ရွိေသာ ကြၽန္မတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းကင္တမန္ ကေမးသည့္ "ဘယ္က လာၿပီး၊ ဘယ္ကုိသြားမွာလဲ" ဤေမးခြန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတုိင္း မိမိ ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးရမည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေမးခြန္းကုိေျဖရန္ ကြၽန္မတုိ႔ ငယ္ငယ္က ဘုရားစကား၌ သင္ခဲ့ရေသာ အေမး၊ အေျဖတစ္ခုက အက်ဳံး၀င္ေနပါသည္။ "ဘုရားသခင္က လူကုိ ဘာအတြက္ ဖန္ဆင္းတာလဲ" "သူ႕ကုိသိဖုိ႔၊ သူ႕ကုိခ်စ္္ဖုိ႔၊ သူ႕ကုိအေစခံဖုိ႕နဲ႕ ေနာင္ဘ၀က်ရင္ သူနဲ႔အတူထာ၀ရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားရေစဖုိ႕" ဟူ၏။ သုိ႕ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားထံမွ လာကာ ဘုရားထံသုိ႕ ျပန္သြားရမည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ အရည္အေသြးကုိပုိ၍ ည့ံဖ်င္းေသာ လူသားတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထား ပါမည္ေလာ။ အမ်ိဳးသမီး (အမ) ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသား (အဖုိ) ျဖစ္ေစ သူ၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားႏွင့္တလုံး တ၀တည္း ျဖစ္ေစရန္သာ ဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ၀ိညာဥ္ သက္သက္ျဖစ္ေသာ အဖုိလည္းမဟုတ္၊ အမလည္း မဟုတ္ေသာ၊ အနႏၲ ေမတၲာရွင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိဘုရားသည္ လူကုိအညံ႕၊ အေကာင္း ခြဲျခားပါမည္ေလာ။

ထုိ႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဆင့္နိမ့္၊ ဒုတိယတန္းစား၊ အရည္အေသြး ည့ံဘ၀ရွင္ပါ ဟူသည့္ အယူအဆကုိ ေခါင္းထဲမွ ထုတ္ပစ္ၾကပါစုိ႕။" ဤသုိ႕ဆုိထားသည္။

သင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါက သင့္ကုိယ္သင္ ေကာမည္သုိ႕ ခံယူထားပါသလဲ။ ဘာသာေရး၌၊ လူမႈေရး၌ သင့္မိသားစုအတြင္း၌ေကာ သင့္ကုိယ္သင္ မည္သည့္ ေနရာ၌ ထားပါသလဲ။ မည္သည့္ ေနရာ၌ ေနရပါသလဲ။

(ေရွ႕ဆက္ရန္)

Ref:
- What is your image of God ?
- What is your Female image of God? By (Sr. Ann Shwe , SJA)
- Woman: a person uniquely creative. By (Luciano Cian)
- In God's image ( Vol-19, No-2, June 2002
- Gathering the voices of the silenced (EWA)


အင္၀ုိင္းပန္ (SJA)

Read More...

Friday, November 20, 2009

သင့္ကိုအလိုရွိသည္


သင့္ကိုအလိုရွိသည္

လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေရးသားၾကတဲ့ စာေပေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အနာဂတ္ရဲ႕ ဗိသုကာမ်ားလု႔ိ တင္စားၿပီး လူူငယ္ေတြကို ႀကိဳးစား၊ ႏုိးၾကားဖို႔ ေစတနာေတြနဲ႔ ေရးသားၾကတဲ့ တက္က်မ္းေတြလည္း အမ်ားအျပားပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ထဲမွာလည္း လူငယ္ေတြအတြက္ ရည္စူးၿပီး ဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းေတြ၊ ေဟာေျပာပဲြေတြ၊ စာေပေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္ဆိုတာ သိပ္ကို တန္ဖိုးရွိၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ဘ၀ကို ပိုုင္ဆိုင္ထားသူေတြ ပါလားလို႔ ခံစားမိပါတယ္။

ခက္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြပါ။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ဘ၀၊ အခ်ိန္၊ အခြင့္ အေရးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၾကပါလ်က္နဲ႕ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိေသးတာပဲ။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေ၀းတဲ့ ေဒသက လူငယ္ေတြေပါ့။ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြအားလံုး အမ်ားႀကီး ေနာက္က် က်န္ရစ္ ေနၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ပူေပါင္း ပါ၀င္တတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ တာ၀န္ယူရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ သိခ်င္ တတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ရွားပါးေနတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ ဘာသာအေၾကာင္းကိုလည္း မသိသလို၊ ကိုယ့္ရဲ႕ လူမ်ိဳးဘာသာ စကားေတြကိုလည္း စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးတာ ေတြ႔လာရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေနရာေဒသ အသစ္ တစ္ခုခုကို သြားခြင့္ႀကံဳတိုင္း အဲဒီ ေဒသက လူငယ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို အထူး သတိထား ေလ့လာမိတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါ ေနရာတိုင္းမွာ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိၿပီး လိုအပ္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုကို သတိထားမိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စည္းလံုးမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္း ေနၾကတာပါဘဲ။ အသင္းေတာ္ထဲမွာ ကိစၥတစ္ခုရွိလို႔ လူငယ္ေတြကို ဆင့္ေခၚလိုက္ရင္ အားတက္သေရာ စိတ္၀င္တစားလာၾကတဲ့ သူေတြ ရွားပါတယ္။ လူငယ္ေတြလို႔ ဆိုလိုက္ရင္ မိန္းကေလးေတြကသာ အမ်ားစု ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ေရႊ ေယာက်္ားေတြကေတာ့ အနည္းစုပါဘဲ။ ဒါျဖင့္ ဒီရြာမွာ လူငယ္ ေယာက်္ားေလးေတြ မရွိလို႔လား ဆိုျပန္ေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ဖို႔ ေရာက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ဘိလိယက္၀ိုင္း ေရာက္ေနတဲဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ကိုရီးယား ဇာတ္လမ္းၾကည့္ဖို႔ တီဗီြဖန္သားျပင္ ေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ လူငယ္ သမီးပ်ိဳေတြကလည္း တစ္ပံုႀကီးပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပဲ ျပန္ၿပီး ေမးခြန္း ထုတ္ၾကည့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒို႔ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ႀကီးပဲ ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိျဖစ္ေနလို႔လား။ ဒါမွမဟုတ္ ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြ ကဘဲ ညံ့ေနတာလား၊ မိဘေတြကပဲ ကိုယ့္ သားသမီးေတြကို တြန္းအားေပး ဆံုးမ သြန္သင္မႈ နည္းသြားလို႔လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပါင္း မ်ားစြာကို အေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ဒီစာကို ခ်ေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ တာ၀န္သိသိနဲ႔ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ မပါ၀င္ခ်င္ၾကရတာလဲ။ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူထားတဲ့ ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ေသခံရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလို သက္ေသခံတဲ့ ေနရာမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ပညာ တတ္ျခင္း မတတ္ျခင္းေတြက အဓိက မၾကပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးကေနၿပီးေတာ့ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ပါ၀င္ၾကဖို႔သာ အဓိကပါ။

မိမိတို႔ရဲ႕ သာသနာ တိုးတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အေရးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ေခါင္းေရွာင္ခ်င္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ငါမပါလည္း ျဖစ္သြားမွာပါ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေရသာ ခိုေနဖို႔ မသင့္ေတာ့ပါဘူး။ အသင္းေတာ္ႀကီးက သင့္ကို အလုိရွိေနတယ္ ဆိုတာကို သိထားစမ္းပါ။ "We are the Church" ဆိုတဲ့ စကားေလးကို ႏွလံုးသားထမွာ သိမ္းထား လိုက္စမ္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေတြ စည္းလံုးျခင္းေတြနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ေသခံ ေ၀မွ်ၾကဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ "အေ၀းဆံုးကိုသြားၿပီး အေစ ခံၾကမယ္ေဟ့" လို႔ မေၾကြးေၾကာ္ေသးခင္ မိမိတို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အေကာင္းဆံုး ေနထိုင္ျပဖို႔ လိုအပ္ လ်က္ရွိေနပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ဘုရားေက်ာင္းတက္႐ုံနဲ႔ တာ၀န္ေက်ၿပီလို႔ မယူဆပါနဲ႔။ အသင္းေတာ္ႀကီး တိုးတက္ ျမင့္မားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ႀကိဳးစားဖို႔ အမ်ားႀကီးလို ပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ငယ္ရြယ္တဲ့ ဘ၀အသက္တာကို ဘုရားအတြက္ ဆက္ကပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြ ေမြးျမဴ လိုက္စမ္းပါ။

ဘုရားသခင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးစီကို ေက်းဇူးေတာ္ စြမ္းရည္ သတၱိ အသီးသီး ေပးအပ္ထားပါတယ္။ "ဒါေပမဲ့" အစားအေကာင္း ျမင္တတ္တဲ့ စိတ္ႏွလံုးသားနဲ႔ပဲ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ သင့္ကို အသင္းေတာ္ႀကီးက အလိုရွိေနတယ္ ဆိုတာကို အၿမဲသတိရလိုက္စမ္းပါ။ လူငယ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ဘယ္လုိ အသက္ရွင္သန္ ေနသလဲ။ ရင့္ေရာ္ေနျခင္းလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရင့္က်က္ လာျခင္းလား။ ကက္သလစ္ လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းက ဘယ္အဆင့္မွာလဲ။ မိဘေတြေၾကာင့္သာ ျဖစ္လာရတဲ့ သာမန္ ယံုၾကည္ျခင္းပဲလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ လူငယ္ေတြ အျခားသူေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ဘာ ေၾကာင့္ ေနာက္က်ေနရတာလဲ။ ဒို႔ ကက္သလစ္လူငယ္ေတြ Love, Peace, & Unity ဆိုတာေတြကို က်င့္သံုးေနၿပီလား။

လူငယ္ဆိုတာ Mission & Vision ေတြရွိ႐ံုနဲ႔မၿပီးပါဘူး၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ပိုၿပီ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ မထင္မရွား ေမြးဖြားလာၿပီး မထင္မရွား ကြယ္ေပ်ာက္ သြားမယ္ဆိုရင္ ဘာထူးအံုးမွာလဲ။ မေသခင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြ လုပ္သြားၾကမလဲ.....စဥ္းစား..... စဥ္းစား။

ဂမုန္း(မိုးေမာက္ၿမိဳ႕)

Read More...

Wednesday, November 18, 2009

"အသင္းေတာ္" မွ "သာသနာ"သို႕ (သို႕မဟုတ္) ဆႏၵတစ္ခု


"အသင္းေတာ္" မွ "သာသနာ"သို႕
(သို႕မဟုတ္)
ဆႏၵတစ္ခု

အသက္ (၈၀) အ႐ြယ္ အဖြားတစ္ဦးႏွင့္ ဘာသာေရးပစၥည္းဆိုင္မွာ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖြားက "ကြယ္လြန္သူမ်ား အတြက္ ေမတၱာပို႕ဆုေတာင္းတဲ့ ေအာက္နက္ရာအရပ္က ေၾကြးေၾကာ္၍ဆိုတဲ့ ေမတၱာထဲမွာ ဘာသာတူ အေပါင္းတို႕ကို ဖန္ဆင္းကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူေပေသာ အိုျမတ္စြာဘုရား သခင္... လို႕ အၿမဲတန္းဆိုၾကတယ္။ အဲသည္ စကားလံုးေတြကို ေျပာင္းလဲ ေပးေစခ်င္တယ္။ ဘာ့လို႕လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီ စကားလံုးမ်ားဟာ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္မေနဘူးလား။ နာေရးတစ္ခုခုမွာ တစ္ျခားဘာသာ၀င္ တစ္ဦးဦးက ၾကားမိရင္ သူတို႕ ဘုရားကလည္း သူတို႕ကိုပဲ ဖန္ဆင္းၿပီး သူတို႕ကိုပဲ ကယ္တင္တာလားလို႕ မထင္ေပဘူးလား ...လို႕" အစခ်ီၿပီး ေျပာပါေတာ့သည္။

"ေမတၱာေတြ ဓမၼသီခ်င္းေတြက စာသားေတြမွာ ေခၚတာႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့တာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကို စီစစ္ၿပီး ျပင္ေပးသင့္တယ္"။ (နာမည္ မသိ) အဖြားတစ္ဦး၏ ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးေပး စဥ္းစားထားသည့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ဆႏၵတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႏွစ္ခန္႕အၾကာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ထိုအဖြားႏွင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ျပန္ဆံု ျဖစ္ျပန္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က အဖြားကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ထိုအဖြားက "ကြယ္လြန္သူမ်ားအတြက္ ပို႕သေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာအေၾကာင္း ဟိုတစ္ခါ ေျပာဖူးတဲ့ အဖြားေလ။ အဲဒါေလး ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ျဖစ္လာမလဲ"လို႕ ေျပာမွ ကြၽန္ေတာ္ ထိုအဖြားကို မွတ္မိပါေတာ့သည္။

သည္တစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ အဖြားနာမည္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေမးခဲ့ပါသည္။ အဖြားက သိုးထိန္းအသံစာဖတ္ ပရိတ္သတ္ တစ္ဦးျဖစ္တာကိုလည္း သိလာရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ တင္ျပေပးပါမယ္။ သည့္အျပင္သည္ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးမယ္လို႕ ေျပာေတာ့ အဖြားက သူ႕နာမည္ေတာ့ မေဖၚျပနဲ႕ေနာ္ ဆိုတာေၾကာင့္ နာမည္ကို မေဖၚျပေတာ့ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ ရင္တြင္းမွာလည္း ေပၚလာလိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ဆႏၵတစ္ခုရိွပါသည္။ အဲဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဆုေတာင္းေမတၱာ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္မ်ားကို "ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ခ်င္စိတ္ (a wish to revise)" ျဖစ္ပါသည္။

အဲသည္လို "ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ (revised version)" စကားလံုးေတြထဲက "အသင္းေတာ္ သို႕မဟုတ္ သာသနာ" အေၾကာင္းကိုပဲသည္လ ေဆာင္းပါးမွာ ေရးလိုပါသည္။

ခုတစ္ေလာ ေမာ္ေတာ္ကားေရွ႕ မွန္မ်ားေပၚမွာ "မႏၱေလးသာသနာ"၊ "ႏွစ္ျခင္း သာသနာ" "ခရစ္ယာန္ သာသနာ" "ကက္သလစ္သာသနာ" "ကက္သလခ္သာသနာ" စသည္ျဖင့္ သာသနာေပါင္း စံုေနတာ သတိထား မိပါသည္။ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္စစ္စစ္ ျဖစ္ေသာကြၽန္ေတာ္သည္ပင္ မ်က္ေစ့လည္ ခ်င္ခ်င္ ျဖစ္သြားပါသည္။ "ငါတို႕ ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ သာသနာဘယ္ႏွစ္ခုရိွေလမလဲ"ဟု ေတြးကာ ၿပံဳးမိပါသည္။

သို႕ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ေမတၱာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ၾသ၀ါဒတရားမ်ားမွာေတာ့ "ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္"ဟု သာ ဖတ္ရ ၾကားရ တတ္ပါသည္။ "အမိအသင္းေတာ္"ဟုသာ ၾကားရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ "မႏၱေလးသာသနာ"ဟုသာ ေတြ႕ေနရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာစကားတြင္ "ၾကက္ေျခနီအသင္း"၊ "သူနာျပဳအသင္း" "သာေရး နာေရးအသင္း" "ေလွေလွာ္အသင္း"၊ စသည္ျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အမ်ားႀကီးရိွပါသည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တန္းတူထားကာ ကက္သလစ္ဘာသာကိုလည္း ကက္သလစ္အသင္းဟု ေခၚၾကတာျဖင့္ ၀မ္းနည္းစရာပါ။
"သာသနာ"ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားလံုးသည္ ပါဋိလို sasana ဟု ေခၚပါသည္။ မူရင္းအတုိင္း တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္ဆိုပါက "(message) တရား ေဒသနာ၊ သြန္သင္ဆံုးမ စကား၊ သတင္းစကား"ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ထို႕အျပင္ အဆံုးအမ၊ သြန္သင္ခ်က္၊ အယူ၀ါဒသင္ၾကားခ်က္ (teaching, doctrine)"ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ျမန္မာဘိဓာန္တြင္ သာသနာကို "ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ၊ ယင္းအဆံုးအမ တည္ရိွ ေနဆဲကာလ"ဟု အနက္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ အက်ယ္ဖြင့္ဆိုရပါက "သာသနာ"ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ရန္ "ဘုရား"၊ "တရား"၊ "သံဃာ"ႏွင့္ "ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူ ဘာသာ၀င္မ်ား" ဆိုသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၄)ခု ပါ၀င္ ရပါသည္။ "တရား"ကို မိန္႕ၾကားဆံုးမသူမွာ "ဘုရား" ျဖစ္ပါသည္။ "ဘုရား အဆံုးအမ တရားအစုစုကို ယံုၾကည္ရာ အခ်က္မ်ားအျဖစ္" ဆက္တိုက္ သြန္သင္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဗုဒၶဘုရား၏ သားေတာ္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ တရားေတာ္ အ၀၀ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခိုလႈံဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ေနၾက သူမ်ားမွာ ယံုၾကည္သူ ဘာသာ၀င္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ "ၾကက္ေျခနီအသင္း"ကို "ၾကက္ေျခနီသာသနာ"ဟု မေခၚႏိုင္ပါ။ "နားေရးကိစၥ အ၀၀ကို ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕ လုပ္ကိုင္ေနပါေသာ္လည္း ထိုအဖြဲ႕ကို နာေရး သာသနာဟု မေခၚဆိုႏိုင္ပါ။

အဂၤလိပ္စကားလံုး Churh သည္ ဂရိဘာသာ စကားလံုး Kyriake မွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း (ဘုရား၀တ္ျပဳသည့္ အေဆာက္အဦး)ဟု ေခၚပါသည္။ ခရစ္ယာန္အသံုးအႏႈန္းတြင္ Churh ကို ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳေသာ လူစုလူေ၀း (the liturgical assembly)၊ ေဒသအသီးသီးရိွ ယံုၾကည္သူမ်ား (the local community of believers)၊ ကမၻာတစ္၀န္းရိွ သာသနာေတာ္ (the universal Church) စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းၾက ပါသည္။ ကက္သလစ္သာသနာကို Church ဟု ေခၚဆိုရာတြင္ ထိုအဓိပၸါယ္သံုးမ်ိဳးစလံုး ပါ၀င္ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Church ဆိုသည္မွာ ဘုရားရွင္ စု႐ံုးထားေသာ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွ ယံုၾကည္သူ တပည့္သားသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုယံုၾကည္သူ တပည့္ သားသမီးမ်ားသည္ ေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထိုင္အသက္ရွင္ၾကသည္။ ဘုရားရွင္အား၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရင္မင္တူးကို က်င္းပႏိုင္ရန္ စု႐ံုးၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဇူလိုင္လ (၁၀)ရက္၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ေန႔က "သာသနာေတာ္ (Church) အေၾကာင္း သင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေမးလာေသာ ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ေျဖၾကားခ်က္ (Responses to Some Questions Regarding Certain Aspects of the Doctrine on the Church)" ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ကာဒီနယ္ ၀ီလွ်ံ ေဂ်၊ ေရဗာဒါ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘနာဒစ္ (၁၆)အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သြန္သင္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ေ၀ သြားခဲ့ပါသည္။

ထုိသြန္သင္ခ်က္တြင္ "ကက္သလစ္သာသနာႀကီးသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာသာသနာေတာ္ ျဖစ္ပါသည္"။ "...တစ္ျခားေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခြဲမ်ား (ပေရာတက္စတန္ အသင္းမ်ား)ကို သာသနာ Churchဟု မေခၚႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရင္မင္တူးႏွင့္ ရဟန္းသိကၡါဆိုသည့္ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ကြာဟမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္" ဟု ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္က သင္ၾကားပါသည္။

"...ဂိုဏ္းကြဲ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ တမန္ေတာ္ႀကီးတို႕မွ အဆက္မျပတ္ ဆင္းသက္လာေသာ ရဟန္း သိကၡါတင္ျခင္း မရိွၾကပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ Church သို႕မဟုတ္ သာသနာေတာ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရိွပါ။ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆင္းသက္လာေသာ (ယေန႕ ရိွေနေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ စတင္ကာ ေနာက္ျပန္ ေရတြက္ပါက တပည့္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပထ႐ု အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆက္ဆက္ရိွေနေသာ) ရဟန္းသိကၡါ မပိုင္ဆိုင္တာေၾကာင့္ ထိုအသင္းဂိုဏ္းမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရင္မင္တူး (ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ အသားေတာ္ ေသြးေတာ္) မပိုင္ဆိုင္တာေၾကာင့္ ထိုဂိုဏ္းကြဲ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားကို သာသနာ (Church) ဟု မေခၚဆိုႏိုင္ပါ"ဟု ေျဖၾကားပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ အဖြားတစ္ဦးရဲ႕ ဆႏၵတစ္ခုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဆႏၵတစ္ခုတို႕သာ ျပည့္၀မယ္ဆိုရင္ "ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္" အစား "ကက္သလစ္သာသနာ"ဟု ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခန္႕ခန္႕ညားညား ေခၚေစခ်င္ပါသည္။ "အမိအသင္းေတာ္ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း"လိုဆိုမည့္အစား "အမိသာသနာေတာ္ကို ေကာင္းခ်ီး ေပးေတာ္မူပါမည့္ အေၾကာင္း"ဟု ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ေျပာင္းဆိုေစလိုပါသည္။

မာကု (ဒႆန)


က်မ္းၫႊန္း

၁။ http://www.kusala.org/udharma2/dictionary/bd21.html; http://www.budsas.org/ebud/bud-dict/dic3_S.htm/
၂။ ခရီးေဆာင္ ျမန္မာအဘိဓာန္၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႕ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၉၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၂။
၃။ Catechism of the Catholic Church,Libreria Editrice Vaticana, Citta' del Vaticano, 1994, p. 173. သည္ေနရာမွာ တိုက္ဆိုင္တာေၾကာင့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္တစ္ခုက သတင္းေက်ညာသြားပံုကို ထည့္ေျပာလိုပါသည္။ အဂၤလိပ္လို Church ကို ျမန္မာလို ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းဟု ေခၚပါသည္။ သို႕ေသာ္ Catholic Church ကို ကက္သလစ္သာသနာဟု ေခၚပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသတင္းအစီအစဥ္မွာ ကက္သလစ္ဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ဟု မွားယြင္းစြာ ေက်ညာသြားတာ သတိထားမိပါသည္။
၄။ Inside the Vatican, (Aug.-Sept, 2007), pp.10-13.

Read More...

Tuesday, November 17, 2009

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရစၥမတ္ေန႕

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရစၥမတ္ေန႕


ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၏ ေတာင္စြယ္ ေတာင္တန္း အလွတရားမ်ား၊ စိမ့္စမ္း ေရတံခြန္မ်ား၊ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ားႏွင့္ ေ၀ဆာလွေသာ အလွတရားမ်ားက ျမင္ရသူမ်ားကို ရင္သပ္ ႐ႈေမာေမ့မရႏိုင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀အလွတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုလို မိုးကုန္ၿပီး ေဆာင္းေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ေနျခည္ေႏြးေႏြးႏွင့္ အတူ သဘာ၀ေရာင္စံုပန္းမ်ား ဖူးပြင့္ လာၾကသည္။ ေက်းငွက္သရကာမ်ား ပ်ံသန္းျမဴးေပ်ာ္ ေနၾကသည္။ ခ်မ္းေအးေသာ ရာသီျဖစ္၍ ေနရာတိုင္း ႏွင္းေဖြးေဖြးမ်ား က်ေနၾကသည္။ ေရႊေရာင္ ၀င္းေသာစပါးမ်ားကို ရိတ္သိမ္းစုစည္းၿပီး ေသာကာလျဖစ္၍ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ေသာကာလလည္း ျဖစ္သည္။

ဤအခ်ိန္သည္ အရာရာ သာယာလွပေနသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီ၏ အလွမ်ားႏွင့္ တရားမ်ားတို႕သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ စိတ္ကိုအေမာေျပ ေစသကဲ့သို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ စိတ္ထဲ၌ တစ္ႏွစ္တစ္ခါက်ေရာက္လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ၏ ခရစၥမတ္ေန႕ျမတ္ကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခရစၥမတ္ေန႕ကို ေမွ်ာ္လင့္ေန သကဲ့သို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ "အခါ" လူမ်ိဳး တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း
ခရစၥမတ္ရက္ျမတ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ လယ္ယာ စပါးရိတ္သိမ္းၿပီး ဒီဇင္ဘာေရာက္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ခရစၥမတ္ပြဲေန႕၌ သံုးရန္ ရည္႐ြယ္၍ လိုအလွပေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ ၀ယ္စုထားၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္လည္း သူတို႕သား သမီးမ်ား ၀တ္ဖို႕ အ၀တ္အစားမ်ား ၀ယ္ေပးျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလျမတ္ ၂၂၊ ၂၃ ရက္ေန႕ ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားဖြဲ႕၍ ခရစၥမတ္ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ မိုးလင္းေပါက္ တိုင္ေအာင္ သီဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၾကသည္။ ေပ်ာ္ျမဴးၾကသည္။ စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ အခ်င္းခ်င္း ဖိတ္ၾကားကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ စားေသာက္ၾကသည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းျခင္း လဲလွယ္ၾကသည္။ အေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားလာ၍ အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ "အခါ"လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခရစၥမတ္ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေခါပုတ္ (ရွမ္းဘာသာ)ေထာင္းၾကသည္။ "အခါ" ဘာသာအားျဖင့္ "ေဟာ္ထန္" ဟုေခၚသည္။ "ေဟာ္"ကို ထမင္း၊ "ထန္"ကို ေထာင္း "ထမင္းေထာင္း"ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

ေကာက္ညႇင္းေပါင္းၿပီး ႏွမ္းေစ့ေထာင္းျဖင့္ ေရာ၍ ေထာင္းရသည္။ မေထာင္း တတ္လွ်င္ အလြန္ပင္ပန္းသည္။ ညက္ေနေအာင္ ေထာင္းမွသာ စားေကာင္းေသာ ေခါပုတ္ကိုရသည္။ ေထာင္းၿပီးသား ေခါပုတ္ကို အခ်ပ္ေသး ေသးေလးမ်ားလုပ္၍ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို (ခရစၥမတ္၏ အစားအစာ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္) စားသံုးေစသည္။ ေခါပုတ္ (ေဟာထန္)ကို မီးကင္၍ လည္းေကာင္း၊ ဆီျဖင့္ေၾကာ္၍ လည္းေကာင္း ႏို႕ဆီ၊ သၾကားျဖင့္ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သၾကားျဖင့္ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ (၂၄) ရက္ ညသန္းေခါင္ယံတြင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ကမၻာေပၚရွိ ဘုရားေက်ာင္းတိုင္း၌ ပူေဇာ္ေနသကဲ့သို႕
ကြၽန္ေတာ္တို႕လည္း ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း သန္းေခါင္မစၦား ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ (၂၅) ရက္ ခရစၥမတ္ရက္္ႀကီး၌ မနက္ မစၦားနာယူၿပီးသည္ႏွင့္ သူ႕႐ြာ၊ ကိုယ့္႐ြာ အိမ္တိုင္း အလွဴခံသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ၿခံထြက္ သီးႏွံမ်ားလွဴၾကသည္။ ရလာေသာ အလွဴမ်ားကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ စစၥတာရ္မ်ားကို လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ ၿပီးလွ်င္အိမ္သို႕ျပန္လာၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခရစၥမတ္ရက္ျမတ္ကို ဆက္ က်င္းပၾကပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႕သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ "အခါ"လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ကူးေန႕ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပၾကသည္မွာႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

"အခါ" ႐ိုးရာသီခ်င္းမ်ား၊ အကပေဒသာမ်ား သီဆိုကခုန္၍ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ၾကပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္သစ္ကူးေန႕လည္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ "အခါ"လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ခရစၥမတ္ေန႕ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပၾကသကဲ့သို႕ "အခါ"ႏွစ္သစ္ကူးကိုလည္း စည္ကားစြာ က်င္းပၾကပါသည္။ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႕ မနက္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္နာယူၿပီး ေသာအခါ ထိုေန႕တစ္ေန႕တာ၌ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ခရစၥမတ္ပြဲေန႕ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ စိတ္၌ကား ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးေနပါသည္။ ေနာင္လည္း ႏွစ္စဥ္တိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရစၥမတ္ေန႕ကို က်င္းပဦးမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

စိန္ပန္းနီ (ရွမ္းျပည္ေျမာက္)

Read More...

သင္၏ေခၚေတာ္မူျခင္းကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ပါ။


သင္၏ေခၚေတာ္မူျခင္းကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က အေဖသည္ ကြၽန္ေတာ္အား မေမ့ႏိုင္ေသာ စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာခဲ့သည္မွာ - "သားမင္းကို ေမြးစဥ္က၊ ကမၻာေလာကႀကီး ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေနစဥ္ မင္းဟာငိုေနခဲ့တယ္။ ေသေသာအခ်ိန္ မင္း၀မ္းရႊင္လန္းေနစဥ္ ကမၻာေလာကႀကီးငိုေၾကြးေနရေအာင္ မင္းရဲ႕ဘ၀မွာေနထိုင္ပါ" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကြၽဳႏု္ပ္တို႕သည္ ဘ၀ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ေမ့ေနသည့္ေခတ္ ကာလတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို လကမၻာသို႕ လြယ္ကူစြာပို႕ေဆာင္ႏိုင္ေသာလည္း လမ္းကိုျဖတ္၍ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ ေနၾကသည္။ မိုင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အကြာအေ၀းတြင္ရွိေသာ အလြန္ေသးငယ္သည္ ပစ္မွတ္ကို မစ္ဆိုင္းဒံုးက်ည္ျဖင့္ မလြဲေအာင္ပစ္ခတ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္မွာရွိေသာ ကေလးမ်ားႏွုင့္ စာၾကည့္တိုက္သို႕သြားရန္ ရက္သတ္မွတ္၍ မရဘဲျဖစ္ေနသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕တြင္ အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဖံုးႏွင့္ အၿမဲ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံမႈ နည္းပါးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ လူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိၾက။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ေနၾကသည္။ မည္သည္အရာသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။
သင္ ဤစာအုပ္ကို စတင္ဖတ္ေသာအခ်ိန္မွာပင္ ကြၽႏု္ပ္ သင့္အား ေလးစားစြားေမးပါမည္။ သင္ေသေသာအခါ မည္သူငိုမည္နည္း။ ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ရစဥ္၌ လူသားေပါင္း မည္မွ်ႏွင့္ သင္ထိေတြ႕မည္နည္း။ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္အား သင့္ဘ၀က မည္သို႕ေသာ အရွိန္အ၀ါကို ေပးမည္နည္း။ သင္၏ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ ေနာက္တြင္ မည္သည့္ အေမြအႏွစ္ကို ခ်န္ထားခဲ့မည္နည္း။ ကြၽႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ကိုယ္တိုင္သင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမွာ ဘ၀ကို သင္ကမျပဳလွ်င္ ဘ၀ျပဳသမွ် သင္ႏုရလိမ့္မည္။ ေန႕ရက္မ်ားသည္ ရက္သတၱပတ္မ်ားသို႕၊ ရက္သတၱပတ္မ်ားသည္ လမ်ားသို႕၊ လမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ားသို႕ လ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။ ဘ၀တြင္ တ၀က္တစ္ပ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီ မည္သည့္အရာမွ် မက်န္ေတာ့ဘဲ ေနာင္တျဖင့္ ေၾကကြဲေနေသာ ႏွလံုးသားသာ က်န္ရွိေပမည္။ သင့္ဘ၀တြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ရလွ်င္ သင္ဘာလုပ္မည္နည္း ဟုအိပ္ရာထဲတြင္ လဲေနေသာ စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာခ်္ဘားနန္ေရွာအား ေမးရာ သူကစဥ္းစား၍ "ငါျဖစ္ခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ငါျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ငါမျဖစ္ခဲ့ဘူး" ဟုသက္ျပင္းခ်လ်က္ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္ ဤစာအုပ္ေရးသားျခင္းသည္ သင္ ဤကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႕ အစျပဳသည္ႏွင့္ သင့္ဘ၀လည္း ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။

Who Will cry when you die? စာအုပ္မွ Discover your calling ကိုျပန္ဆိုသည္။

အုတ္လွ

Read More...

Tuesday, November 10, 2009

ဘုရင္ဂ်ီ (သို႕) စာနီဘုရင္ဂ်ီ (သို႕) စာနီ

သားသမီးရတနာ ဘာသာသြင္းဖို႕
မိဘတို႕ရဲ႕ တာ၀န္ကြယ္။
ဘုရားစကားေတြ သင္ကာတတ္ေတာ့
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို စပင့္မယ္။
ခရစၥမားရရင္ ဘာသာေရးကို
ေ၀းေ၀းကေန မေရွာင္နဲ႕ဟယ္။
အ႐ြယ္ေရာက္လာ ၾကင္ယာေတြ႕ေတာ့
ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့တာ အဖတ္ဆယ္။
မူးၿပီးရမ္းတာ ဘုရင္ဂ်ီ/စာနီလားလို႕
အမ်ားေမးရင္ ရွက္စဖြယ္။
အိမ္ေထာင့္တာ၀န္ အလြန္မ်ားလည္း
ဘုရားေက်ာင္းေတာ့ တက္ၾကမယ္။
လွဴဒါန္းၾကမယ္ ကုသိုလ္ေရးမို႕
လက္မေႏွးနဲ႕ ညီေစကြယ္။
စည္းလံုးသြန္သင္ ေမတၱာထားလို႕

မိသားစုတို႕ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္။
ယံုၾကည္ျခင္းကို လက္ေတြ႕က်င့္မွ
ေကာင္းကင္ရဖို႕ ေသခ်ာမယ္။
မယ္ေတာ္ဆီမွာ ဒို႕အားကိုးလို႕
ဆထက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးစားမယ္
ႀကိဳးစားမယ္၊ ႀကိဳးစားမယ္။

ခံပြင့္

Read More...

စာေပႏွင့္မိသားစုဘ၀


စာေပႏွင့္မိသားစုဘ၀

အလိမၼာ စာမွာရွိ ဆိုတဲ့စကားကို ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္း ၾကားဖူးၾကပါတယ္...။ မွန္ပါတယ္မိတ္ေဆြ၊ စာေပနဲ႕ ထိေတြ႕ေနရတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ၾကည္ႏူးမႈ ဟာယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ အတန္း၊ လူ႕အဆင့္အတန္းကို ျမင့္တက္လာေစ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕ေသာလူေတြဟာ၊ စာေပနဲ႕ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့အတြက္၊ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ဘ၀ကအသိနဲ႕ပဲဆက္ၿပီး အသက္ရွင္ေနၾကတာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဆက္ၿပီး စာအုပ္စာေပေတြကို လိုက္စားေလ့လာလို၊ သူတို႕ရဲ႕ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ဆက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ေလွကားေထာင္သည့္သဖြယ္ ျဖစ္တဲ့လူ ေတြရွိၾကပါတယ္။... ဤကဲ့သို႕ လူတစ္လံုး သူတလံုးႏွင့္ ေနႏိုင္ဖို႕ ဆိုတာဟာ သိပ္ကိုခက္ခဲတဲ့၊ သိပ္ကိုရႏိုင္ခဲတဲ့ လူ႕ဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုတာ လိုအပ္လွပါတယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ စာၾကည့္တိုက္ကို သြားဖို႕၊ စာအုပ္ စာေပဖတ္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ သူ႕ဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္မွာ သင့္တင့္တဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အသိုင္း အ၀န္းလိုအပ္လွပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လဲအမ်ားႏွင့္ မတူပဲတမူ ထူးျခားၿပီးေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ ဆန္႕က်င္ကာ မိမိရဲ႕ဗီဇစိတ္ကေလးေတြ ပါလာတတ္လို႕ ထြန္းေပါက္သြားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွားလွပါတယ္။ အမ်ားပိုင္ကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာ ပိုၿပီးမ်ားပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္
ငယ္စဥ္က ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ စေတြ႕တုန္းက၊ ကေလးငယ္ဟာ ႏွစ္တန္းေလာက္ ရွိပါၿပီ။ သူဟာ ငယ္႐ြယ္ေပမဲ့ သူဦးေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ မႏၲေလးက နာမည္္ႀကီး စာအုပ္ဆိုင္တစ္ ဆိုင္ကိုေရာက္ေရာက္ လာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူဦးေလးက ဆယ္တန္း၊ သူ႕ဦးေလးကလည္း အမႈိက္ျဖစ္မဲ့ စာအုပ္ဆို ကိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးက စာအုပ္မဖတ္ႏိုင္ ေသးေပမဲ့၊ သူ႕ဦးေလးက စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ျပ၊ ရွင္းျပသူက နားေထာင္နဲ႕ပဲ၊ ႏွစ္တန္းေက်ာင္းသား ဒီကေလးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အေၾကာင္းေတြ၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးေတြကို သိေနတယ္။ သူ႕ ဦးေလးမရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေနာက္ပိုင္းမွာ သံုးတန္းေလာက္သာရွိေသးတဲ့ ဒီကေလးဟာ၊ စာအုပ္ဆိုင္ႀကီးကုိ ေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ေရာက္ခ်လာတတ္ပါတယ္။

စာအုပ္ဖတ္ဖို႕ထက္ ဒီကေလးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အိမ္မွာအားေနရင္း ဒီစာအုပ္အငွား ဆိုင္ကိုပဲ သတိရလာတတ္တဲ့ သူ႕ဦးေလးရဲ႕ အက်င့္ေတြ တူေနလို႕ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ဦးေလးမရွိလဲ ေရာက္ေရာက္လာတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သိပ္အေရးႀကီးတာ ကေလးရဲ႕ အေပၚဆိုင္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးပါပဲ။ ဒီကေလးဟာ သိပ္ကံေကာင္းပါတယ္။ ဒီဆိုင္ကဆိုင္ရွင္ လူပ်ိဳႀကီးက ဒီကေလးကို လက္ခံႀကိဳဆိုၿပီး စာအုပ္ငွါးခေတာင္ မယူဘဲနဲ႕၊ ကေလးနဲ႕ကိုက္တဲ့ လိုုက္တဲ့ စာအုပ္ကေလးကို လူႀကီးတစ္ေယာက္လို ဆက္ဆံၾကတယ္ေလ။ ဒီလိုနဲ႕ သူဦးေလးကို အေဖၚျပဳၿပီး လာေနရတဲ့ ကေလးဟာ၊ သူ႕သူငယ္ခ်င္း စာအုပ္ဆိုင္က ဦးဦးေတြနဲ႕အေဖၚလုပ္ၿပီး ေပ်ာ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ သူဟာ သူ႐ြယ္တူကေလးေတြနဲ႕ မတူေတာ့ဘဲ လူႀကီးေတြနဲ႕သာ ေပါင္းတတ္လာပါတယ္။ သူရဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ၊ ကမၻာအေရးေတြကိုလည္း ကေလးေတြက နားမလည္ၾကပါဘူး။
ဒီလိုနဲ႕ ပဲၾကာလာေတာ့ ဒီစာအုပ္ဆိုင္ကေလးဟာ ကေလးငယ္ရဲ႕ ဒုတိယ အိမ္ ျဖစ္လာတတ္ပါေတာ့တယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းတြင္ နံရံကပ္စာေစာင္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေလးတန္း ေက်ာင္းသား ဒီကေလးရဲ႕ စာမူတစ္ခုကို ေတြ႕လိုက္ရလို႕ သိပ္ကို အံ့ၾသသြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တန္း ဒီလုိၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳးဆိုတာဟာ အတန္းႀကီး အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လက္ရာေတြနဲ႕သာ လြမ္းမိုးေနတတ္တာပါ။ ေနာက္ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေက်ာင္းေတြကြဲသြားလို႕ မေတြ႕ျဖစ္
ေတာ ့ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ၀တၴဳေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြေတာင္ ေရးေနၿပီလို႕ေတာ့ ၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့၊ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ စာအုပ၀ါသနာပါဖို႕၊ စာဖတ္ေလ့ ဖတ္ထရွိဖို႕ဆိုတာဟာ ေရခံ ေျမခံေကာင္းေတြရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႕၊ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာေစာက ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ ကေလးဟာ စာအုပ္ဆိုင္က လူႀကီးေတြကသာ ႐ႈပ္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေမာင္းထုတ္လိုက္ပါက၊ ဘယ္လိုမွ စာဂ်ပိုးေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္မလာပါဘူး၊ တစ္ေကာင္ဆိုလို သိပ္ရိုင္း သြားပါသလား၊ စာေပ၀ါသနာအုိးမ်ားဟာ သူတို႕ကို စာဂ်ပိုး ေလးတစ္ေကာင္လိုက ေျပာတာကို ခံႏိုင္ၾကပါတယ္။ သိပ္လည္းဂုဏ္လို႕ ေခၚေလာက္တဲ့၊ စာေပ၀ါသနာရွင္ေပၚ ထြက္ခဲ့ၿပီးလား၊ ေပၚထြက္လာ ေတာ့မွာလား။ ေပၚထြက္မလာ ေစခ်င္ဘူးလား၊ သံုးသပ္ပါ မိတ္ေဆြ...စာဖတ္ျခင္းဟာ ရင့္က်က္တဲ့ဘ၀၊ အသိဥာဏ္ရွိတဲ့ ဘ၀ေတြကို ဆြတ္ခူးရယူႏိုင္ၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေပၚကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ
ကေလးငယ္မ်ားကို အစတြင္ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ေလးမ်ား၊ ကာတြန္းေလးမ်ားျဖင့္ ကေလးအႀကိဳက္ စည္း႐ံုးႏိုင္ပါတယ္။ အျခားအတြက္ ပိုက္ဆံကို အကုန္က်ခံမည့္အစား အေဟာင္းေစ်းနဲ႕ ျပန္ထုတ္လို႕ရတဲ့ စာအုပ္ေလးေတြ ၀ယ္သင့္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ႕ အိမ္နားမွာ စာအုပ္ဆိုင္ေလးေတြ၊ စာၾကည့္တိုက္ေတြရွိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ ညေနခင္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးေတြကို ေခၚသြားျခင္းျဖင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလို႕ ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေလးၾကေတာ့လည္း စာအုပ္ေတ႕ြရင္ မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဖတ္ခ်င္တဲ့ ၀ါသနာႀကီးသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုကေလးေတြဆိုရင္ မေကာင္းေသာစိတ္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြျဖစ္ေစတဲ့ စာအုပ္ေတြ ကေလးေတြ လက္ထဲေရာက္မွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္ရပါတယ္။

မရင့္က်က္ေသးခင္ပါ မိတ္ေဆြ၊ ရင့္က်က္တဲ့ အဆင့္အတန္းေရာက္ရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိလွပါဘူး။ သူဟာ သူ ခြဲျခား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သြားပါၿပီ။ အသက္နဲ႕ရင့္က်က္မႈကို မဆံုးျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ေလ့က်င့္ရယူမႈကသာ ရင့္က်က္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္တာပါ။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ စာအုပ္ထဲက စကားလံုးေတြမွာရွိပါတယ္ မိတ္ေဆြ...

အခ်ိဳ႕ေသာ မိဘေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ကေလးက စာအုပ္ငွါးဖတ္ရလို႕ တေန႕တေန႕ေပးရတဲ့ ပိုက္ဆံကို ႏွေျမာတတ္ၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲလြန္းတဲ့ မိသားစုေတြကိုေတာ မေျပာလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕မိသားစုေတြဟာ၊ မိမိတို႕ အျခားသံုးေနတဲ့ ေငြေတြကိုက်ေတာ့ မစဥ္းစားပဲနဲ႕၊ ကိုယ့္သားသမီး တေန႕ စာအုပ္ငွါးဖတ္ရတဲ့ ေငြတစ္ဆယ္ အစိတ္ကို ျမင္တက္ၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိတ္ေဆြ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ ကြမ္းစားတာထက္ စာရင္အမ်ား ႀကီးခံသာပါတယ္။ မိမိသားသမီးရဲ႕ ပါလာတဲ့ ၀ါသနာတစ္ခုကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႕ရန္ မိဘေတြမွ တာ၀န္ရွိလွပါတယ္။

မတတ္ႏိုင္တဲ့ မိဘေတြကေတာ့ ရပ္ကြက္ စာၾကည့္တိုက္ေလးေတြ၊ နီးစပ္ရာစာေပ ၀ါသနာရွင္ေတြကေနၿပီးေတာ့ စာဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ သမိုင္းမွာ ထင္ရွားလွေသာ အာျဗာဟံလင္ကြန္းဟာ၊ စာအုပ္ဖတ္ဖို႕အတြက္ သူမ်ား အိမ္မွာအေစခံ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ မိတ္ေဆြ... ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ရွာတဲ့ လင္ကြန္း၊ ဆင္းရဲလြန္းတဲ့ လင္ကြန္းဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕
သမၼတႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္...။ စာေပ ေလ့လာျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ေတြပါ မိတ္ေဆြ....

ကြၽန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စာဖတ္ျခင္းဟာ မိတ္ေဆြတို႕ရဲ႕ အိမ္ေထာင္စုဘ၀၊ သာယာ တိုးတက္ႏုိင္ေရး အစအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ စာေပပညာရွင္မ်ားဟာ ေလာကကို အလွဆင္သလို၊ ထိမ္းေက်ာင္းႏိုင္သလို၊ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ စာေပ၀ါသနာပါတဲ့ သား သမီးေတြဟာလည္း မိတ္ေဆြတို႕ရဲ႕ အိမ္ကို အလွဆင္ေနမယ္။ ထိန္းေက်ာင္း ေနမယ္ ဆိုတာေတာ့ သတိရေစ ခ်င္ပါတယ္... ကဲဒိလိုဆို.... ဓမၼမိတ္ေဆြရဲ႕ အိမ္မွာစာ ဖတ္၀ါသနာပါေသာ သူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ၊ အစပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ ေကာင္ကေလးဟာ သူ႕ဘ၀၊ သူ႕ဦးေလး၊ စာအုပ္ဆိုင္က လူတစ္စုေၾကာင့္ စာေပ ၀ါသနာရွင္မ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သလိုပဲ မိမိျပဳစုပါလို႕ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္...။

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႔ အိမ္မွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီး ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ခံစားရရွိၿပီး စာေပ၀ါသနာပါေသာ စာဂ်ပိုးကေလးမ်ား ထြန္းကား ႏိုင္ၾကပါေစ။ သုခစံအိမ္ေလးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္ ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား......


ေ၀လီ

Read More...

Tuesday, November 3, 2009

အမ်ိဴးသမီးမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္


အမ်ိဴးသမီးမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္

လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈအခြင့္ အေရးဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ ဆိုလိုပါတယ္။ သို႕ရာတြင္ ယခုအခါ၌ ႏိုင္ငံသားသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးဟုဆိုလွ်င္ အစားအေသာက္၊ ခိုလႈံမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈအဆင့္အတန္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား သာမက မိမိယံုၾကည္ရာ၊ ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အရး၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးစသည္္္တို႕ အားလံုးပါ၀င္ပါတယ္။ Vienna တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ႕ကုလသမဂၢ၏ လူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အေရး စည္းေ၀းပြဲက်င္းပစဥ္ အမ်ိဳးသမီးထုကေန သြားေရာက္ရ၍ ကမၻာ႕ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အဦး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားမွာ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကရာ၊ ကမၻာႀကီးသည္ အိပ္ရာမွလန္႕ႏိုးလာသူ ပမာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခံစားမႈမ်ား ႐ုန္းကန္မႈမ်ားကို သတိျပဳမိကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို လူသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကဲ့သို႕ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳမည္ဟု သႏၬိ႒ာန္ ခ်ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါသည္။ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ လူသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မတရားက်င့္မႈ၊ မုဒိန္းမႈႏွင့္ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားမွာ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚေနရာ ထိုျပစ္မႈမ်ားသည္ ေနရာအရပ္ ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္သာ ျဖစ္ေပၚၿပီး၊ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါက၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအျဖစ္
ကမၻာကေနအသိအမွတ္ျပဳ ကူညီမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ရာတြင္ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ခံစားရသူ သားေကာင္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ျဖစ္၍ ၎င္းတို႕ အေပၚႏွိပ္စက္မႈ၊ မတရားက်င့္မႈမ်ားမွာ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားပင္ျဖစ္၍ အာဏာပိုင္မ်ားကေသာ္၎င္း၊ တရားဥပေဒကေသာ္၎င္း လ်စ္လွဴ႐ႈကာ မျမင္ေယာင္၊ မၾကားေယာင္သကဲ့သို႕ပင္ ေနလိုက္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားမွာ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားမႈသည္ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈအခြင့္အေရးကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူသားမ်ားထဲမွ လူသား တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတ၀ွမ္းမွ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက ဆူပူေၾကြးေၾကာ္မႈ မျပဳခင္ကဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးရာ အာၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ား၊ ခင္ပြန္းသည္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႐ိုက္ပုတ္ႏွိပ္စက္မႈ၊ လက္သေျပာင္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလး ငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေစာ္ကားမႈမ်ားမွာ တရားဥပေဒအရ ျပစ္မႈမ်ားဟူ၍ပင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္အခြင့္ အေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္သည္ ဟုအသိအမွတ္ျပဳရန္ ေ၀းစြာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ လင္ႏွင့္မယားအၾကား ရန္ျဖစ္မႈမွာ စကားခြန္းႀကီး ခြန္းငယ္ သာမကဘဲ၊ လက္၊ တုတ္၊ ၀ါးတို႕ပါလာ၍ ရဲမ်ားကို ေခၚကာေျဖရွင္းမႈျပဳရန္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားက ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေခၚလိုက္သည့္ရဲမ်ားက လင္မယားၾကား ရန္ျဖစ္မႈမွာ ကိုယ္ပိုင္ႏွင့္မိသားစုေရးျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာရပ္တန္႕၍သာ ၾကည့္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဇနီးသည္ အမ်ိဳးသမီးမွာ တုတ္၊ ဓား ဒဏ္ရာမ်ားရ၍ မူးလဲက်မွသာ ၀င္ေရာက္ ျဖန္ေျဖမႈျပဳတာမ်ားပါတယ္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အမ်ိုးသားအား ရဲဌါနသို႕ေခၚ ေဆာင္ကာခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ္လည္း ဇနီးသည္ အမ်ိဳးသမီးအား ခင္ပြန္းသည္ကို ျပစ္မႈအရ အေရးမယူရန္ ခြင့္လႊတ္ရန္ မံပစ္လိုက္ရန္ ေျဖာင္းျဖေျပာဆုိမႈ ျပဳၾကပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၎င္း၏ လူမႈေရးရာ အခြင့္အေရးတရပ္ ဆံုး႐ႈံးကာ ရက္စက္သူ ခင္ပြန္းသည္အား ခြင့္လႊတ္ကာ ျပန္လည္ ေပါင္းသင္းရတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးကို အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္မႈကေန ကာကြယ္ေပးမဲ့သူ မရွိသလုိျဖစ္ေနတဲ့ အျပင္ ဇနီးသည္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ခင္ပြန္းသည္ေယာက်ၤားတို႕၏ အၾကမ္းဖက္ရက္စက္မႈကို လူမႈေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူမႈေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာအခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနရာ ဤကမၻာတြင္ အမ်ားဆံးႏိုင္ငံေရးရာ အသင္းသားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားပင္ ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပံုရိပ္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ လူမႈေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာဆိုင္ရာ ရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ လႈပ္ရွားမႈ မျပဳႏုိင္သည္မွာ အိမ္ေထာင္စုတြင္၎င္း၊ အလုပ္ေနရာဌါနမ်ားတြင္၎င္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ၀ပ္လ်ိဳေၾကာက္ ဒူးတုန္ေနရသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ယ္ျပန္႕စြာ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျဖစ္မွန္မ်ားကို သိရွိကာ ကာကြယ္မႈျပဳရန္ႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႕အ၀ွမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစား ေနရသည္မွာ ၎င္းတို႕မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားမွာ လူသားမ်ား၏ ရပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္ဟု လက္ခံသြားပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနႏွင့္ ၎င္းတို႕ ယခင္က မခံစားရသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားရကာ သာယာေအးခ်မ္းသည့္ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးရာ၌ တတပ္တအား ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မမာလာ (RVA)

Read More...