Monday, October 26, 2009

အသြင္မတူပန္းတိုင္တူ၏


အသြင္မတူပန္းတိုင္တူ၏

လူတို႕သည္ ေရွးကာလပေ၀သဏီကပင္ မိမိတို႕ထက္ တန္ခိုးတိကၠလကၡဏာ ႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္အားရွာေဖြကာ မိမိတို႕၏ ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားရာအျဖစ္ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္အ႐ိုအေသ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိတို႕၏ ညာလက္အစြမ္းအစအားျဖင့္ ေတြးေတာ၍ မရေသးႏိုင္ခဲ့ရေသာ သဘာ၀တရား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနပူျခင္း၊ မိုး႐ြာျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလွ်ပ္ျခင္း၊ မိုးၿခံဳးျခင္းတို႕ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ တုန္လႈပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တို႕အားလည္း ထူးဆန္းဖြယ္ တန္ခိုးလကၡဏာရပ္မ်ားအျဖစ္ အံ့ၾသခဲ့ၾကရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ေန၊ လ၊ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာ၊ ေတာင္အစရွိသည့္ သဘာ၀တရားမ်ားကို ရွိခိုးပူေဇာ္ပသျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့ရသည္။ ထို႕ေနာက္တြင္ လူတို႕သည္လည္းေကာင္း သဘာ၀တရားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ေတာေစာင့္ ေတာင္ေစာင့္၊ ေနနတ္၊ လနတ္စေသာ နတ္မ်ားကို လက္ခံ ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကျပန္ေလသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ လူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သမွ် မိမိတို႕၏ စိတ္သက္သာရာကို ရေစမည့္ တရားႏွင့္ မိမိတို႕အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကာ လံုၿခံဳမႈကို ေပးႏုိင္မည့္ပုဂၢိဳလ္အား ရွာေဖြခဲ့ရေလျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ယေန႕ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ကမၻာႀကီးတြင္ လူတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကိုခ်မ္းသာရာရေစသည့္ ဘာသာတရားႀကီးမ်ားစြာ ေပၚထြန္းအျမစ္ တြယ္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ မူဆလင္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ အစရိွေသာ ဘာသာတရားႀကီးတြင္ ကမၻာေလာကႀကီး၏ ေကာင္းမႈအက်ိဳး သူငါကိုးရမည့္ ျဗမၼစိုရ္တရားမ်ားကို လက္ကိုင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း လူတို႕၏ စာရိတၱလူသားတို႕ ရပိုင္ခြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ဤဘာသာတရားမ်ား၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ ပဓာနက်ခဲ့သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ထိုေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ လက္ခ့ရမည္ကိား ဤဘာသာတရားတိုင္းသည္ အလြန္ပင္ ေကာင္းျမတ္ၾကပါသည္။ အေပၚယံအယူအဆမ်ား ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း အႏွစ္သာရ၌မူ ေကာင္းမႈတစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ေနၾကပါသည္။ ဘုရားရွင္ ခရစ္ေတာ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာသည္ ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ ထိုအတူ အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားသည္လည္း ေကာင္းျမတ္ၾကပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ထိုဘာသာတရားမ်ားကို ယံုၾကည္ လက္ခံေနၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆည္းကပ္မႈနည္းမ်ား မတူညီၾကေသာ္လည္း အားလံုးမွာမူ ေလာကီေလာကုတၱရာ အေရးအတြက္ ေကာင္းရာမြန္ရာ ျပဳေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ ပန္းတိုင္မွာ အတူတူျဖစ္ၾကသည္ဟု လက္ခံတတ္ရန္သာ လိုအပ္ေတာ့သည္။

လူတို႕သည္ ေလာကီေရးရာႏွင့္ ေလာကုတၱရာေရးရာတြင္ ေလာက၌ မိမိခႏၶာကိုယ္အတြက္ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစား အသက္ရွင္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကုတၱရာေရးရာတြင္ ေနာင္တမလြန္၌ မိမိ၏ ၀ိညာဥ္သုိ႕မဟုတ္ လိပ္ျပာသည္ ခ်မ္းသာရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၌ စံစားခြင့္ရရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘာသာတုိင္း၌ ယုံၾကည္ ဆည္းကပ္သူတုိင္းသည္ ဒီေလာက၏ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားပမာ ႐ွင္သန္ေနၾကရပါတယ္။

လူတို႔သည္ ခႏၶာကုိယ္႐ွင္သန္ရန္ ထမင္းႏွင့္ဟင္းကုိ ေန႔စဥ္စားသုုံးေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး စားသုံးပုံျခင္း မတူညီၾကပါ။ ဥေရာပသားမ်ားက ဂ်ဳံကုိစားသုံးမည္။ အာ႐ွသားမ်ားက ဆန္ကို အမ်ားစုစားသုံးေပမည္။ ဆင္းရဲသူက ဆန္ၾကမ္းသာ စားႏုိင္မည္။ ခ်မ္းသာသူက ဆန္ေကာင္းကုိ စားႏုိင္ေပမည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္နီးသူက ငါးျဖင့္စားသလုိ၊ ေတာင္ေပၚေနသူက ပဲကုိ စားသုံးေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္အရာျဖင့္ စားသလုိေနပါေစ အဓိကမွာ ခႏၶာကုိယ္အာဟာရဓါတ္ရ႐ွိက အသက္႐ွင္ ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူပင္ လူတုိ႔သည္ မိမိ၏၀ိညာဥ္အာဟာရ အတြက္ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမမ်ားကုိ လုိက္နာ က်င့္သုံးရေပမည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား သည္ ဗုဒၶဘုရား၏ တရားအတုိင္း က်င့္ေပမည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္၏ တရားေတာ္အတိုင္း က်င့္ရေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀အတြက္ လူတုိ႔သည္ နိဗၺာန္ဆု သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္သုခစံစားႏုိင္ရန္ ဘာသာတရားမ်ား၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားဓမၼအစာမ်ားကုိ မွီ၀ဲ ဆည္းကပ္စားသုံးေန ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ွးကဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း လူတို႔သည္ မိမိတို႔အေပၚ လႊမ္းမုိးႏိုင္ေသာ၊ မိမိတုိ႔ မတက္စြမ္းႏုိင္သည ့္အရာမ်ားကုိ ဘုန္းတန္ခုိးျဖင့္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာပုဂၢဳိလ္မွာ တပါးတည္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ု လူတုိ႔ရွာေဖြေနေသာ ပုဂၢဳိလ္ကလည္း လူသားမ်ား၏ အလုိဆႏၵမ်ားကုိ သဗၺညဳတဥာဏ္အားျဖင့္ သိရွိေနေပလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ လူတုိ႔သည္ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္းအျမင္ေစာင္း အျပစ္ျမင္စရာ မလုိေတာ့ေပ။ ကုိးကြယ္မႈ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္းအျပန္ အလွန္နားလည္မႈရွိကာ ေလးစားရေပမည္။ ဘာသာတရားတုိင္းမွာ အလြန္ေကာင္းပါ၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီ ကုိယ္၌ကသာ ေကာင္းရန္ လုိအပ္ေပေတာ့မည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ထားရာ ဘာသာတရားမ်ားကုိ ေလးစား တန္ဖုိးထားကာ အသြင္မတူၾကားမွ အခ်င္းတူသည့္ ပန္းတုိင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း သြားၾကရေပေတာ့မည္။

ဂြၽန္သီြ (ေမာ္လၿမိဳင္)