Monday, September 28, 2009

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၿဗိတိန္သုိ႕ သြားေရာက္မည္


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၿဗိတိန္သုိ႕ သြားေရာက္မည္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၿဗိတိန္သုိ႕ သြားေရာက္မည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)မွ် ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါးသည္ ၿဗိတိန္ေျမသို႔ ေျခခ်ေတာ့မည္ဟု ဗာတီကန္နန္းေတာ္ အသိုင္း အ၀ိုင္း က ေၾကညာလိုက္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း ဘင္နဒစ္(၁၆)သည္ ၿဗိတိန္သို႔ ၂၀၁၀ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၾကြေရာက ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ သက္ေတာ္(၈၂)ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ရိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္က ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္(၂) ၾကြေရာက္ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ေျမသို႔ ပထမဆံုး ျပန္လည္ၾကြေရာက္မည့္ ရဟန္းင္းႀကီးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြင္ ဘေရာင္းသည္ ဗာတီကန္သို႔ ၃ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ပန္ၾကားၿပီးေနာက္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ အပူေဇာ္ခံ ၾကြေရာက္ရန္ သေဘာတူညီ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ၾကြေရာက္ခဲ့သည့္ ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္(၂)သည္ ၿဗိတိန္တြင္ ၆ရက္ၾကာ စံျမန္းသြားၿပီး အဂၤလန္၊ စေကာ့ တလန္ ႏွင့္ ေ၀လျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူအေျမာက္အျမားထံ အဖူးေမွ်ာ္ခံ ၾကြေရာက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ၿဗိတိန္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္သည္ ေဖာက္ကလန္စ္ကၽြန္းစစ္ပြဲ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ လုပ္ႀကံခံရ မည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရမလိုပင္ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ ယခုၾကြေရာက္မည့္ ပုပ္ဘင္နဒစ္(၁၆)သည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ၿဗိတိန္ေျမသို႔ ၾကြေရာက္မည့္ ဒုတိယ ပုပ္ကိုယ္ေတာ္အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀လရွိ ရိုမန္ကက္သလစ္ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဘာသာေရး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။