Tuesday, April 28, 2009

ကေလးငယ္ျပသည့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ တန္ဘိုး


ကေလးငယ္ျပသည့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ တန္ဘိုး

လြန္ခဲ့သည့္ တပါတ္အတြင္း ႐ိုး႐ိုး သာမန္တနဂၤေႏြေန႕ မစၦားတရားအၿပီးတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္အံ့ၾသဘြယ္ရာ အျဖစ္ အပ်က္တစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရသည္။ မစၦားေဟာသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ အသက္ ၄ ႏွစ္ မွ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးငယ္တို႕အား ေရွ့သို႕ထြက္လာေစလွ်က္ သူတို႕ဘ၀တြင္အဘယ္အရာသည္ အေရး ႀကီးဆံုးႏွင့္ ဘာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ခ်င္သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို တစ္ဦးခ်င္းစီ အားေမးေလ၏။ ကလးငယ္မ်ားစြာတို႕က သူတို႕ဘ၀တြင္ မိသားစု အေရးႀကီးေၾကာင္း သူတို႕၏ မိသားစုအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အစရွိသည္ျဖင့္ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ကက္သရင္းစတီပါ (Catherine Stypa) ဟူေသာ ကလးမငယ္ေလးအလွည့္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ကား ထိုကေလးမငယ္သည္ တျခားသူမ်ား မထင္မွတ္ေသာ အေျဖကို ေပးလိုက္သည္။

သူမသည္ ေသးငယ္ေသာအသံ ေလးျဖင့္ "ကြၽန္မသည္ ယခုအသက္ေလး ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽန္မဘ၀တြင္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽန္မသည္ သူ႕အား အရမ္းခ်စ္ပါသည္။ ထို႕အတူ သူ႕အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံလိုပါသည္။ ဤလိုလားခ်က္သည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္အရာတို႕ ႏွင့္မွ်မလဲႏိုင္ပါ" ဟု တုန္ယင္စြာျဖင့္ မ်က္ ရည္တသြင္သြင္ စီးက်လ်က္ ေျပာဆိုသြားခဲ့ေလသည္။

ပရိသတ္ထဲရွိ ေယာကၤ်ားႀကီးတို႕သည္ ကေလး၏ အေျဖကိုၾကားရေသာအခါ သူတို႕၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို လက္မ်ားျဖင့္ ပြတ္လွ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ သက္ျပင္းခ်ၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တို႕ကမူ ကက္သလရင္း၏ ႐ိုးသား ျဖဴစင္မႈႏွင့္အျပစ္ ကင္းမႈတို႕ကို ၾကည့္လွ်က္ ၿပံဳးၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေဖာ္မျပႏိုင္ေသာ ခံစားခ်က္ တစ္ခုကိုရရွိလိုက္သည္။ ထို႕ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ဘာသာတူအားလံုး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို ထုိကေလးမ ကက္သရင္းကဲ့သို႕ လိုလား ေတာင့္တခဲ့ၾကသနည္း ဆိုသည္ကို စဥ္းစားမိေနမိသည္။

ေလာကႀကီးထဲတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ားသည္ အလကားရေသာ အရာတို႕ကို တန္ဖိုး မထားတတ္ၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရာမ်ားကို ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရယူႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားထဲတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တို႕အဖို႕ "ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး" ပါ၀င္ေနျခင္းကို ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဘာသာ၀င္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို မစၦားတရားအခ်ိန္တိုင္းတြင္ ပင့္ယူခြင့္ရရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုႏွင့္ မပတ္သက္ရန္ တားျမစ္ခံရပါက သို႕တည္းမဟုတ္ ေ၀းကြာေနခဲ့ပါက ထိုအရာ၀တၳဳ၏ အေရးပါမႈကို သိရွိလာရေပသည္။ ထို႕အတူ ထိုအရာအားပို၍ပင္ ေတာင့္တမိသည္။ ထားျမစ္ထားေသာ အရာကိုပို၍လိုခ်င္ၾကသည္။ မစားရဟူေသာ အစားအစာကို ပို၍စားခ်င္ၾကသည္။ ကက္သရင္းသည္ အသက္ ၄ ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို မပင့္ယူရေသးသျဖင့္ သူမသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအား ကမၻာေပၚရွိ အျခားအရာအားလံုးတို႕ထက္ ပိုမို ေတာင့္တမိေပမည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေနာင္ခါမ်ား၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူရန္ သြားၾကသည့္ အခါတိုင္း၊ ကမၻာေပၚရွိ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးပင့္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရေသာ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္တို႕အေၾကာင္း ေတြးသင့္ၾကသည္။ ထို႕အတူ ကက္သရင္းကဲ့သို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အၿမဲတမ္း လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ကမၻာေပၚရွိ အရာအားလံုးတို႕ထက္ ပိုမိုေတာင့္တသင့္ ၾကသည္။

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားေထာက္႐ႈ ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ရရွိလာေသာ ေက်းဇူးေတာ္အား တန္ဖိုးထားႏိုင္ၾကေပမည္။


ဘာသာျပန္-
ေအာင္ျမင့္ဦး (ျပည္)

Read More...

Friday, April 24, 2009

မယ္ေတာ္ မာရီယာျပန္ေပးဆြဲခံရျခင္း။ (ဟာသ)


မယ္ေတာ္ မာရီယာျပန္ေပးဆြဲခံရျခင္း။

ခရစ္စမတ္ တစ္ေက်ာ့ေရာက္ျပန္ပါျပီ.. ဒီခရစ္စမတ္မွာ တီဗီြတစ္လံုး ဝယ္ေပးဖို႔ ေကာင္ေလးကအေမကိုပူဆာတယ္။ ေကာင္ေလးကဆိုးေပျပီးစာလည္းမၾကိဳးစားတဲ့အတြက္ အေမက ဝယ္မေပးခ်င္ဘူး။ ဒါနဲ႔ အေမက ေကာင္ေလးကို "ေကာင္ေလး ဘုရားသခင္ကို စာတစ္ေစာင္ေရးလိုက္ပါ။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈေတြကိုေရးလိုက္.. ဘုရားသခင္က တီဗီြတစ္လံုးလက္ေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္"လို႔ေျပာလိုက္တယ္။

ဒါနဲ႔ေကာင္ေလးကဘုရားသခင္ထံစာေရးေတာ့တယ္။
"ခ်စ္လွစြာေသာ ဘုရားသခင္၊ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုခရစ္စမတ္ေရာက္ေတာ့မွာမို႔ သင္၏ခ်စ္လွစြာေသာ သားတပည့္ကို တီဗီြတစ္လံုး လက္ေဆာင္ေပးပါ" လို႔ ေရးလိုက္တယ္။

ေကာင္ေလးကစာကိုေရးျပီး ျပန္ျဖစ္ၾကည့္တယ္။ သိပ္သဘာဝမက်တာနဲ႔ ဒုတိယတစ္ေစာင္ကိုေ ကာက္ေရးလိုက္ျပန္တယ္။
"ဘုရားသခင္.. ဒီႏွစ္အတြင္း ကြ်န္ေတာ္ မေကာင္းတာေတြလုပ္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ မွားသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို တီဗီြတစ္လံုး ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" လို႔ ျပင္ေရးလိုက္တယ္။

ေကာင္ေလးကစာကို တစ္ေခါက္ျပန္ျဖစ္ၾကည့္ျပီး မၾကိဳက္လို႔ တတိယတစ္ေစာင္ကိုေရးလိုက္ျပန္တယ္။
"ဘုရားသခင္.. ကြ်န္ေတာ္ မေကာင္းတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တီဗီြတစ္လံုးေတာ့ လိုခ်င္ေသးတယ္" လို႔ ျပင္ေရးျပီး ဘုရားေက်ာင္းကိုသြားခဲ့တယ္။

ဘုရားေက်ာင္းမွာ Mary and Jesus ရဲ႕ ရုပ္တုကိုေတြ႔ေတာ့ ေကာင္ေလးကစတုတၳေျမာက္စာကိုေရးျပီး မယ္ေတာ္မာရီရဲ႕ ရုပ္တုကို အိမ္ယူျပန္လာခဲ့တယ္။
ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ဘုရားေက်ာင္းက ဖာသာက ဘုရားသခင္ Jesus ရဲ႕ ေျခရင္းမွာ စာတစ္ေစာင္က်ေနတာကို ေတြ႔လို႔ ေကာက္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့...
"ဘုရားသခင္.. သင့္အေမ ကြ်န္ေတာ္လက္ထဲမွာ သင့္အေမကိုေတြ႔ခ်င္ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို တီဗီြတစ္လံုး ျမန္ျမန္ေပးပါ" ဟူတည္း။

Read More...

Thursday, April 23, 2009

အေမး ၊အေျဖ။ (အာမင္ ဆိုတဲ့ စကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္)


အေမး ၊အေျဖ။


ေမး ။ ။ ခရစ္ယာန္မ်ား သံုးစြဲေလ့ရွိတဲ့ "အာမင္" ဆိုတဲ့စကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သမၼာက်မ္းစာ ေနာက္ခံေတြနဲ႕ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ "အာမင္" ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ေဟဗ႐ူးဘာသာစကားရဲ႕ ႀကိယာ၀ိေသသန တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္တဲ့အခါမွာ "So be it" ျမန္မာလို "အထက္ကဆိုတဲ့အတိုင္း၊ ေျပာတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ပါေစ" လို႕ ျပန္ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကေတာ့ ဆႏၵ သက္သက္သာ ေဖာ္ျပရာေရာက္လို႕ မျပည့္ စံုပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ "အာမင္" ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ေသခ်ာေရရာျခင္း၊ ေသခ်ာတယ္လို႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း၊ မွန္ကန္တည္တံ့ ခိုင္မာျခင္း၊ အခိုင္အမာ တညီတညာ တည္းျဖစ္ျခင္း၊ ဧကန္မုခ် စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းဆိုတဲ့ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

"အာမင္"လို႕ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းဟာ ဆုေတာင္းေမတၱာထဲမွာ မိမိကုိယ္မိမိ ႏွစ္ျမႇဳပ္မည္၊ တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ေစမည္၊ လုပ္မည္ (သို႕မဟုတ္) မိမိတင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာကို အတည္ျပဳမည္ဆိုတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ မိမိေျပာဆိုခဲ့တဲ့အရာ၊ ဆုေတာင္းေမတၱာအတြက္ မွန္ကန္ေသခ်ာေၾကာင္း အာမခံ ေျပာဆို ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာမန္ဆႏၵျပဳ ျခင္း မ်ိဳးထက္ပိုပါတယ္။
"အာမင္"ဟာ မိမိကိုေပးအပ္တဲ့ တာ၀န္ကို လက္ခံတာ၊ ပူေဇာ္တာ၊ အပ္ႏွံတာျဖစ္ၿပီး တစ္ခဲနက္ ၀ိုင္း၀န္းေၾကြးေၾကာ္ အတည္ျပဳျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- (ဓမၼရာဇ၀င္ တတိယ ေစာင္ ၁း၃၆) မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ မိမိရဲ႕ သေဘာတူညီ လက္ခံမႈကို အတိ အလင္းထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာတဲ့ သေဘာ တရားေတြ႕ရပါတယ္။ "ေယာယဒသား ေဗနာယက အာမင္ အရွင္မင္းႀကီး ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္လည္း ထိုသို႕ မိန္႕ေတာ္မူပါေစေသာ္" ဆိုၿပီး ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္ကို ေဗနာယ က လက္ခံကာ မိမိကုိယ္ မိမိေပး အပ္ပူေဇာ္အပ္ႏွံၿပီး တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမယ္လို႕ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳး အသံုးကေတာ့ မိမိက်ိန္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မိမိက တာ၀န္ယူေၾကာင္း၊ က်ိန္စာတိုက္တဲ့အခါ မွာလည္း "အာမင္" ဆိုတဲ့စကားနဲ႕ ၀န္ခံရတဲ့အေၾကာင္း (ေတာလည္ရာက်မ္း - ၅း၂၂) မွာ "က်ိန္ျခင္းေဘးျဖစ္ေစေသာ ဤေရသည္ သင္၏ ၀မ္းထဲသို႕၀င္၍ ၀မ္းေရာင္ျခင္း၊ ေပါင္ပိန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသတည္းဟု ယဇ္ ပုေရာဟိတ္သည္ က်ိန္ျခင္း အက်ိန္တိုက္လွ်င္ မိန္းမက အာမင္၊ အာမင္ ဟု ၀န္ခံရ မည္။" လို႕ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။


၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားမွာ ကိုယ္ ျပဳထားတဲ့ ကတိသစၥာကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း "အာမင္" ကိုဆိုေၾကာင္း ( တရားေဟာရာက်မ္း- ၂၇း၁၅-၂၆) မွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ " ... မိဘကို မထီမဲ့ ျမင္ျပဳေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟုက်ိန္လွ်င္ လူအေပါင္းတို႕က အာမင္ဟု ၀န္ခံၾကရမည္ ..." စသျဖင့္ ပါရွိပါသည္။ (ဆာလံက်မ္း- ၄၁း၁၃) မွာ "ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္တည္း ဟူေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိ ေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ႏွင့္ အာမင္။" လို႕ ေတြ႕ရ သလို (ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ပထမေစာင္ - ၁၆း၃၆) မွာလည္း "ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားသည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း ဟု သီခ်င္းဆိုၾကေသာအခါ၊ လူမ်ား အေပါင္းတို႕သည္ "အာမင္" ဟု ၀န္ခံလ်က္ ထာ၀ရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။" လို႕ေတြ႕ရၿပီး (ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း - ၃း၁၄) မွာ "ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ ၏ အာမင္"လို႕ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္မွာ ျပည့္စံုတယ္။ ခရစ္ေတာ္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ "ဤၾသ၀ါဒသည္ ထာ၀ရဘုရား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာအေပါင္းတို႕၏ အစမူလျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ သစၥာရွိ၍ဟုတ္ မွန္ေသာ သက္ေသခံျဖစ္ေတာ္မူေသာ အာမင္ထံ မွျဖစ္၏။" လို႕ ေတြ႕ရတဲ့အျပင္ (ဗ်ာဒိတ္-၅း၁၄) မွာလည္း ဘုရားသခင္ အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ဧက်ဴးအၿပီးမွာ သတၱ၀ါေလးပါးတို႕က "အာမင္" လို႕ တုန္႕ ျပန္ၾကတယ္ဆိုၿပီးေရးသားထားပါတယ္။


ေခတ္သစ္ ခရစ္ယာန္ေတြက "အာမင္" ဆိုတဲ့ စကားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးစြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။

  • ပထမဦးဆံုး ခရစ္ယာန္ ေမတၱာစာမ်ားနဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား၊ သီခ်င္းခ်ီးမြမ္း ဧက်ဴးျခင္းမ်ားရဲ႕ အဆံုးသတ္ စကားအျဖစ္ ႏွင့္တစ္မ်ိဳး။
  • တရားေဟာပြဲမ်ားမွာ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာအေတြ႕ အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ ေဟာေျပာ၊ ေဆြး ေႏြးတဲ့သူက ထိထိမိမိ အခ်က္က်က်ေျပာ ဆိုရင္ အာမင္၊ အာမင္ဆိုၿပီး တရားနာ ပရိတ္သတ္က သေဘာက်လို႕ ေထာက္ခံ အားေပးတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ေအာ္တတ္သလို။
  • တစ္ေယာက္ေယာက္က ဘုရားအတြက္၊ လူသားမ်ားအတြက္ ကုသိုလ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အားေပး ေထာက္ခံေၾကာင္း ၀မ္းသာ၊ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းျပတဲ့အခါ "အာမင္"လို႕ ရြက္ဆိုတတ္ၾကပါတယ္။
  • တစ္ခုခု အေရးႀကီးေၾကာင္း အဓိကထားေျပာခ်င္တဲ့ အခါမွာလည္း ေရွ့ကေန "အာမင္" လို႕ ထည့္ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။
"အာမင္" ဆိုတဲ့စကားကို တြင္တြင္ႀကီး ေနရာတကာမွာ သံုးတတ္တာကေတာ့ Charistmatic လို႕ ေခၚတဲ့ သန္႕ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို အထူးၾကည္ညိဳတဲ့ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕သားမ်ားက အသံုးမ်ားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေမတၱာစာ (သို႕) ဆုေတာင္းျခင္း အဆံုးသတ္တာကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ သံုးေလ့သံုးထ မရွိပါဘူး။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားၾကားမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အသံုးျပဳတာကိုေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲမ်ားက "အာမင္" ကို ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားထက္ ေနရာတကာမွာ ပိုမိုၿပီး အသံုးျပဳတာေတြ႕ ရပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ရပါတယ္။


၀ႆန္မိုး

Read More...

Monday, April 20, 2009

ေမႊးပါေစ


ေမႊးပါေစ

ကုန္းေျမျမင့္ေတြေပါမ်ားလွတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ကို သြားရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အေမွ်ာ္ႀကီးေမွ်ာ္၍ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ခဲ့ရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ယ္ရီပင္ေလးမ်ား၊ ေတာင္ေပၚ ေတာင္ေအာက္ လမ္းကေလးမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ တကယ္တမ္းတြင္ေတာ့ ႀကံဳဖူးမွ ယံုရသည္ဆိုသည့္ အတိုင္း ဖုန္ထူထူႏွင့္ ထေနာင္းပင္အရိပ္ကို အားျပဳ၍ ခရီးထြင္ခဲ့ဘူးေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူငယ္မ်ားသည္ ေကြ႕ေကာက္လိမ္ဖယ္ ေတာအထပ္ထပ္ ေတာင္အသြယ္သြယ္ၾကား၌ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ကားလမ္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးေပၚတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ လွပမႈကိုခံစားရမည္ဟု အာသီသ ျပင္းျပခဲ့ပါသည္။ ႐ြာငံေရာက္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ပဲ အညာေျမႏွင့္ မတူေတာ့သည့္ ပန္းမ်ားကို ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။ လမ္းေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္စီ၌ လွပသည့္ ေတာ႐ိုင္းပန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လုပ္လက္စ ေနလွန္းအုတ္ မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မညီမညာ ေျမနီနီေပၚ၌ ေလွခါးထစ္စိုက္ခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းတင္မိပါသည္။ ေအာင္ပန္းကို ေရာက္သည္ဟု ဆိုရင္ပင္ အညာဌာေနႏွင့္ လံုး၀မတူေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေလ့လာခံစားရပါသည္။ အရာရာမွာ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ေနရာပင္။ ဒီမွာေတာ့ ေတာင္ေတြက အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာလံုး အုပ္မိုးခင္းက်င္းထား လွ်က္ရွိပါသည္။ ဒီလိုနဲ႕ ေတာအထပ္ထပ္ ေတာင္အသြယ္သြယ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္လာၿပီးေနာက္ ေမွာင္ရီၿပိဳးျပအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ထဲသို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကားကေလးဆိုက္ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏွင္းေတြေ၀ေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႕၏ လႈပ္ရွား မႈမ်ားကေတာ့ ပ်ားပန္းခတ္မွ်ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႕ ညေရာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က မနက္ျဖန္ မနက္ ဘုရားျဖဴသို႕ အလည္တစ္ေခါက္ ေရာက္ဦးမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ေပ်ာ္ခဲ့ရပါသည္။ ေတာင္ႀကီးဆိုလွ်င္ ဓါတ္ပံုထဲ၌ပင္ ေကာင္းစြာမျမင္ဖူးခဲ့ေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကို လွည့္ပတ္ကာ ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီလိုနဲ႕ ေနာက္ေန႕ မနက္ခပ္ေစာေစာမွာ မစၦား တရားၿပီးသည္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ စတင္ထြက္ၾကပါေတာ့သည္။ ဘုရားျဖဴဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ခရစ္ယာန္ေတြအေနနဲ႕ တရင္းတႏွီး ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားျဖဴမွာ ဆြံ႕အ၊ နားမၾကား ကေလးေတြရွိ တယ္ေပါ့ေလ။ ဟိုးအရင္မ်ားဆီက တစ္ခါ တေလ စိတ္၀င္စားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဘုရားျဖဴကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္၏ ေတြးထင္ခ်က္တို႕ ေ၀းလြင့္ခဲ့ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႕လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ အနိဌာ႐ံုျမင္ကြင္းတို႕ကို ထင္သေလာက္ မေတြ႕ခဲ့ရသည္ သာကမ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးခဲ့ေသာ စိတ္မ်ား၊ မိမိကိုယ္ကို အားရခဲ့ေသာ စိတ္မ်ား ေ၀းလြင့္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ထို႕ အတူ ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးေတာ္၊ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕တေတြ ရပ္ကြက္ထဲမွာ တစ္ေယာက္စႏွစ္ေယာက္စ ေတြ႕ရတတ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာအားနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ေတြ႕ရေသာအခါ ၎င္းတို႕အလယ္တြင္ ၀င္ထြက္သြားလာဖို႕ကိုပင္ ပထမ၌ ခပ္ရွိန္ရွိန္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕ေလးေတြ၏ ၿပံဳး႐ႊင္ေနေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ျဖဴစင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားက ကြၽန္ေတာ့္ကို ယဥ္ပါးေစခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ မည္သည့္အဖြဲ႕တြင္မွ် မသတ္မွတ္ရေသးေသာ ကေလးမ်ားထံသို႕ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေလ့က်င့္ကစားစရာ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ရန္ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ဆက္ကပ္လူငယ္ေလးမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္လာၾကသလို အခ်ိဳ႕ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္လာႏိုင္ လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကေလးမ်ားမွာေတာ့ မည္သို႕ပင္ ႀကိဳးစားေစကာမူ ၀မ္းတြင္းကပါလာေသာ ေရာဂါကို ဆက္လက္၍ ခံစားေနၾကရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕လည္း အိပ္ေဆာင္မ်ားသို႕ ေလ့လာသည့္ သေဘာႏွင့္ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈၾကရာ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ အာ႐ံုေၾကာ သန္စြမ္းမႈမရွိသျဖင့္ မိမိတို႕၏ အိပ္ခန္းေဆာင္၌ သာလွ်င္ ေနထိုင္ၾကရပါသည္။ သို႕ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ေတြး ထင္ထားသကဲ့သို႕ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးကို မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ ကုတင္၊ အိပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ၿပံဳးေပ်ာ္ေနေသာ မ်က္ႏွာေလးမ်ားကိုပါ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဘုရားရွင္အရိပ္ေတာ္၌ ရွိေနၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဒုကၡိတဘ၀ကို မေထာက္ထားပဲ မိမိတို႕၏ သန္စြမ္းသမွ်ေသာ ေျခလက္အဂၤါမ်ားျဖင့္ ဘ၀တူညီအစ္ကိုမ်ားကို ကူညီေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရေတာ့ သံေ၀ဂရစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ဆြံ႕အ၍ စကားမေျပာ တတ္ေသာ္လည္း ထင္းေပါက္ေနေသာ ဦးေလး ႀကီး၊ မိမိကိုယ္မိမိ မနည္း ထိန္းသိမ္းသြားလာ၍ မီးဖိုေခ်ာင္ ေ၀ရာ၀စၥမ်ားကို ကူညီ ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လံုး၀အလင္း အာ႐ံုမရွိေသာ္လည္း ထင္းပံုမွထင္းကို မီးဖိုေဆာင္အတြက္ နိစၥဓူ၀ သယ္ေပးလွ်က္ရွိေသာ အန္တီေလးတို႕ကို ေတြ႕ရေတာ့ မိမိ ကိုယ္မိမိ အသံုး၀င္လွၿပီဟု ထင္ေသာစိတ္ ဘ၀င္ကို ၀မ္းနည္းစြာ အားမလို အားမရ ျဖစ္မိ႐ံုမက ဘုရားေပးေသာ စံုလင္ေသာ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ားကို အသံုးမခ်မိတဲ့ အတြက္ ေနာင္တရမိပါသည္။ ဒီထက္ ၀မ္းနည္းေစတာ ကေတာ့ ကိုယ္လက္အဂၤါ မစြမ္းေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းကို တစ္တန္းၿပီး တစ္တန္းတက္ကာ ဆုေတြယူေနတဲ့ ကေလးေတြကို ေတြ႕ေတာ့ ဘယ္အတန္းမွာမွ ဆုမရရွိခဲ့ဖူးေသာ ကြၽန္ေတာ္အျဖစ္ကို ရွက္လာမိပါသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနႏွင့္ ေတြးထင္မိတာကေတာ့ ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕လည္းပဲ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤကေလးငယ္မ်ား၏ အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ရွိမလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕အတူ ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါး၏ သေႏၶတည္စမွစ၍ ျပဳစုထိန္းသိမ္းခဲ့မႈ အေရးပါပံုကိုလည္း သိျမင္ခဲ့ရပါသည္။

လူငယ္ေမာင္မယ္ အေပါင္းတို႕ ခင္ဗ်ား ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္လည္း တစ္ေန႕ေသာအခါတြင္ မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္၍ မိမိတို႕ အျပဳအမူေလးတစ္ခုသည္ အလြန္ပင္ ႏုနယ္လွေသာ အျပစ္မဲ့သည့္ ရင္ေသြးငယ္တို႕၏ ဘ၀ကို တစ္သက္တာ ထိခိုက္ေစသည္ကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစားေစလိုပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ အသိစိတ္ျဖင့္ ဤေလာက လူ႕ေဘာင္ကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ၾကင္နာယုယ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ပြင့္ေသာ ပန္းတိုင္းေမႊးမည္၊ ရင္ေသြးငယ္အေပါင္း ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူး ေစမည္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ေသာလူငယ္အေပါင္း ေလာကႀကီးအား တစ္ေန႕ေသာ အခ်ိန္၌အလွဆင္ႏိုင္ေသာ ဥယ်ာဥ္မူႈးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။ေရႊဂဲ

Read More...

Friday, April 17, 2009

မယ္ေတာ္ျမတ္၏ နာက်င္ျခင္း (၇) ခ်က္

မယ္ေတာ္ျမတ္၏ နာက်င္ျခင္း (၇) ခ်က္


(၁) ရင္၀ယ္ပိုက္ေထြး သားေတာ္ေလး၏
အနာဂတၱိစကား
စီေမအံုသူျမတ္ ေဟာၾကားခ်က္မွာ
ႏွလံုးေတာ္ကို သံလွ်က္ထိုးေဖာက္
ငိုေၾကြးရမွာ အမိမယ္ေတာ္ပါ။


(၂) သူငယ္ကိုသတ္ ေဟ႐ုဒ္အမိန္႕
သားေတာ္အသက္ ခ်မ္းသာရေရး
ထြက္ေျပးခဲ့ရ အီဂ်စ္ျပည္သို႕
စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕ ပူေဆြးခဲ့ရ
မယ္ေတာ့္ရင္၀ယ္


(၃) သားေတာ္အသက္ (၁၂) ႏွစ္ခ်ိန္
ေက်ာင္းဗိမာန္မွာ ဆရာမ်ားႏွင့္
က်န္ရစ္ခဲ့စဥ္ ေပ်ာက္ေသာသားအတြက္
ႏွလံုးမီးေတာက္ ခံစားရသူ
မယ္ေတာ္သာတည္း။(၄) ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ အေသဆံုးအတြက္
႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ကားတိုင္ကိုထမ္း
ႏွလံုးသည္းေခ် ပ်က္လုမတတ္
ငိုေၾကြးခဲ့ရ မယ္ေတာ့္ဘ၀။


(၅) အႏိႈိင္းမဲ့တဲ့ ေ၀ဒနာဒုကၡ
ခံစားရင္းျဖင့္ ကားတိုင္အထက္
အသက္ေတာ္စြန္႕ ခ်စ္ျမတ္သားအတြက္
ပဲေၾကြႏွလံုး လစ္ဟာသူမွာ မယ္ေတာ္ရွင္သာ။


(၆) နံေဘးေတာ္ကို လွံျဖင့္ထိုးေဖာက္

ေသဆံုး႐ုပ္ေလာင္း ကားတိုင္ထက္မွ
ခ်ယူေထြးပိုက္
၀မ္းနည္းပူေဆြးျခင္း မယ္ေတာ့္ရင္၀ယ္ အျပည့္ကြယ္။(၇) ခ်စ္သားအေလာင္း သၿဂၤဳိဟ္သည့္အခ်ိန္
မိခင္ႏွလံုး၀ယ္ ခံစားခဲ့ရ
ပူေဆြးျခင္းေတြ
မည္သူေတြးေတာ၀ံ့မည္နည္း ...ျမတ္ႏိုး

(စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္ မယ္ေတာ့္ နာက်င္ျခင္း ခုႏွစ္ေထြပြဲေန႕ အမွတ္တရ)

Read More...

Tuesday, April 14, 2009

ဘာသာတရားကုိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အညီျပဳၾကမည္ဆုိပါက.. (အပိုင္း ၂)


ဘာသာတရားကုိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အညီျပဳၾကမည္ဆုိပါက..
(အပိုင္း ၂)


႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ
ႀကိဳတင္သိထားသင့္သည့္ ေနာက္ အခ်က္တစ္ခုမွာ လူမ်ိဳးတစ္ခု၏ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးစုတိုင္းတြင္ မည္မွ်ပင္ေရွးက်ေစကာမူ ႐ိုးရာဓေလ့ အေမြအႏွစ္မ်ားရွိၾကပါသည္။ မည္မွ်ပင္ ေတာက်ေစကာမူ သူတို႕ ကိုယ္ပိုင္ ဓေလ့မ်ားရွိၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ လူမ်ိဳးစုမ်ားတြင္ ထို ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ေပထက္ အကၡရာတင္ကာ ေရးသားထားခဲ့ၾက၏။ တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးစုမ်ားကမူ မိမိတို႕၏ ႐ိုးရာဓေလ့ကို စာအုပ္စာေပႏွင့္ မွတ္တမ္း ျပဳမထားခဲ့ၾကပါ။ သို႕ေသာ္ ဘိုးဘြားအေမြ အႏွစ္အျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္လာခဲ့ ၾကေလသည္။
လူမ်ိဳးစုတစ္ခု၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဟုဆိုရာတြင္ သူတို႕၏ ႐ိုးရာဘာသာႏွင့္ ဓလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ အေမြအႏွစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ သူတို႕၏ ေနထိုင္၊ ေျပာဆို၊ ၀တ္စား ဆင္ယင္ပံုမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ပံု၊ ပြဲေတာ္အခမ္းအနား က်င္းပပံု၊ ေသသူ သဂၤ်ဳိလ္ပံုမ်ားလည္း ပါ၀င္ သည္။ သူတို႕၏ ေရးျခစ္ရာမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုေကာက္ ေၾကာင္း၊ နိမိတ္ပံုမ်ား၊ အမွတ္ အသား၊ အထိမ္းအမွတ္၊ သေကၤတ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ အေရး၊ အဆို၊ အတီး၊ အက စသည့္ အႏုပညာမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ၊ ဖြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုသည္ ထိုလူမ်ိဳးစု ရွင္သန္လႈပ္ရွားသြားလာရာ ေဒသရွိ သဘာ၀ ေတာေတာင္ ေရေျမအေပၚ အေျခခံပါသည္။ ေန႕စဥ္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ ေလာကကမၻာႀကီး အေပၚထားသည့္ သူတို႕၏ ခံယူခ်က္ကို အေျခခံပါသည္။ သန္႕ရွင္းျမင့္္ျမတ္ေသာ သေဘာတစ္ခု၊ ေနရာတစ္ခု (သို႕မဟုတ္) လံုး၀ဥႆံု ျပည့္စံုေသာ အရွင္တစ္ပါးပါး အေပၚထားသည့္ သူတို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျခခံပါသည္။ ထို တန္ခိုးေတာ္အရွင္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူထက္သာလြန္ျပည့္စံု ေသာ သဘာ၀လြန္အျဖစ္ေတာ္ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အေျခခံပါသည္။ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုသည္ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ၊ သက္ရွိသတၱ၀ါ၊ ေလာကီေလာကုတၱရာမွ ႐ုပ္မဲ့နာမ္မဲ့မ်ား အေပၚထားသည့္ ထိုလူမ်ိဳးစု၏ ယံုၾကည္ခံ ယူပံုအေပၚ အေျခခံပါသည္။ လူ႕ဒုကၡႏွင့္ ေသျခင္းတရား အေပၚထားသည့္ သူတို႕၏ အယူအဆကိုလည္း အေျခခံပါသည္။
ဘာသာကို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈျပဳ မည္ဆိုပါက ဤအခ်က္မ်ားကို သိထားရပါမည္။ ဘာသာတရားတစ္ခုကို လူမ်ိဳးတစ္ခုအား ထိေရာက္စြာ ေဟာေျပာ ေၾကညာႏိုင္ရန္ ထိုလူမ်ိဳးစု၏ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ခံယူခ်က္ မ်ားကို ေၾကညက္စြာ သိထားရေပမည္။
႐ုိးရာဓေလ့တစ္ခုမွ မျပဳအမူတစ္ခုသည္ အယူသည္းသည့္အရာတစ္ခုဟု ထင္ျမင္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ပါ အတိုင္း သေဘာေပါက္ပါက အယူသည္းမႈ တစ္ခုမျဖစ္ေတာ့ေပ။ ရဟႏၱာ ရွင္ၾသဂုတ္စတင္းက "နိမိတ္ပံုတစ္ခု (သို႕မဟုတ္) သေကၤတတစ္ခုသည္ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုး တူညီစြာလက္ခံထားသည့္ ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။" တစ္ခုတည္းေသာ အမွတ္အသား သေကၤတတစ္ခုပင္ျဖစ္လင့္ကစား ေရေျမ ေတာေတာင္ေဒသ ျခားနားမႈအေပၚ မူတည္ကာ ကြဲျပားသြားတတ္ပါသည္။ ဥပမာ - အာရွတိုက္သားတို႕အတြက္ ဖိနပ္ သည္ အနိမ့္ဆံုးအရာ၊ အ႐ိုေသ အနည္းဆံုး အရာျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းကန္သို႕သြား ပါက (သို႕) ဘုရား၀တ္ျပဳပါက ႐ုိေသေလးစားသည့္ အေနျဖင့္ ဖိနပ္ခြၽတ္ၾကသည္။ ဥေရာပသားတို႕ႏွင့္ တစ္ျခားကမၻာ့တိုက္ သားတို႕အတြက္မူ ဖိနပ္ (သို႕) ႐ႈးဖိနပ္ကို သပ္ရပ္ေသခ်ာစြာ ၀တ္ဆင္ပါမွ ႐ိုေသေလး စားေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ရေလသည္။ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက လူေသကို သၿဂၤဳိလ္ရာႏွင့္ ဘုရား၀တ္ျပဳရာတြင္ ေလာ္ ဗာန္ကို မီး႐ိႈ႕ပူေဇာ္တာကို ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူတစ္ဦးအတြက္ နားမလည္ႏိုင္ေပ။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးက လည္ပင္းမွာ စိတ္ပုတီး (သို႕) ဘုရား ႐ုပ္ပြားေတာ္ဆြဲ ထား ပါက ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူတစ္ဦး အတြက္ေတာ့ အယူသည္းမႈတစ္ခုျဖစ္ေနပါမည္။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အတြက္ ေတာ့ ထိုသေကၤတသည္ ရွင္းေနပါမည္။
ထိုနည္းတူ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးအတြက္ အမ်ိဳးမတူသူ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးစံတို႕သည္ တစိမ္းဆန္ေနပါမည္။ အယူသည္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါမည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္သည္ ႐ိုးသားႏွိမ့္ခ်စြာ ထိုသေကၤတ၏ အဓိပၸာယ္ကို မေမးျမန္း မေလ့လာပါက နားလည္မႈလြဲေနမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားေနေပမည္။ ဘာမွ် ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ ပါ။ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သိပ္ၿပီး ထိေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။
ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို ေၾကညာေဟာေျပာသက္ ေသခံေန ၾကေသာ သာသနာျပဳမ်ား ( တိုင္းရင္းသား မ်ားေရာ၊ တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားပါမက်န္) မိမိေရာက္ရာေဒသ၏ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာတို႕ကို သင္ယူရပါမည္။ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ အေသးစိတ္အထိ ေလ့လာရပါမည္။ ထိုေဒသ ထို လူမ်ိဳးသံုးေနသည့္ သေကၤတ (သို႕) ဓလ့၏ ေလးနက္စစ္မွန္ေသာ အဓိပၸာယ္ကို သိႏိုင္မွသာ ေ၀ဖန္မႈမမွားေတာ့ေပ။ အထင္ေသး စိတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပမည္။ ႏွိမ္လိုစိတ္ ကင္းလာေပလိမ့္မည္။ အမွန္တြင္ ဓေလ့ ထံုးတမ္းတစ္ခုသည္ အေပၚယံအဓိပၸာယ္ထက္ ထိုေလးနက္သည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ေနတတ္ပါသည္။ ထိုေလးနက္ ၿပီးျပည့္၀သည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားကို သိလာျခင္း ျဖင့္သာ ထိုလူမ်ိဳးစု၏ ေလာကီေလာ ကုတၱရာအေပၚထားသည့္ ယံုၾကည္ ခံယူခ်က္မ်ားကို သိခြင့္ရလာေပလိမ့္မည္။
ထိုသို႕ဆိုပါက ျမန္မာ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ နည္းေသးတာကို ေတြ႕လာရပါသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ မသင္ယူေသးတာကို ေထာက္ျပေနပါသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႕ကိုလည္း တရားေတာ္ ေဟာေျပာရာတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးမျပဳတာကို ျမင္လာပါသည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာတြင္လည္း ျမန္မာ့ဟန္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့၏ အေငြ႕အသက္နည္းေနတာကို ၀န္ခံရပါမည္။
ဘာသာကို ျမန္မာမႈျပဳဖို႕ ျမန္မာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရပါမည္။ သို႕မွသာ ေသြဖီ ရာမ်ားကို စြန္႕ပစ္ႏိုင္မည္။ ဆီေလ်ာ္ရာ မ်ားကို ေပြ႕ပိုက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သာမန္ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္မႈ ႀကိဳတင္သိထားသင့္သည့္ တတိယအခ်က္မွာ ရင့္က်က္၊ ႐ိုးသားၿပီး တက္ကၽြမ္း ေသာ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ အခန္းက႑ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာကို ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္းသည္ သီေအာ္ေလာဂ်ီပညာရွင္မ်ား၏ အလုပ္သက္သက္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းထိုင္ တစ္ဦးတည္း၏ အလုပ္လည္း မဟုတ္ပါ။ ဘာသာကို ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္းသည္ သာသနာတစ္ခုလံုး၏ လက္ခံပါ၀င္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ခုိင္မာရင့္က်က္ေသာ ဘာသာ၀င္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။
ဘာသာကို ျမန္မာမႈျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ား အားလံုးအတြက္ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ "ဘယ္အခ်က္ေတာ့ျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳမယ္။" "ဘယ္လို လုပ္ၾကမယ္" "ဘယ္ဟာေတာ့ျဖင့္ မဆီေလ်ာ္ဘူးထင္ တယ္။" စသည္ျဖင့္ အတူတကြ ဆံုးျဖတ္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပမည္။
ဘာသာ၀င္မ်ား ထိုကဲ့သို႕ပါ၀င္ လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳထားေသာ အရာတစ္ခုသည္ မိမိတို႕အတြက္ ပါလားဟု ခံစားလာေပလိမ့္မည္။ မိမိတို႕ ယံုၾကည္ျခင္း ပိုမို အသက္ရွင္ေစဖို႕ ျဖစ္ပါလားဟု လက္ခံ လာပါလိမ့္မည္။

ကက္သလစ္ သာသနာ့ သံဃာမ်ားပါ၀င္မႈ
ႀကိဳတင္သိထားသင့္သည့္ စတုတၳ အခ်က္မွာ သာသနာေတာ္၏ ဦးေခါင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အျမင္ က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ လက္ခံအားေပးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္းတြင္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေရွ့ဆံုး မွ ဦးေအာင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ဘာသာ၀င္ မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ မည္သို႕ မည္ပံု လုပ္ၾကမည္။ မည္သည့္အရာကို ဦးစြာလုပ္ၾကမည္။ စသည္ျဖင့္ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ စည္းစည္းလံုးလံုး လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။ သာသနာ့ ဦးစီးမ်ားက စိတ္လည္းမပါ၊ အားလည္းမေပး၊ မပူမေႏြးျဖစ္ေနပါက ေအာင္ ျမင္မႈ ေႏွးေကြးေနပါမည္။

ေဒသခံကြၽမ္းက်င္သူမ်ား
ပဥၥမေျမာက္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္ သည့္အခ်က္မွာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ရွိထားဖုိ႕လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ အတီးအမႈတ္အဆိုအက တြင္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ လက္မႈပညာတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု ပညာ တတ္ေျမာက္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရပါမည္။ သည့္အျပင္ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည့္ ႐ံုးခန္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားရွိရမည္ ဆိုေသာ္လည္း သူတို႕ခ်ည္းလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။ အားလံုး စုေပါင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕ ပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။

-မာကု (ဒႆန)-

Read More...

ဘာသာတရားကို ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီျပဳ ၾကမည္ဆိုပါက (အပိုင္း ၁)


ဘာသာတရားကို ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီျပဳ ၾကမည္ဆိုပါက ....
(အပိုင္း ၁)

သာသနာေတာ္သည္ မိမိေရာက္ရွိ ရာေဒသရွိ လူမ်ိဳးစုတို႕၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ႐ိုုးရာ ဘာသာတို႕ကို ဦးစြာ ေလ့လာဖို႕လိုပါသည္။ သူတို႕၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆတို႕ကိုလည္း သိနားလည္ထားဖို႕ လိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘာသာတရားကိုယဥ္ေက်းမႈျပဳ မည္ဆိုပါက ထိုဘာသာ၏ သြန္သင္ရာ တရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႕ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏနားလည္ဖုိ႕လို အပ္ပါသည္။
ဘာသာတရားကို ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႕ ထိုေဒသရွိ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အားေပးေထာက္မမႈ အထူးလို အပ္ပါသည္။ ထို႕အတူ သာသနာေတာ္တြင္းရွိဘ ာသာ၀င္မ်ား၏ နားလည္လက္ခံ အားေပးမႈလည္း လိုပါသည္။ ထိုကိစၥသည္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးတည္း၏ တာ၀န္မဟုတ္ပါ။ သာသနာတစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ စစ္မွန္လ်က္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္းတိုင္းသည္ ထိုဘာသာ တရားေတာ္ သြန္သင္ရာမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ေသြဖီမသြားဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ ေနရာေဒသတစ္ခုရွိ သာသနာသည္ သာသနာေတာ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားမေနဘဲ တူညီေစရပါ မည္။
ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္း အေၾကာင္းကို ဘာသာ၀င္မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ သည္အထိ ႀကိဳတင္ မျပင္ဆင္ဘဲ ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ယဥ္ေက်း မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္သည့္ ေအာက္ ေဖၚျပပါ က႑ (၅) ခုကို (ကြၽန္ေတာ္ အေနႏွင့္) တင္ျပလိုပါသည္။

၁) ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား
လူတစ္ဦးက ေနာက္တစ္ဦးကို ဆက္သြယ္လိုပါက စကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရပါသည္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးကို တစ္ခုခု ေမးလိုပါက တ႐ုတ္စကားတတ္ရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာတစ္ေယာက္ကိုတစ္ခုခု ေျပာလိုပါက ျမန္မာစကားႏွင့္ ေျပာပါကပို လြယ္ကူလိမ့္မည္။


စကားသည္ အခ်င္းခ်င္း ကူးလူး ဆက္သြယ္ ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္း စနစ္တစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။ ဘုရား၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာတြင္ ၀မ္းေျမာက္ ဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္းကို လူ စကားႏွင့္ ေက်ညာ ေဟာေျပာပါသည္။ အနႏၲဘုန္းေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္ကို လူ႕ စကားႏွင့္ ေတာင္းဆုျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ တရားေတာ္ ေဟာေျပာရာတြင္ သံုးစြဲၾကသည့္ စကားလံုးတိုင္းသည္ တရားေတာ္မွ ေသြဖီမသြားဖို႕ လိုအပ္လွပါသည္။ တရား ေတာ္သည္ ျမင့္ျမတ္ သန္႕ရွင္း ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ စကားလံုး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ ရာတြင္ ထိုျမင့္ျမတ္ သန္႕ရွင္းေတာ္မူျခင္းကို ေပၚလြင္ေစရပါမည္။
မည္သည့္ဘာသာစကားရပ္တြင္ မဆို အရပ္သံုးစကားႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားသည့္ စကားဟူ၍ ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးသူခ်င္း ေျပာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕စြာေျပာ ဆိုဆက္ဆံရမည့္ စကားဟူ၍ ရွိၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာစကားတြင္လည္း ထိုသို႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာစကားတြင္ သည့္ထက္ပင္ ပိုေသးေတာ့သည္။ ေန႕စဥ္ေျပာဆို ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင့္ သံုးဆင့္ထားေျပာတတ္ဆို တတ္ၾကတာ ေတြ႕ရပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း အဆင့္ထားကာ "မင္းနဲ႕ငါနဲ႕" ေျပာစကား။ အသက္ႀကီးသူ (သို႕) ႐ိုေသထိုက္သူ (သို႕) မရင္းႏွီး သူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ ေလးစားစြာျဖင့္ "ခင္ဗ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္"ေျပာစကား။ ဘုရား (သို႕) ဘုန္းေတာ္ႀကီး (သို႕) ရွင္ဘုရင္တို႕ႏွင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ "ဘုန္း ေတာ္ရွင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး" (သို႕) "ဘုရား ႏွင့္ တပည့္ေတာ္" ဆိုကာ အသံုးခြဲေလ့ရွိပါသည္။ တရားေတာ္ေဟာေျပာရာႏွင့္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရာတြင္ စကားလံုးမ်ားကို ဆီေလ်ာ္စြာ သံုးစြဲတတ္ရပါမည္။
ခရစ္ယာန္တရားေတာ္၊ က်မ္းစာေတာ္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းတို႕ကို ဘာသာျပန္ျခင္းသည္ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ ဘာသာျပန္တစ္ခုသည္ မူရင္း ေရးသားထားေသာ ဘာသာစကားေလာက္ ဘယ္ေသာအခါမွ မတိက်ပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ စကားလံုးမ်ားသည္ မူရင္းစကားေလာက္ မရွင္းလင္းႏိုင္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္တို႕သည္ မူရင္း အဓိပၸာယ္ေလာက္ တိက်မည္မဟုတ္ပါ။ ဘာသာျပန္ စာတစ္အုပ္သည္ မူရင္း စာအုပ္ေလာက္ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ဘာသာျပန္ထားေသာ စာအုပ္သည္ ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္သူ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ရွင္းျပျခင္းအဆင့္ သာျဖစ္ပါသည္။
တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားသည္ မူရင္း စာအုပ္တြင္ရွိေသာ္လည္း ဘာသာျပန္ဆိုမည့္ စကားတြင္ ရွာမေတြ႕သည့္အခါ စကား လံုးအငွါး သံုးရေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ - ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားစက္ ေပၚလာေသာအခါ တီဗီြဟု ေခၚၾကသည္။ အရင္က မရွိေသးသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးကို အငွါးသံုးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာ၏ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ မူရင္းစကားမွ စကၠရမင္တူး (သို႕) မစၦားဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားကို ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားတြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ အငွါးသံုးထားသည့္ စကားလံုးျဖစ္ပါသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္အတြက္ ေမြးကတည္းက ၾကားေနရတာမို႕ နားလည္ပါေသာ္လည္း တစ္ျခား သူတစ္ဦးအတြက္ နားမလည္ ႏိုင္ေသာ စကားလံုးျဖစ္ေနပါမည္။
ျမန္မာစာတြင္ "ပရိတ္မဂၤလာ" ဆိုသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးရွိပါသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာ တရားတြင္သံုးသည့္ စကၠရမင္တူး စကားလံုးႏွင့္ ထပ္တူနီးပါး အဓိပၸာယ္ရွိပါသည္။ ၾကားရသည့္ ျမန္မာတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သည့္ စကားလံုး တစ္လံုး ျဖစ္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့သူသည္ ထိုစကားလံုးကို မသံုးဘဲ စကားလံုး အငွါးကိုသာ သံုးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ စကားလံုး တြင္ မရွိဘူးဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႕ အငွါးစကားလံုးသံုးခဲ့ေကာင္း သံုးခဲ့ပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးက "ျမန္မာ စကားလံုး စစ္စစ္ကိုသံုးပါက အဓိပၸာယ္ မျပည့္စံုႏိုင္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ခဲ့လို႕ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ (သို႕မဟုတ္) တစ္ျခားဘာသာ ေတြက သည္စကားလံုးကို သံုးၿပီးသားျဖစ္ေနလို႕ ေရွာင္သံုး တာျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။" စကားလံုးတစ္လံုးကို မည္သည့္ ဘာသာက ဦးစြာ သံုးေနပါေစ၊ ထိုစကားလံုးသည္ ျမန္မာစကားလံုး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတစ္ေယာက္အတြက္ ျမန္မာစကားလံုးကိုသာ ပိုနားလည္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ဘာသာျပန္ဆိုသူ ေမ႕ေနခဲ့ဟန္ တူပါသည္။

မာကု (ဒႆန)

Read More...

Tuesday, April 7, 2009

၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။ သန္႔ရွင္းေသာ အဂၤါေန႕ (၇ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။
သန္႔ရွင္းေသာ အဂၤါေန႕
(၇ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)

Read More...

Monday, April 6, 2009

၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။ သန္႔ရွင္းေသာ တနလၤာေန႕ (၆ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။
သန္႔ရွင္းေသာ တနလၤာေန႕
(၆ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)

Read More...

Saturday, April 4, 2009

၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမ ၻာ့လူငယ္မ်ားေန႕


၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမ ၻာ့လူငယ္မ်ားေန႕
(၅ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


Read More...

Friday, April 3, 2009

၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။ (၃ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။
(၃ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)

Read More...

၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။ (၄ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။
(၄ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)Read More...

Wednesday, April 1, 2009

၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။ (၂ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။
(၂ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


Read More...

၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။ (၁ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)


၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။
(၁ ဧၿပီလ ၂၀၀၉)

Read More...

၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။ (၃၁ မတ္လ ၂၀၀၉)


၀ါတြင္းကာလ ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္။
(၃၁ မတ္လ ၂၀၀၉)Read More...