Thursday, March 12, 2009

တျခားပြဲေတာ္ေန႔ ၾသ၀ါဒမ်ား (ပထမႏွစ္)
RVA တြင္ Fr Jyo Du ထုတ္လြင့္ခဲ့ေသာ ၾသ၀ါဒမ်ား (ပထမႏွစ္)
RVA တြင္ Fr Jyo Du ထုတ္လြင့္ခဲ့ေသာ ပထမႏွစ္၏ တျခားပြဲေတာ္ေန႔ ၾသ၀ါဒမ်ား ၾသ၀ါဒမ်ားကို စုစည္းထားပါသည္။


စဥ
ၾသ၀ါဒ တရားေတာ္မ်ား တိုက္ရိုက္နားစင္ရန္
Download လုပ္ယူရန္

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႕ တရား

မင္းသံုးပါးပြဲ


သခင္ေယဇူး ေဆးေၾကာျခင္းခံေသာပြဲေတာ္ေန႕


၀ါ၀င္ေသာ ျပာခံပြဲေန႔ တရား

ေမတာပန္းတနဂၤေႏြေန႔ တရား


ၾကာသပေတးေန႕ႀကီး တရား


ေသာၾကာေန႔ႀကီး တရား


သခင္ေယဇူးေကာင္းကင္ဘံုသို႕တတ္ၾကြေသာပြဲ


သန္႔ရွင္းေသာ၀ိဥာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြေတာ္မူသည့္ပြဲ

၁၀
ပုဂိဳလ္သံုးပါး တစ္ဆူဘုရားပြဲ

၁၁
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲေတာ္ေန႔ႀကီး

၁၂
ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲေန႕ႀကီး

၁၃
မယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံရေတာ္မူေသာပြဲ

၁၄
ေယဇူး ဘုရင္ပြဲေန႕ႀကီး

၁၅
(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ သာမန္တနဂၤေႏြ