Tuesday, January 13, 2009

ကြဲျပားသည့္လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား သာသနာျပဳရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ဘိေရွာ့လက္ေထာက္အသစ္ Basilio Athai ေျပာ


ကြဲျပားသည့္လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား သာသနာျပဳရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ဘိေရွာ့လက္ေထာက္အသစ္ Basilio Athai ေျပာ
<!--[if !mso]>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]-->

KT/ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈


ေတာင္ႀကီး ခရစ္ယာန္ ကက္သလစ္ သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္မွ လက္ေထာက္ဘိေရွာ့ (ဘုန္းေတာ္ႀကီး) Basilio Athai (ဘစီလီရိုုအသိုင္း)က မဖြ႕ံ့ၿဖိဳးေသးသည့္ ေနရာေဒသမွာ ရွိသည့္ လူမ်ဳိးစု အေျမာက္အျမားႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္လူမ်ားအၾကား ခရစ္ယာန္ေဒသနာတရား ေဟာေျပာျခင္းသည္ သူ႕အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတခုျဖစ္ေၾကာင္း Union of Catholic Asian News (UCAN) ကို ေျပာၾကားသည္။


“က်ေနာ္တို႕က လူနည္းစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ရွိေနၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေတြပဲ ၀ိုင္းရံထားတဲ့ ဒီေနရာေဒသမွာ ဘုရားအေၾကာင္းသတင္းစကားေျပာရတာ တကယ့္ကို ခက္ပါတယ္၊ တခုပဲနည္းလမ္းရွိတာက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္မယ္” ဟု ဘိေရွာ့အသိုင္းက ေျပာသည္။


ယခုလိုေျပာၾကားမႈကို UCA ၏ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္နီျပည္ရွိ လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာတြင္ ဘုန္းႀကီးတပါးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ အသက္ ၅၂ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဘီေရွာ့အသိုင္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕့ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ရက္ေန့က ဘီေရွာ့တာ၀န္ အပ္ႏွင္းလြဲေျပာင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။


အဆိုပါ လက္ေထာက္ ဘီေရွာ့တာ၀န္ အပ္ႏွင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ဘန္ေကာက္ ကက္သလစ္သာသာနာမွ ျမန္မာျပည္သို႕ တာ၀န္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္္ ဘီေရွာ့ Salvatore Pennacchioက ၀တ္ျပဳပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီးမွ ဘိေရွာ့ မတ္သိုင္းဦးေရႊ မႏၱေလးမွ ဘိေရွာ့Paul Zinghtung Grawng ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ဘိေရွာ့ခ်ားလ္စ္ဘို အပါအ၀င္ အျခားရာထူးႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၃ ဦးႏွင့္ ကက္သလစ္ဘုန္းႀကီး ၂၂၀ ဦး၊ ဘရာသာႏွင့္ စစၥတာေပါင္း ၁၅၀ ဦးႏွင့္ ပရိသတ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ၄င္း၀တ္ျပဳပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘီေရွာ့ေရႊ၏ တာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည့္ လက္ေထာက္ဘိေရွာ့သစ္ အသိုင္းက ေတာင္တန္းေဒသရွိ အသင္းသူ၊သားမ်ားအား လိုက္လံ လည္ပတ္၍ အားေပးဖို႕ဆိုသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း လူအင္အားနည္းသည္ဟု ဆိုပါသည္။


ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၁၉ ရာစုအေစာပိုင္းအတြင္း (PIME) သာသနာျပဳအဖြဲ႕က ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားကို စတင္သာသနာျပဳခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာေဒတြင္ ရွမ္းႏွင့္ ပအုိ၀့္ လူမ်ဳိးမ်ားအမ်ားစု တည္ရွိရာေနရာျဖစ္သည္။


“ပထမဆံုး က်ေနာ့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ခိုင္မာတဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲ့ယံုၾကည္ျခင္းကို က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္းၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႕ ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ နမူနာေတြျပၿပီးေတာ့ သူတို႕လည္း သခင္ေယရႈရဲ႕ သတင္းေကာင္းေတြကို သိလာမယ္ဆိုတာပါပဲ” ဟု ဘိေရွာ႕ကေျပာပါသည္။


ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘိေရွာ့ေရႊက ဘုရားသခင္က ၎အား အေမြဆက္ခံသူူအျဖစ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး သူ၏ လက္ေထာက္ႏွင့္လည္း ေရွ႕ဆက္အလုပ္ အတူတူလုပ္သြားရန္ ေမွွ်ာ္လင့္္သည့္အေၾကာင္း UCA သတင္းကို ယခုလိုေျပာသည္။


“က်ေနာ္ဟာအခု က်န္းမာေရးလည္း မေကာင္းသလို ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ရွိတဲ့ နယ္ေျမေတြအားလံုးကို လိုက္လံမၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့အတြက္ ဘိေရွာ့အကူ တာ၀န္ယူမယ့္သူဟာ ဘုရားေက်ာင္းထဲက ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းနဲ႕ ဆိုင္တဲ့တာ၀န္ေတြအျပင္ ထိန္းေက်ာင္းမွဳ၀တၱရားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ခရစ္ယာန္အသင္း၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္းကိစၥေတြနဲ႔ အျခားသာသာနာ အလုပ္ေတြကို ကူညီလုပ္ကိုင္မွာျဖစ္တယ္”


ေတာင္ႀကီး စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဖာသာ ပီရို ထြန္းေရႊသာက “ဒီနယ္ေျမေဒသမွာ ကက္သလစ္ေတြဟာ လူနည္းစုျဖစ္ၿပီး အလြန္ဆင္းရဲၾကတယ္၊ အမ်ားအားျဖင့္သူတို႕ဟာ ေတာင္ေပၚေတြမွာေနၾကတယ္၊ ၿပီးေတာ့သူတို႔ေနတဲ့ေနရာက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက အလြန္ခက္ခဲတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။


ေစတမန္ စိန္တရီးဇာေက်ာင္းမွ စစၥတာ ေဒါမနစ္ ဖဲန္္ကလည္း ေနာက္လိုက္သူအသစ္မ်ားေၾကာင့္ သာသနာႀကီးမားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေစတမန္္ အသင္းေတာ္မွ ယုံၾကည္လာသူမ်ားက ဘိေရွာ့အကူအညီျဖင့္ ဘုရာေက်ာင္းမွ ေ၀းလံေခါင္းပါးသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္လည္း ကူညီသြားမွာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။


ဘိေရွာ့ အသိုင္းသည္ ၁၉၅၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႕တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၁ရက္ေန႕ တြင္ သိကၡာေတာ္ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္းခံရၿပီး ဖယ္ခံုၿမိဳ႕တြင္ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ၂ႏွစ္ သာသနာထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂ႏွစ္ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ စိန္ေမရီေက်ာင္းတြင္ ဒသနိက ေဗဒဘာသာရပ္ ပေရာ္ဖက္ဆာအျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေရာမၿမိဳ႕တြင္ပညာေတာ္သင္သြားခဲ့သည္။ ပညာေတာ္သင္မွျပန္လာအၿပီးတြင္ လြိဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ နာနတ္ေတာသာသနာဂြင္တြင္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ကစၿပီး သူသည္ ေတာင္ႀကီးရွိ စိန္မိုင္ကယ္ အသင္းႀကီးမ်ားတြင္ သာသနာဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကက္သလစ္သာသနာ စာရင္းျပဳစုခ်က္အရ လူဦးေရ ၁ဒသမ၅ မီလီယံရွိသည့္အနက္ ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မွာ ၇၃၅၀ဦးရွိသည္။ ဘုန္းႀကီး ၂၉ဦး၊ သသာနာျပဳ စစၥတာ ၆၆ဦး၊ ဘရာသာ ၂၂ဦး၊ ေစတမန္၃၃ဦးႏွင့္ အျခားသာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ ၂၇ဦးတို့မွ ၄င္းအသင္းေတာ္ ၁၁ခုႏွင့္ အသင္းခြဲ ၇ခုကို ၾကည့္ရွဳလ်က္ရွိပါသည္။http://www.ktimes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=204:-basilio-athai-&catid=1:latest-news&Itemid=50