Friday, October 3, 2008

Here I Am, Lord


Here I Am, Lord

ဒီသီခ်င္းေလးလည္း အရမ္းႀကိဳက္လို႕ တင္ေပးလိုက္တယ္။ အႀကိဳက္ဆံုး စာသားေလးက “If You lead me.I will hold, Your people in my heart.” တဲ့။ အဲဒီ စာသားေလး ၾကားၿပီးက တည္းက heart ထိသြားၿပီး ႀကိဳက္သြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တတ္ေနတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း ဒီသီခ်င္းကို မၾကာခဏဆို တတ္တယ္။ အရင္က အဂၤလိပ္ဘုရားသီခ်င္းေတြနဲ႕ သိပ္မထိေတြ႕ခဲ့ေတာ့ သိပ္မသိဘူး။ အခုက် ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ႀကိဳက္တတ္လာတယ္ ပိုၿပီး ခံစားရတယ္ ထင္တာဘဲ။ Cbox မွာ တစ္ေယာက္အား အားေပးထားေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားတင္ေပးသြားပါမယ္။ ႀကိဳက္တာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးဘဲ။
Here I Am, Lord

I, the Lord of sea and sky,
I have heard my people cry.
All who dwell in dark and sin,
My hand will save.

I, who made the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear My light to them?

Who shall I send?

Chorus
Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night.
I will go, Lord. If You lead me.
I will hold, Your people in my heart.

I, the Lord of snow and rain,
I have borne My people's pain.
I have wept for love of them,

They run away.

I will break their hearts of stone,
Give them hearts for love alone.
I will speak My word to them.

Whom shall I send?

Chorus
Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You Calling in the night.
I will go, Lord. If You lead me.
I will hold Your people in my heart.

I, the Lord of wind and flame,
I will tend the poor and lame,
I will set a feast for them,

My hand will save.

Finest bread I will provide,
Till their hearts be satisfied.
I will give My life to them.

Whom shall I send?

Chorus
Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night
I will go, Lord. If You lead me.
I will hold, Your people in my heart.
I will hold Your people in my heart.

Words and Music by Dan Schutte, 1981