Friday, October 10, 2008

အခုဆိုေသာ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌ အသက္ရွင္ပါ


အခုဆိုေသာ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌ အသက္ရွင္ပါ

မ႐ိုးစင္းႏိုင္ေသာ ပံုသ႑န္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ေတာက္ပ၊ တည္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အင္မတန္မွျမင့္မားၿပီး က်ယ္ျပန္႕လွသည့္ ေကာင္းကင္ျပာကို ျဖတ္သန္းသြားလာေပ်ာ္ျမဴးေနၾကသည့္ တိမ္တိုက္၊ တိမ္တန္းမ်ားကို နံနက္အာ႐ုံဦးခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ညေနဆည္းဆာခ်ိန္ျဖစ္ေစ ၾကည့္ေငးမိသူတိုင္းအား အစဥ္႐ႈမ၀ေအာင္ျဖစ္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ဤလွပမႈကို ကြၽႏု္ပ္အေနႏွင့္အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္၊ အိမ္ေပၚ၊ အိမ္ေအာက္ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ႐ႈမ၀မေမာပန္း အစဥ္ၾကည္ႏူးမိပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရား၏ အံ့မခန္းလက္ရာေတာ္ေတြမွ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အစြမ္းတန္ခိုးေတြႏွင့္ မကုန္ခန္းႏိုင္ေသာ ခ်စ္ေမတၱာဂ႐ုဏာ ေတာ္ေတြကို ကြၽႏု္ပ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မိပါသည္။ ယခုအခါလည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဘုရားသည္စၾက၀႒ာကို ဆက္လက္၍ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းေနဆဲပင္။ မိမိ၏လွပမႈအဆင္း သ႑န္၏ပံုရိပ္မ်ားကို အစဥ္ေပးသနား ေနဆဲပင္။

ဘုရားရွင္သည္ မတူညီမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္။ ပန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ၎တို႔၏ မတူညီေသာ အမ်ိဳးေပါင္းကို မည္သူေရတြက္ႏိုင္မည္နည္း။ ၎င္းတို႔၏လွပစြာ ေ၀ဆာခ်ယ္သထားေသာ အေရာင္အဆင္း၊ နံ႔သာေတြကို မည္သူ ဖန္းဆင္းႏိုင္မည္နည္း။ ပန္းမ်ားတို႔သည္ မတူညီၾကေသာ္လည္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ၊ အမ်ိဳးအစားအလိုက္၊ အပြင့္တိုင္းလွပ ေနတာမဟုတ္ပါလား။ စိမ္းလန္းစိုေျပၿပီး၊ ႀကီးငယ္၊ နိမ့္ျမင့္ စသည့္ေတာင္တန္းမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္၊ တိရိစၦာန္မ်ားအားလံုးတို႔ကိုၾကည့္ပါ။ မည္မွ် ဆန္းက်ယ္လွပသနည္း။ ဤလွပဆန္းက်ယ္မႈမ်ားကို မည္သူ ဖန္ဆင္းေရတြက္ႏိုင္မည္နည္း။ ၎င္းအရာမ်ားထဲမွ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ "ငါသင့္ကိုခ်စ္သည္" ဟူ၍ေျပာဆိုေနေသာ အသံကို သင္ၾကားနာမိၿပီလား။ ပင္လယ္ ေရႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္၊ ေရသတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ အရာရာတိုင္းသည္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူရွိေနၾကပါသည္။ ၎င္းအရာမ်ားကို မည္သူဖန္ဆင္းထိန္း သိမ္းထားေတာ္မူပါသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ မတူညီမႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ႏွစ္သက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္။ သင့္မိသားစုအတြင္း မိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလံုး တူညီေနပါလား။ မိဘေတြမတူညီၾကေသာ မိမိတို႔၏ သား သမီးမ်ားကို ခ်စ္ၾကင္နာၾကသည္မဟုတ္ပါလား။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ပင္ ဘုရားသခင္၏ အစီအမံေတာ္အားျဖင့္ သာရွိႏိုင္ၾကသည္မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ အလွပဆံုးဆိုသည့္ အရာမ်ား၊ တိမ္တန္းမ်ားေတြသည္ ထာ၀ရမတည္ခဲ့ပါ၊ ျဖတ္သန္း ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အဆင္းစံုလင္စြာျဖင့္ ပြင့္ဖူးေ၀ဆာ ေနေသာပန္းမာန္တို႔သည္လည္း အခ်ိန္တန္၍ညိဳးႏြမ္းကုန္ၾကၿပီ။ ဥတုသံုးပါးသည္လည္း တစ္ခုကိုတစ္ခုအခ်ိန္ေပး၊ေနရာေပး ေျပာင္းလဲေနၾကၿပီ။ ဘယ္ျဖစ္စဥ္ အတြင္း၌မဆို အသက္ဆိုသည့္အရာသည္ ဆက္လက္ရွင္သန္ဆဲပါ။ လူသားထုသည္လည္း ဤဖန္ဆင္းခံအရာထဲမွာ ပါ၀င္ေနပါသည္။ လူသားဆိုရာ၌ အိုငယ္မေ႐ြး၊ ႏုပ်ိဳေခ်ာဆိုးမခြဲ၊ ရွည္တယ္ ပုတယ္ ထည့္မတြက္၊ အျဖဴအမည္း မပိုင္းျခား၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအဆင္းမၾကည့္၊ က်န္းမာသူႏွင့္ အားနည္းသူဟူ၍မခြဲျခား အားလံုး အားလံုးပါ၀င္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေယာက္တိုင္းအားလည္း ယခုဘ၀၌ ေဖာ္ျပမႏိုင္ေသာဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း အသက္တာကို ျပင္ဆင္ေပးထားပါေသးသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအားလံုး၏ေနာက္ဆံုး ပန္းတိုင္ႏွင့္ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ မွာ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ဖန္ဆင္းခံအရာမ်ားအားလံုး (တစ္လံုးတစ္၀တည္း) ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ပန္းတိုင္ႏွင့္ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္သို႔ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးေနေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ အႏႈိင္းမဲ့ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာက႐ုဏာပင္ျဖစ္သည္။

ယခုပစၥဳပၸန္မွာေပ်ာ္႐ႊင္၀မ္းေျမာက္ၾကစို႔။ ဘုရားသခင္ရွိေသာအခ်ိန္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ခ်စ္ျခင္း အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္သည္ ယခုအခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္တာ၀န္၊ ခဏတာေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးရေသာ အခ်ိန္တို႔သည္ ကုန္ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ္လည္း ယခု ပစၥဳပၸန္ဆိုသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ျဖင့္ ရွိေနပါေသးသည္။ ၀မ္းနည္းမႈႏွင့္နာက်င္မႈေ၀ဒနာမ်ားသည္ အစဥ္တည္ရွိေနသကဲ့သို႔ ထင္ရပါေသာ္လည္း လွ်င္ျမန္စြာ ကုန္ဆံုးသြားၿပီး အသစ္ေသာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ေသာ ဘ၀အတြက္ ေနရာျဖစ္လာ လိမ့္မည္။

ယခုပစၥဳပၸန္ဆိုသည့္ အခ်ိန္၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈသည္ ကုန္ဆံုးသြားလိမ့္မည္။ ခဏတာေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို လက္မလႊတ္ခ်င္ဘဲ
ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈသာ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ရမည့္အခ်ိန္၌ ေပ်ာ္႐ႊင္ကာ ကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္၌လည္း လက္ခံတတ္ပါ။ ခဏတာေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈ၊ သာျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ရမည့္အခ်ိန္၌ေပ်ာ္ရႊင္ကာ၊ ကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္၌လည္း လက္ခံတတ္ပါ။ ခဏတာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုန္ဆံုးသြားရျခင္းသည္ ပိုမို၍ျမင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ဘ၀၏အေျပာင္းအလဲမ်ား အားလံုးအေပၚ လက္ခံတတ္ပါေစ။ မတည္ၿမဲေသာ ခဏတာကို စြဲလမ္းျခင္းမရွိပါႏွင့္။ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေသာ အတိတ္ကို ပူေဆြး၀မ္းနည္းမေနပါႏွင့္။ ေရာက္မလာေသးေသာ အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္ေတြးေတာဗ်ာမ်ားမေနပါႏွင့္။ ယခုပစၥဳပၸန္ အသက္ရွင္ေနေသာအခ်ိန္ အတြင္း ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္ကိုတစ္ဦးခ်င္း၊ အခ်ိန္တိုင္း၊ ျဖစ္ရပ္တိုင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္တိုင္း၌ ထိေတြ႕ခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။ ယခုအသက္ရွင္ၾကပါစုိ႕။


ခ်စ္မိုး ( ကတ )