Thursday, September 4, 2008

ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွာ


ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွာ

ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွာ
လွပါတယ္ဆိုတဲ့မ်က္ႏွာေတြမွာ
ေက်ာက္ေပါက္စြန္းေတြျပည့္နက္လို႔ေနတယ္။

ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွာ
ေကာင္းတယ္လို႔ထင္ရတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြဟာ
အျပစ္သားေတြျဖစ္လို႔ေနတယ္။

ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွာ
ပညာတတ္ပါတဲ့ဆိုတဲ့ ပညာတတ္ႀကီးေတြဟာ
အဆင့္အနိမ့္ဆံုးသူေတြ ျဖစ္လို႔ေနတယ္။

ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွာ
သန္းၾကြယ္သူေဌးလုိ႕ထင္ရတဲ့ သူေဌးႀကီးေတြဟာ
အဆင္းရဲဆံုးေသာ ဆင္းရဲသားေတြျဖစ္လို႔ေနတယ္။

“ထာ၀ရဘုရားသည္ လူျမင္သကဲ့သို႕ ျမင္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။
လူသည္ အဆင္းသ႑ာန္ကို ၾကည့္ရႈ႕တတ္၏။ ထာ၀ရဘုရားမူကား ႏွလံုးကို ၾကည့္ရႈတတ္သည္။”
ဓမၼရာဇ၀င္ ပထမေစာင္ (၁၆း ၇)

ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာ
ေကာင္းကင္ေရႊ